Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Adekwatność kapitałowa

Informacje o adekwatności kapitałowej oraz polityce wynagradzania
  1. BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 176, str. 1) zobowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych.

  2. Polityka informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Otwiera się w nowym oknie.określa zakres, częstotliwość, termin, miejsce i formę podawania do wiadomości publicznej oraz sposób zatwierdzania i weryfikacji publikowanych informacji o adekwatności kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

  3. Obowiązki wynikające z art. 450 Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 są realizowane poprzez publikację na stronach internetowych Banku „Informacji na temat polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

  4. Informacje, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 zostały przyjęte przez Zarząd Banku.

 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 września 2021 roku
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku
2020
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 września 2020 roku
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2020 roku
 
Informacja na temat Polityki Wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2020
2019
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 września 2019
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2019 roku.
 
Informacja na temat Polityki Wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2019
2018
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 września 2018 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 marca 2018 roku (Filar 3)
 
Informacja na temat Polityki Wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2018
2017
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S>A na dzien 31 grudnia 2017 roku
 
Informacja na temat Polityki Wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2017
2016
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku (Filar 3)
 
Informacje na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2016
2015
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S>A na dzien 31 grudnia 2015 roku
 
Informacje na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - 2015
2014
 
Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S>A na dzien 31 grudnia 2014 roku
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej przed połączeniem prawnym Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska SA w dniu 30 kwietnia 2015 roku
 
Zasady ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej przez Bank BGŻ
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku BGŻ według stanu na 31 grudnia 2013 roku
Archiwum Informacji dotyczących adekwatności kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w latach 2013-2015
 
Zasady publikowania informacji o adekwatności kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA - obowiązuję do 30.04.2015, tj. do połączenia prawnego z Bankiem BGŻ
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2014 (Filar 3)
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2013 (Filar 3)
 
Informacja na temat Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze i innych osób mających wpływ na profil ryzyka w BNP Paribas Bank Polska SA - 2015
Archiwum Informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
2017 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A - uzupełnienie
 
2017 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A
 
Polityka w zakresie ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej V 5.0
 
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A 2016
 
Polityka informacyjna w zakresie ogłaszania przez Raiffeisen Bank Polska S.A. informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu
 
Polityka w zakresie ogłaszania przez Raiffeisen Bank Polska S.A. informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu
 
GRUPA RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 2015 EU - wide Transparency Exercise

W dniu 24 listopada 2015 roku na stronie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zostały opublikowane dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. pochodzące z europejskiego ćwiczenia ujawniającego (transparency excercise) zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w stosunku do banków Unii Europejskiej (105 banków o istotnej pozycji na rynkach). Raiffeisen Bank Polska S.A., podobnie jak 11 innych banków, został objęty ćwiczeniem z inicjatywy KNF. Celem KNF było umożliwienie oceny polskiego sektora bankowego na tle banków europejskich. Dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. są zaprezentowane według stanu na 31 grudnia 2014 oraz 30 czerwca 2015.

 
2016 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. - uzupełnienie
 
2015 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. - uzupełnienie
 
2015 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
2014 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
2014 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie
 
2013 Sprawozdanie skonsolidowane RBPL
 
2013 Sprawozdanie jednostkowe RBPL
 
2013 Tłumaczenie raportu rocznego RZB
 
2013 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska SA
 
2013 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. - uzupełnienie
 
2012 Sprawozdanie skonsolidowane RZB
 
2012 Sprawozdanie jednostkowe RBPL
 
2012 Sprawozdanie skonsolidowane RBPL
 
2012 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2012 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. - uzupełnienie
 
2011 Raport roczny grupy RZB
 
2011 Sprawozdanie jednostkowe RBPL z opinią i raportem
 
2011 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2011 Sprawozdanie jednostkowe RBPL z opinią i raportem
 
2010 Raport roczny grupy RZB
 
2010 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2010 Sprawozdanie jednostkowe RBPL z opinią i raportem
 
2010 Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa RBPL z opinią i raportem
 
Polityka informacyjna
 
2009 Raport roczny grupy RZB
 
2009 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2009 Sprawozdanie Skonsolidowane Grupa RBPL
 
2009 Sprawozdanie Jednostkowe RBPL
 
2008 Raport roczny Grupy RZB
 
2008 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2008 Sprawozdanie skonsolidowane grupa RBPL
 
2008 Sprawozdanie jednostkowe RBPL
 
2007 Raport roczny grupy RZB
 
2007 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 
2007 Raport roczny RBPL rozszerzony
 
2007 Raport roczny grupy kapitałowej RBPL

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand