Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

I. Zasady „Polityki informacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A.”

BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, udzielając prawdziwych, jasnych i kompletnych informacji o Banku swoim akcjonariuszom, aktualnym i potencjalnym klientom, inwestorom i analitykom rynku, dziennikarzom i przedstawicielom mediów oraz innym interesariuszom.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności Bank przestrzega zasad zachowania tajemnicy bankowej i zawodowej oraz zasad zapobiegania wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych.

Bank jako spółka publiczna zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych działań przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

II. Realizacja „Polityki informacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A.”

Za kształtowanie i realizację polityki informacyjnej Banku odpowiada Zarząd oraz Departament Komunikacji Korporacyjnej.

Za współpracę i reprezentowanie Banku w kontaktach z mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi odpowiadają Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu PR. Poza członkami Zarządu, tylko Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu PR są upoważnieni do oficjalnego prezentowania stanowiska Banku w mediach.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada Biuro Relacji Inwestorskich.

Do zadań Biura Relacji Inwestorskich należy zapewnienie należytego i terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych Banku jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Polityka informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A.” nie reguluje kwestii obowiązków ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku. Dokumentem regulującym tę tematykę są „Zasady polityki informacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej.” zamieszczone na stronie internetowej Banku w serwisie Relacji Inwestorskich, w sekcji  Informacje o adekwatności kapitałowej.

III. Tryb uchwalania polityki informacyjnej oraz dokonywanie zmian

Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana i zmieniana uchwałą Zarządu Banku.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand