Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Adekwatność kapitałowa

Informacje o adekwatności kapitałowej oraz polityce wynagradzania
 

  1. BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 176, str. 1) zobowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych.

  2. Polityka informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej określa zakres, częstotliwość, termin, miejsce i formę podawania do wiadomości publicznej oraz sposób zatwierdzania i weryfikacji publikowanych informacji o adekwatności kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Polityka informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Otwiera się w nowym oknie.