Bank zmieniającego się świata

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla rolników – nowe narzędzie w drodze do zrównoważonej produkcji

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla rolników – nowe narzędzie w drodze do zrównoważonej produkcji

Rolnictwo ekologiczne będzie stale zyskiwać na znaczeniu. Jest to związane zarówno z preferencjami konsumentów, jak i polityką Unii Europejskiej. W przejściu na bardziej zrównoważoną uprawę roślin i hodowlę zwierząt może pomóc kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla gospodarstw rolnych. Czym jest rzeczony kalkulator i jakie mogą być korzyści z rolnictwa ekologicznego?

Bardziej ekologiczne rolnictwo

Unia Europejska prowadzi wiele działań, które są związane z ochroną środowiska. Zbiór programów, które mają pomóc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., został nazwany Europejskim Zielonym Ładem. Inicjatywy wdrażane w krajach unijnych mają przeciwdziałać negatywnym zmianom związanym z ocieplaniem klimatu.

Co chce osiągnąć Unia Europejska? Jednym z najbliższych celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o przynajmniej o 55 proc. w porównaniu do stanu z 1990 r.* W inicjatywy związane z Zielonym Ładem wpisuje się także rolnictwo.

Jaki wpływ na klimat ma uprawa roślin i hodowla zwierząt? Szacuje się, że rolnictwo w ciągu najbliższych 20 lat będzie odpowiedzialne za emisję 20 proc. wszystkich gazów cieplarnianych**.

Unia będzie dążyć do zmniejszenia śladu środowiskowego i klimatycznego związanego z systemem żywnościowym oraz chce przewodzić globalnej transformacji w kierunku konkurencyjnej, zrównoważonej polityki „od pola do stołu”. Dlatego jednym z głównych punktów Zielonego Ładu jest przeznaczenie do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne***.

Rosnący rynek żywności ekologicznej

Dopasowanie do wymogów unijnych nie jest jedynym powodem, dla którego już teraz warto zacząć myśleć o rolnictwie ekologicznym. Z perspektywy rolnika szczególnie istotną kwestią będzie możliwość zarobku, uzyskania takiego dochodu, żeby swobodnie utrzymać się na rynku mimo przewidywanych zmian.

Jak pod względem opłacalności rolnictwa ekologicznego wypada Polska? Coraz lepiej. Według szacunków wartość rynku żywności bio w naszym kraju to już 1,36 mld zł****. W okresie pandemii wartość sprzedaży produktów ekologicznych zwiększyła się w supermarketach o 13 proc., a w małych sklepach o 25 proc.***** Był to jeden z najbardziej dynamicznych sektorów w polskiej gospodarce w 2020 r.

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla rolnictwa

Europejski Zielony Ład zakłada nie tylko zwiększenie areału upraw ekologicznych. Celem jest także zmniejszenie użycia nawozów o 20 proc. oraz pestycydów o 50 proc. W jaki sposób przygotować się do transformacji działalności?

Dobrze jest zacząć od podstaw, czyli sprawdzenia, na ile ekologiczne jest gospodarstwo obecnie. Pomoże w tym AgroEmisja*****.

Jest to specjalny, bezpłatny kalkulator, który szacuje emisję gazów cieplarnianych danego gospodarstwa rolnego. Model obliczeniowy został opracowany przez naukowców z uniwersytetów Wageningen, Cambridge, Oxford i Edynburg, działających w ramach konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance.

Chociaż kalkulator jest zaawansowany, jego obsługa z perspektywy użytkownika jest prosta, opiera się o przejrzysty interfejs. Jak działa AgroEmisja?

Na początku wybierasz typ gospodarstwa. Możesz dokonać kalkulacji dla pól uprawnych lub produkcji mleczarskiej. Następnie uzupełniasz dane o produkcji, np. szczegóły dotyczące gleby, stosowanych nawozów czy charakterystyki stada.

Gotowe kalkulacje będą zawierać takie dane, jak emisja całkowita, emisja na hektar i na tonę, a także szczegóły dot. poszczególnych składowych produkcji. Wyniki możesz zapisać na dysku lokalnym. Możesz oszacować emisyjność również dla wcześniejszych sezonów.

Źródła:

*Zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety, ec.europa.eu, [dostęp 15.08.2021], < https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal_pl>

** Przyszłość rolnictwa – więcej gospodarstw ekologicznych, podoslonami.pl, 3.02.2021 [dostęp 15.08.2021], <https://www.podoslonami.pl/opinie/gazy-cieplarniane-emitowane-rolnictwo-20-moze-byc-az-20-ogolnej-ilosci/>

*** Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego, ec.europa.eu, 4.09.2020 [dostęp 15.08.2021],< https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1548?s=09>

**** Polski rynek ekożywności rośnie, ale nie brakuje wyzwań, jemyeko.com, [dostęp 15.08.2021], <https://jemyeko.com/polski-rynek-ekozywnosci-rosnie/>

***** OPM, Ekologiczna żywność najszybciej rosnącym segmentem rynku w Polsce, 26.12.2021 [dostęp 15.08.2021], <https://www.money.pl/gospodarka/ekologiczna-zywnosc-najszybciej-rosnacym-segmentem-rynku-w-polsce-6590415186123584a.html>

****** https://www.bnpparibas.pl/ecokalkulator/

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Wynajem telefonu zamiast kupna

Wynajem telefonu zamiast kupna

Opłaty miesięczne, otrzymanie do używania urządzenia ubezpieczonego od pierwszego dnia obowiązywania umowy najmu, proste wnioskowanie  – wynajem telefonu od spółki…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji

Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji

Taka będzie przyszłość ludzkości, jakie jej młodzieży chowanie – ta parafraza słynnych słów z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku…

Czytaj więcej