Bank zmieniającego się świata

Agenda 2030. Czy uda się wydłużyć ludzkie życie?

Agenda 2030. Czy uda się wydłużyć ludzkie życie?

Trzeci z celów Agendy 2030, dokumentu, w którym społeczność międzynarodowa określiła swoje priorytety na najbliższe lata, dotyczy zdrowia i jakości życia. Opisane zostały w nim działania, które mają się przyczynić do zmniejszenia globalnej śmiertelności i poprawy kondycji ludzi na całym świecie.

Wśród celów, które kraje ONZ zobowiązały się osiągnąć do roku 2030, znalazły się m.in. ograniczenie śmiertelności wśród noworodków do poziomu poniżej 70 zgonów na 100 tysięcy żywych urodzeń, zmniejszenie o 1/3 przedwczesnych zgonów spowodowanych przez choroby niezakaźne, ale też zredukowanie o połowę liczby ofiar i rannych w wypadkach drogowych.

Państwa zobligowały się do wyeliminowania epidemii AIDS, gruźlicy, malarii, wirusowego zapalenia wątroby i chorób tropikalnych. Nowym wyzwaniem, z którym od 2020 roku boryka się świat jest wirus COVID-19. Według oficjalnych danych w sierpniu 2021 roku liczba ofiar spowodowanych przez pandemię koronawirusa wynosiła prawie 4,5 miliona osób[i], choć naukowcy podkreślają, że dane te mogą być znacznie zaniżone[ii].

Filary zdrowia: czyste środowisko i powszechna opieka medyczna

Poprawa zdrowia ludzi nie będzie możliwa bez wyeliminowania czynników, które negatywnie wpływają na naszą kondycję. Sygnatariusze Agendy 2030 zobowiązały się przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu i środków odurzających, a także dążyć do ograniczenie użycia tytoniu. Konieczne jest także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem skażenia wody i powietrza, które mają duży wpływ na globalną śmiertelność. Szacuje się, że w Polsce z powodu smogu umiera około 100 tysięcy osób rocznie[iii].

Wśród postulowanych działań na czoło wysuwa się profilaktyka i zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, lekarstw oraz szczepionek. Konieczne jest stopniowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i szkolenie personelu medycznego, tak by dostęp do usług medycznych był łatwy i powszechny.

Ile żyją mieszkańcy ziemi?

Między rokiem 2005 a 2016 przeciętna długość ludzkiego życia na świecie wydłużyła się prawie o cztery lata i wynosiła 72 lat, w tym blisko 63 lata w dobrym zdrowiu[iv]. Choć sytuacja poprawiła się na całym globie, dysproporcje między kontynentami są wyraźne. Najdłużej żyją mieszkańcy Europy (blisko 78 lat), podczas gdy statystyczny Afrykańczyk dożywa 61 lat[v], w tym zaledwie 54 lata w zdrowiu.

Pozytywny trend dotyczący wydłużania się oczekiwanej długości życia w wielu krajach niestety został odwrócony przez pandemię COVID-19. Na skutek dużej liczby zgonów spowodowanych koronawirusem przeciętny czas życia mieszkańca Polski zmniejszył się o 1,4 roku i wynosi 76,6 lat – tyle co w roku 2010[vi]. Przy czym dla mężczyzn wynosi on 72,6 lat, a dla kobiet 80,8 lat.

Do tej pory w Polsce największe śmiertelne żniwo zbierały choroby układu krążenia i nowotwory odpowiedzialne za około 60 proc. wszystkich zgonów w roku 2020[vii]. Udział tych czynników obniżył się o 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Nową przyczyną śmierci stał się COVID-19, który był odpowiedzialny za blisko 9 proc. zgonów w Polsce w roku 2020.

Zdrowy pracownik, to zdrowa firma

By zbliżyć się do celów Agendy 2030 dotyczących zdrowia niezbędna jest współpraca państw i przedsiębiorstw w zakresie promowania profilaktyki i zdrowego stylu życia. Firmy są odpowiedzialne za zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników. Powinny kształtować wśród zatrudnionych prozdrowotne nawyki. Z drugiej strony branże negatywnie wpływające na zdrowie i środowisko zobowiązane są wdrożyć technologie, które zminimalizują to niekorzystne oddziaływanie.

Bank BNP Paribas w ramach realizacji trzeciego punktu Agendy 2030 zapewnia swoim pracownikom dostęp do programu Wellbeing, w ramach którego mogą korzystać z bogatej oferty usług dotyczących opieki medycznej, rekreacji i sportu. W czasie pandemii pracownicy mieli możliwość udziału w programie wspierającym dobre nawyki w zakresie odżywiania, pracy przy komputerze, ale też dobrego snu. Zatrudnieni w banku mają ponadto dostęp do szkoleń związanych z bezpieczną jazdą.

W ramach odpowiedzialnego finansowania gospodarki Bank BNP Paribas zrezygnował z finansowania sektora tytoniowego. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników powodujących nowotwory.

Niezależnie od działań odgórnych, warto samemu zadbać o zdrowie i swój dobrostan. Zdrowe posiłki i regularne ćwiczenia ciała nie tylko wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie, ale też wydłuży nasze życie i poprawi jego jakość.

 


[i] https://www.worldometers.info/coronavirus/

[ii] https://forsal.pl/swiat/artykuly/8163324,zanizanie-liczby-zgonow-z-powodu-covid-19-to-globalny-problem.html

[iii] https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,26770155,mysleliscie-ze-przez-smog-umiera-46-tys-polakow-rocznie-szacunki.html

[iv] https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel3.html

[v] https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel3.html

[vi] https://www.money.pl/gospodarka/polska-cofnela-sie-o-dekade-jeden-z-najwiekszych-spadkow-w-ue-6626498842483360a.html

[vii] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/umieralnosc-i-zgony-wedlug-przyczyn-w-2020-roku,10,1.html

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Młodzi zadłużeni. Polacy zaciągają kredyty nie tylko na cele konsumpcyjne

Młodzi zadłużeni. Polacy zaciągają kredyty nie tylko na cele konsumpcyjne

Co czwarta osoba, która wchodzi w dorosłość, przyznaje się do życia ponad stan. Prawie co dziesiąta ocenia zaś, że na…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Edukację finansową dziecka warto rozpocząć wcześnie

Edukację finansową dziecka warto rozpocząć wcześnie

Wypłata z bankomatu, płatność kartą, dbanie o stan oszczędności – z perspektywy dziecka tego typu kwestie mogą wyglądać na bardzo…

Czytaj więcej