Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Program wynajmu długoterminowego - MOJE AUTO

WYNAJEM ARVAL

- z nowym autem w stronę słońca

Błędy walidacji formularza

WYBIERZ SAMOCHÓD W PROGRAMIE MOJE AUTO

Wybierz model samochodu

Opłata miesięczna brutto od:

Wybierz konfigurację

Roczny limit kilometrów

15000 kilometrów35000 kilometrów
km

Dla klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A konto osobiste z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

Kwota oszczędności 3600 zł dotyczy najmu na 3 lata

 

 

Sprawdź ofertę dla Małych Przedsiębiorstw Otwiera się w nowym oknie.

 

 

Formularz kontaktowy

MOJE AUTO to program wynajmu długoterminowego samochodu dla klientów indywidualnych. Program pozwala na użytkowanie wybranego samochodu (do 3,5 tony) z dostępnej oferty pojazdów w ramach stałej miesięcznej opłaty, bez żadnych dodatkowych kosztów

Dostawcą Programu Auto Plan jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Arval") – lider na rynku fleet management w Europie. Arval jest częścią grupy BNP Paribas.

 

Poznaj pełną ofertę ARVAL

All inclusive - wszystkie korzyści w cenie stałej, miesięcznej opłaty:

 

 • brak wymogu wpłaty wpłasnej
 • przypominamy o przeglądach technicznych i serwisie 
 • zapewniamy ciągłość ubezpiecznia pojazdu
 • korzystasz z nowego auta nie martwiąc się utratą jego wartości
 • płacisz jedną ratę za komplet usług

Szczegółowe parametry propozycji

POZNAJ PROPOZYCJĘ FINANSOWANIA W ZAKRESIE AUT UŻYWANYCH

KORZYŚCI:

 

 • auta dostępne od ręki
 • już od 999 zł miesięcznie 
 • wszystkie samochody z pełną historią serwisową i udokumentowanym przebiegiem - maksymalnie 4 - letnie
 • możliwość wyboru jednej z opcji przebiegu rocznego do wykorzystanie przez najemcę (10 000 km, 20 000 km, 30 000 km) na okres najmu 24 miesięcy
 • dostępne usługi dodatkowe:  ubezpieczenie1,pakiet serwisowy2, assistance 24h, samochód zastępczy, karty paliwowe, dostęp do aplikacji My Arval Mobile3

 

SPRAWDŹ OFERTĘ AUT UŻYWANYCH

Jak skorzystać z Programu „Moje auto”

Przyjdź do oddziału

W oddziale Banku BNP Paribas

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Najczęściej zadawane pytania

 • W ramach oferty dla klientów indywidualnych Arval przygotował propozycje konkretnych modeli samochodów z określonym wyposażeniem. Obecnie Arval nie przewiduje możliwości indywidualnych konfiguracji pojazdów (brak możliwości np. zmiany lub doposażenia samochodu)

 • Nie. Okres finansowania jest stały i wynosi odpowiednio 36, 48 i 60 miesięcy.

 • Propozycja przygotowana dla klienta indywidualnego uwzględnia możliwość wyboru rocznego limitu kilometrów 3 dostępnych wariantów: 15000 km, 25 000 km lub 35 000 km oraz pakietu z oponami lub bez opon.

 • W ramach wynajmu dla klientów indywidualnych, Arval zapewnia ubezpieczenie OC i AC pojazdu oraz usługę Assistance, zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu. Ubezpieczenie AC uwzględnia udział własny i franszyzę integralną Klienta w wysokości wskazanej we wniosku o najem.

 • Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie standardowym, co oznacza stan jak z dnia wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Warto zapoznać się z dostępnym na stronie Arval Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który szczegółowo określa i obrazuje dopuszczalne zużycie samochodu. Przy zwrocie pojazdu sporządzany jest protokół zwrotu pojazdu zawierający opis stanu pojazdu oraz licznika kilometrów, który będzie wiążący dla celów rozliczenia. Każdorazowo, w przypadku, gdy stan samochodu odbiegać będzie od stanu standardowego koszty przywrócenia ponosi Klient.

 • Każdy, kto ma ważne prawo jazdy z oznaczoną kategorią. Warunek ten nie wymaga dodatkowej zgody Arval.

 • Proces, w przeciwieństwie do procesu dla klienta biznesowego, nie uwzględnia prawa do wykupu auta po zakończeniu obowiązywania umowy.

Zobacz również

Propozycja dla osób fizycznych korzystających z oferty najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o najem pojazdu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty.

Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas.

Dostawcą usługi jest ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. („Arval”), będący częścią grupy BNP Paribas. Arval zawiera umowy najmu i świadczy usługi najmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.

Po zakończeniu wynajmu używanego auta z Arval możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu na każde kolejne auto, najwcześniej po upływie 2 lat.

Auto dostępne od ręki oznacza dostępność od razu po podpisaniu umowy. Ilość aut jest zmienna, uzależniona od tempa wynajmów aut.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Propozycja dla osób fizycznych korzystających z najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o finansowanie najmu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty. Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas oraz na www.bnpparibas.pl/moje-auto.

1 Ubezpieczenie Autocasco w ramach którego ubezpieczycielem jest Greenval Insurance Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia na rzecz Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy Umowy Generalnej świadczone jest zgodnie z OWU dostępnymi na https://www.arval.pl/driver-services/szkody-komunikacyjne

2 Pakiet serwisowy zawiera: okresowe badania techniczne i przeglądy, naprawy eksploatacyjne, obsługa poza terytorium RP, kontrola zakresu uszkodzeń, kontrola przed- i po naprawcza, rozliczenie szkód regresowych, monitorowanie naprawy online, obsługa zdarzeń wypadkowych na terenie UE. Serwis odbywa się w ramach sieci preferowanych warsztatów ARVAL. Szczegóły na: https://cok-arval.pl/oferta-konsumencka/serwisowanie-auta/

3Apikacja Arval, służąca do pełnej obsługi pojazdu po stronie klienta m.in. zgłoszenie szkody, faktury, kontakt z fleet managerem, wymiana opon.

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029819, posiadająca NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł, w całości wpłacony.