Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 r.
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (1 czerwca 2022 r.)

 
Załącznik do uchwały nr 3 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.)
 
Załącznik do uchwały nr 4 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
 
Załącznik do uchwały nr 5 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
 
Załącznik do uchwały nr 6 – Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku za 2021 rok
 
Załącznik do uchwały nr 7 – Raport ESG prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku
 
Załącznik do uchwały nr 8 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
 
Załącznik do uchwały nr 9 – Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2021 roku
 
Załącznik do uchwały nr 10 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok
 
Załącznik do uchwały nr 10 – Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok
 
Załącznik do uchwały nr 36 – Podsumowanie wyników okresowej oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej
 
Załącznik do uchwały nr 36 – Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Załącznik do uchwały nr 40 – Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok (dokument do pkt 7 porządku obrad)
 
Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 21 porządku obrad)
 
Regulamin Rady Nadzorczej
 
ZWZ - prezentacja wyników finansowych GK BNP Paribas Bank Polska za rok 2021

 
Formularz pełnomocnictwa
 
Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 
Regulamin Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Archiwum Walnych Zgromadzeń

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.