Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 23 kwietnia 2015 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2014:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia i Raport audytora

 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia i Raport audytora

 

Zasady ładu korporacyjnego KNF dla instytucji nadzorowanych

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 25 lutego 2015 r.
 
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał - opublikowane 23 stycznia 2015 roku
 
Projekty uchwał - aktualizacja z 18 lutego 2015 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 7 kwietnia 2014
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2013:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2013 rok:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013

CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Informacja dotycząca „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz innych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 9 października 2013
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 
Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz przedstawiająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 3 czerwca 2013
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 4 kwietnia 2013
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2012:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2012:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012

CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zwołane na dzień 23 maja 2012
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2011:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2011:

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Opinia audytora
 
Raport audytora
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011
 
Proponowana treść Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
 
CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
 
Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii N oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Fortis Bank Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 
Postanowienie sądu o zmianie nazwy
 
Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców

 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2010

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Struktura organizacyjna
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2010

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Struktura organizacyjna
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 marca 2011 r.
 
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Fortis Bank Polska SA
 
Wzór pełnomocnistwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2010 r.
 
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Fortis Bank Polska SA
 
Wzór pełnomocnistwa dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów gospodarczych
 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA

 

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Ogłoszenie Zarządu Fortis Bank Polska SA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji Fortis Bank Polska SA
 
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dla osób fizycznych
 
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi
 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Fortis Bank Polska SA 2009

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Struktura organizacyjna
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2009

 
Sprawozdanie finansowe
 
Komentarz zarządu
 
Struktura organizacyjna
 
Opinia audytora
 
Raport audytora

 

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Dominet Bank SA

 
Sprawozdanie finansowe
 
Sprawozdanie zarządu
 
Opinia i raport audytora

 

Pozostałe Dokumenty

 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA za rok 2009
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dominet Banku SA
 
Projekt regulaminu obrad walnego zgromadzenia Fortis Bank Polska SA
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA
Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zarząd Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. otwarcie posiedzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. wybór Sekretarza WZA,
 5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
 6. powzięcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  e) podziału zysku za rok 2008,
  f) alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego
 7. powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW S.A.,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji,
 9. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.,
 10. powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
 11. potwierdzenia decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r,
 12. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 13. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie obrad.

 

 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2009 r.
 
Sprawozdanie rady nadzorczej Fortis Banku Polska SA za rok 2008

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 25 września 2008 r.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 września 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza NWZA.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej:

Chris Norris, lat 51, absolwent filologii angielskiej i filozofii Uniwersytetu Australijskiego. Studiował również wycenę nieruchomości i marketing (mailing bezpośredni). W latach 1975-1984 pracował dla największej australijskiej firmy developerskiej A V Jennings. W sektorze bankowym pracuje od roku 1985, kiedy to związał się z Citibankiem. W latach 1986-1996 kierował departamentem małych i średnich przedsiębiorstw w Australii, wydziałem kredytów samochodowych w Australii oraz pionem bankowości konsumenckiej w Nowej Zelandii. W roku 1993 objął funkcję dyrektora ds. ryzyka w pionie bankowości konsumenckiej, którą pełnił do roku 1996. W latach 1996-2007 pracował dla ABN AMRO jako dyrektor zarządzania ryzykiem kredytowym w pionie bankowości konsumenckiej. Od 2007 związany jest z grupą Fortis jako dyrektor ds. ryzyka w pionie Retail Banking, będąc odpowiedzialnym za wszystkie rodzaje ryzyka związane z linią bankowości detalicznej i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 
Projekty uchwał na NWZ w dniu 25 września 2008 r.
 
Pytania i odpowiedzi
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 6 czerwca 2008 r.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 6 czerwca 2008 roku nastąpiła zmiana. W związku z brakiem zmian w kompozycji Rady Nadzorczej, wykreślony został punkt 7 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W wyniku wykreślenia, zaktualizowana została numeracja punktów porządku obrad oraz numery uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza WZA.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.
 6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
  • podziału zysku za rok 2007,
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2008 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2007

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 21 lutego 2008 r.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. otwarcie posiedzenia
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 3. przyjęcie porządku obrad
 4. wybór Sekretarza NWZA
 5. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
 6. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 7. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
 8. rozpatrzenie wdrożenia “ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Fortis Bank Polska SA
 9. wolne wnioski,
 10. zamknięcie obrad

Kandydaci na Członka Rady Nadzorczej:

Marc Luet

Absolwent ekonomii Universytetu Panthéon Sorbonne oraz Instytutu d’Etudes Politiques de Paris, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Tuck School of Management w Dartmouth College (1991). Karierę bankową rozpoczął w Midland Bank (obecnie HSBC) w 1988r. W latach 1996-2001 zajmował stanowiska kierownicze w różnych departamentach Citibanku (głównie Retail Banking), m.in. w Belgii, Francji, Kanadzie, na Węgrzech. W latach 2001-2002 pełnił funkcję CEO Citibank SA/NV. W 2003r., po odejściu z Citibank, został Prezesem Zarządu największego w Europie, wyłącznie internetowego banku – Egg Banking PLC. Od 2005 roku w Grupie Fortis, jako Dyrektor Fortis Retail International, nadzoruje działalność Consumer Finance w ośmiu państwach. Jest członkiem Fortis Business Executive Committee.

Lucas Willemyns

Absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Karierę zawodową rozpoczął w 1974r. W sektorze bankowym pracuje od 1982r., kiedy rozpoczął pracę w Grupie Fortis, m.in. w działach komunikacji wewnętrznej, HR, Sekretariacie Generalnym. W latach 1995-1998 był Dyrektorem Regionalnym, a w roku 1998 objął funkcję Sekretarza Generalnego, którą pełnił do 2001r. W latach 2001-2007 pracował jako CEO Country Manager w Fortis Bank France. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego linii biznesowej Merchant & Private Banking w Fortis Bank Belgium.

 
Projekty uchwał na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.02.2008 r.

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand