Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

ZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie – 29 czerwca  2020

 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
 
WZA prezentacja wyników finansowych GK BNPP BP za rok 2019
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r.
 
Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.)
 
Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019
 
Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pan Vincent Metz
 
Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (3 czerwca 2020 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Archiwum Walnych Zgromadzeń

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand