Lokaty strukturyzowane

Nazwa produktu

Waluta lokaty

Instrument bazowy

Termin subskrypcji

Dzień zakończenia lokaty

Ostateczne Warunki Subskrypcji

KID

WZROSTSPADEK USDPLN 3M V  PLN Kurs USDPLN 04.03. - 27.03.2024 27.06.2024    
WZROSTSPADEK EURPLN 6M XVI PLN Kurs EURPLN 04.03. - 27.03.2024 25.09.2024    
WZROSTSPADEK EURPLN 6M XV  PLN Kurs EURPLN 02.02. - 28.02.2024 28.08.2024    
WZROSTSPADEK EURPLN 3M VII PLN Kurs EURPLN 02.02. - 28.02.2024 29.05.2024    
USD WZROSTSPADEK USDPLN 3M  PLN Kurs USDPLN 02.02. - 28.02.2024 29.05.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M XIV PLN Kurs EURPLN 09.01. - 30.01.2024 30.07.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M VI PLN Kurs EURPLN 09.01. - 30.01.2024 30.04.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M XIII PLN Kurs EURPLN 04.12.2023 - 05.01.2024 05.07.2024    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M IX PLN Kurs USDPLN 13.11. - 29.11.2023 29.05.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M XII PLN Kurs EURPLN 03.11. - 29.11.2023 29.05.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M XI PLN Kurs EURPLN 02.10. - 30.10.2023 30.04.2024    
USD WZROST/SPADEK USDPLN 6M VII   USD Kurs USDPLN 02.10. - 30.10.2023 30.04.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M V PLN Kurs UEURPLN 04.12.2023 - 05.01.2024 08.04.2024    
USD WZROST/SPADEK USDPLN 6M VII     USD Kurs USDPLN 14.09. - 28.09.2023 28.03.2024    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII PLN Kurs USDPLN 04.09. - 28.09.2023 28.03.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M X PLN Kurs EURPLN 04.09. - 28.09.2023 28.03.2024    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M VII PLN Kurs USDPLN 02.08. - 30.08.2023 28.02.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M IX PLN Kurs EURPLN 02.08. - 30.08.2023 28.02.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M III PLN Kurs EURPLN 16.10. - 30.10.2023 31.01.2024        
WZROST/SPADEK USDPLN 6M VI PLN Kurs USDPLN 04.07. - 28.07.2023 31.01.2024    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M VIII PLN Kurs EURPLN 04.07. - 28.07.2023 31.01.2024    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M V PLN Kurs USDPLN 02.06. - 29.06.2023 29.12.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M VII PLN Kurs EURPLN 02.06. - 29.06.2023 29.12.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M IV PLN Kurs USDPLN 04.05. - 30.05.2023 30.11.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 3M IV PLN Kurs EURPLN 16.06. - 29.06.2023 29.09.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M V PLN Kurs EURPLN 04.04. - 27.04.2023 27.10.2023    
USD WZROST/SPADEK USDPLN 6M VI USD Kurs USDPLN 04.04. - 27.04.2023 27.10.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M V PLN Kurs EURPLN 04.05. - 30.05.2023 30.11.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M VI PLN Kurs USDPLN 03.04. - 27.04.2023 27.10.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M VI PLN Kurs EURPLN 04.05. - 30.05.2023 30.11.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M IV PLN Kurs USDPLN 04.05. - 30.05.2023 30.11.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M IV PLN Kurs EURPLN 02.03. - 30.03.2023 29.09.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M III PLN Kurs USDPLN 02.03. - 30.03.2023 29.09.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M III PLN Kurs EURPLN 02.02. - 27.02.2023 31.08.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M III PLN Kurs EURPLN 02.02. - 27.02.2023 30.05.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 3M III PLN Kurs USDPLN 20.02. - 27.02.2023 30.05.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 3M II PLN Kurs USDPLN 05.01. - 30.01.2023 28.04.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M II PLN Kurs EURPLN 05.01. - 30.01.2023 31.07.2023    
WZROST/SPADEK EURPLN 6M I PLN Kurs EURPLN 21.11. - 30.12.2022 30.06.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 3M PLN Kurs USDPLN 03.11. - 29.11.2022 28.02.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M II PLN Kurs USDPLN 08.09. - 29.09.2022 30.12.2022    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M I PLN Kurs EURPLN 08.09. - 29.09.2022 30.12.2022    
WZROST/SPADEK EURPLN 3M II PLN Kurs EURPLN 04.10. - 28.10.2022 31.01.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 6M I PLN Kurs USDPLN 04.10. - 28.10.2022 28.04.2023    
USD Spadek USDPLN 6M V USD Kurs USDPLN 02.08. - 30.08.2022 28.02.2023    
WZROST/SPADEK USDPLN 4M I PLN Kurs USDPLN 02.08. - 30.08.2022 30.12.2022    
WZROST/SPADEK EURPLN 4M I PLN Kurs EURPLN 13.07. - 28.07.2022 29.11.2022    
Spadek EURPLN 6M XVII PLN Kurs EURPLN 01.06. - 28.06.2022 29.12.2022    
USD Spadek USDPLN 6M IV USD Kurs USDPLN 01.06. - 28.06.2022 29.12.2022    
Spadek USDPLN 6M VII PLN Kurs USDPLN 02.05. - 30.05.2022 30.11.2022    
USD Spadek USDPLN 6M III USD Kurs USDPLN 02.05. - 30.05.2022 30.11.2022    
Spadek EURPLN 6M XV PLN Kurs EURPLN 03.02. - 25.02.2022 29.08.2022    
USD Spadek USDPLN 6M II USD Kurs USDPLN 11.04. - 28.04.2022 28.10.2022    
Spadek USDPLN 6M VI PLN Kurs USDPLN 04.04. - 28.04.2022 28.10.2022    
Spadek USDPLN 6M V PLN Kurs USDPLN 03.03. - 30.03.2022 30.09.2022    
USD Spadek USDPLN 6M I USD Kurs USDPLN 17.03. - 30.03.2022 30.09.2022    
Spadek EURPLN 6M XV PLN Kurs EURPLN 03.02. - 25.02.2022 29.08.2022    
Spadek EURPLN 6M XIV PLN Kurs EURPLN 11.01. - 28.01.2022 01.08.2022    
Spadek EURPLN 6M XIII PLN Kurs EURPLN 02.12. - 31.12.2021 04.07.2022    
Spadek EURPLN 12M IX PLN Kurs EURPLN 13.10. - 28.10.2021 31.10.2022    
Spadek EURPLN 12M VIII PLN Kurs EURPLN 02.09. - 29.09.2021 29.09.2022    
Spadek EURPLN 12M VII PLN Kurs EURPLN 03.08. - 30.08.2021 31.08.2022    
Spadek EURPLN 12M VI PLN Kurs EURPLN 05.07. - 29.07.2021 29.07.2022    
Spadek EURPLN 12M V PLN Kurs EURPLN 02.06. - 29.06.2021 30.06.2022    
Spadek EURPLN 12M IV PLN Kurs EURPLN 06.05. - 28.05.2021 31.05.2022    

Dodatkowe informacje

dotyczące lokat strukturyzowanych

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia.

Zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540), wycofanie kwoty Lokaty przed Dniem Rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę w wysokości określonej we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej - opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 5,00% Kwoty Lokaty i maleje z każdym dniem memoriałowo do 0% ostatniego dnia trwania Lokaty.

Inwestowanie w Lokatę Inwestycyjną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przy ewentualnej wypłacie Kuponu podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI STRUKTURYZOWANYMI

Z inwestowaniem w lokaty strukturyzowane związane są czynniki ryzyka:

  • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności
  • w przypadku zerwania lokaty przed dniem rozliczenia kwota lokaty pomniejszana jest o opłatę za zerwanie, która maleje memoriałowo każdego dnia
  • ryzyko stopy procentowej – związane ze zmiennością na rynkach finansowych przejawiające się w zmianach ceny pieniądza wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

BNP Paribas Bank Polska S.A oferując Lokatę Inwestycyjną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” („Regulamin”), (dotyczy usług przejętych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) oraz umową dotyczącą produktu.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu”.

Inwestycje w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach Banku BNP Paribas w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy zapoznać się z Regulaminem, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest zabronione.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Tel. 22 548 97 77, 801 11 77 77*

www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie

*koszt połączenia według taryfy operatora