Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 30 czerwca 2023

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 r.
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (1 czerwca 2023 r.)

Dokument do pkt 7 porządku obrad

 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 r.

 

Dokumenty do pkt 8 porządku obrad

 

Dokument do pkt 9 porządku obrad

 
Uzasadnienie Zarządu Banku dotyczące propozycji podziału zysku za 2022 rok

 

Dokument do pkt 11 porządku obrad

 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.

 

Dokument do pkt 12 porządku obrad

 
Uchwała Komitetu ds. Nominacji w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej

 

Dokumenty do pkt 13 porządku obrad

 
Załącznik nr 1 – Raport Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej
 
Załącznik nr 2 – Raport doradcy zewnętrznego z niezależnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami Rekomendacji Z

 

Dokument do pkt 15 porządku obrad

 
Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.

 

Dokumenty do pkt 16 porządku obrad

 
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 r.
 
Załącznik nr 2 – Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 r.

 

Dokumenty do pkt 17 porządku obrad

 
Załącznik nr 1 – Uchwała Komitetu ds. Nominacji w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie
 
Załącznik nr 2 – Życiorysy zawodowe Kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Dokument do pkt 19 porządku obrad

Załącznik do uchwały nr 37 - Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2022
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 
Regulamin Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Archiwum Walnych Zgromadzeń

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.