Bank zmieniającego się świata

Zrównoważone finanse

Bioróżnorodność i nowe technologie

Bioróżnorodność i nowe technologie

Eksperci i ekspertki podkreślają konieczność pilnego uruchomienia finansowania na rzecz przyrody i przedstawiają dotychczasowo podjęte działa w tym zakresie. Ochrona bioróżnorodności jest jednym z najważniejszych…

Czytaj więcej
Transformacja klimatyczno-energetyczna

Transformacja klimatyczno-energetyczna

Eksperci i ekspertki wyjaśniają, że plan gospodarczy musi być zrównoważony, odporny i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz podkreślają, że odpowiedzialność klimatyczna stała się nową rzeczywistością. W…

Czytaj więcej
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Eksperci i ekspertki opowiadają m.in. o korzyściach dla firm płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym, o tym jak konsumować lepiej i mniej oraz o nowych…

Czytaj więcej
Bioróżnorodność i kapitał naturalny

Bioróżnorodność i kapitał naturalny

Wspólne globalne podejście do zagrożeń związanych ze środowiskiem, usługi ekosystemowe i ich znaczenie dla firm i inwestorów oraz pomiar wpływu i egzekwowanie odpowiedzialności interesariuszy to…

Czytaj więcej
W jaki sposób sytuacja geopolityczna potwierdza pilną potrzebę realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej

W jaki sposób sytuacja geopolityczna potwierdza pilną potrzebę realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej

Kwestie związane ze wsparciem Klientów w fazie przejściowej, szansami na przyspieszenie transformacji i zwiększenie autonomii przemysłowej Unii Europejskiej, wpływem kryzysu na strategie Niemiec i Bliskiego…

Czytaj więcej
Inkluzja społeczna

Inkluzja społeczna

Jak wzmacnianie przedsiębiorczości może wspierać walkę z ubóstwem, w jaki sposób kryteria społeczne wpływają na firmy i inwestorów oraz jak zmienia się znaczenie inkluzji społecznej…

Czytaj więcej
Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

Sposoby przyspieszania „zielonej” transformacji po COP 26, związanych z nią ryzyk i szans, zmiany w zakresie rocznych emisji CO2 według pięciu scenariuszy referencyjnych IPCC oraz…

Czytaj więcej