Bank zmieniającego się świata
Oferta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2019

 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2019 r.
 
Projekty uchwał z 29 maja 2019 r.
 
Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.– Raport bieżący nr 17/2019
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)
 
Raport CSR prezentujący informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2018
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (29 maja 2019 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Archiwum Walnych Zgromadzeń

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń