Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Od 1 stycznia 2015 r. Bank podlega „Zasadom ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady te dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego?articleId=48880&p_id=18

 

Stanowisko BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa firmy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez KNF

„BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa firmy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, iż przyjął i przestrzega „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego z odstępstwem od stosowania § 8 pkt. 4 Zasad – „instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.  

 

Uchwały organów BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa firmy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)  w sprawie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

 

Coroczne oświadczenie Banku na temat stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawarte jest w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand