Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Weź udział w Promocji „Konto z kartą dla Wpływowych”

Załóż konto z kartą dla Wpływowych

spełnij warunki i odbierz innowacyjny spławik Aguard,
który bada zasolenie wody

Dostępność
Oddziały

Umów wizytę

falka ze spławikiem

POMOC POLSKIM RZEKOM TO DOBRA DECYZJA

Bank BNP Paribas daje wiele możliwości. Nie tylko finansowych! Dzięki innowacyjnemu spławikowi Aguard możesz dołączyć do grona tych, którym zależy na jakości wody w polskich rzekach. Ponad 90% z nich jest w złym stanie*. Chcemy to zmienić. Wspólne działanie to dobra decyzja!

Więcej o akcji przeczytasz na wplywowi.pl

*Raport Nauka obywatelska (citizen science) jako metoda pozyskania danych o jakości wód oraz oceny zasolenia wód powierzchniowych w Polsce” przygotowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dostępny na wplywowi.pl.

otrzymaj spławik Aguard oraz 100 zł

wędkarz o wschodzie słońca łowi ryby stojąc w jeziorze

Spełnij wszystkie warunki, aby otrzymać spławik Aguard oraz 100 zł w promocji „Konto z kartą dla Wpływowych”.

 

Promocja „Konto z kartą dla Wpływowych" organizowana jest dla nowych Klientów Banku BNP Paribas i trwa od 06.05.2024 r. do osiągnięcia 2000 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 10.12.2024 r. Informacja o aktualnej puli przystąpień lub wyczerpaniu puli przystąpień jest w centrach Klienta.

 

znajdź najbliższe centrum klienta

Jak wziąć udział w promocji?

1

Załóż Konto Otwarte na Ciebie w centrum Klienta

Załóż Konto Otwarte na Ciebie w centrum Klienta

z jedną z 3 kart debetowych Mastercard do wyboru: Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat lub Karta Otwarta na Świat oraz bankowością elektroniczną.

2

Przystąp do promocji

Przystąp do promocji

„Konto z kartą dla Wpływowych”. Zrobisz to podczas zakładania konta w centrum Klienta Banku.

3

Odbierz splawik

Odbierz spławik

Spławik Aguard wyślemy kurierem najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

1

Aktywuj Kartę do konta

Aktywuj Kartę do konta

2

Wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe

Wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe

kartą wydaną do konta w punktach handlowych oraz uzyskaj wpływy na Konto w wysokości co najmniej 1000 zł – w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało otwarte konto. Sprawdź szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać ww. transakcje oraz wpływy, w tym operacje wyłączone z Promocji.

3

Nagrodę 100 zł otrzymasz na Konto Otwarte na Ciebie

Nagrodę 100 zł otrzymasz na Konto Otwarte na Ciebie

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki otrzymania nagrody.

Program

Zyskaj e-vouchery o łącznej wartości do 600 zł

 

Jeśli w okresie trwania oferty specjalnej Mastercard „Bankujesz - zyskujesz z Bezcennymi Chwilami”:

  • założysz Konto Otwarte na Ciebie z kartą debetową Mastercard,
  • w terminie 7 dni od zawarcia umowy z bankiem przystąpisz do Programu Bezcenne® Chwile rejestrując kartę Mastercard® Banku BNP Paribas i spełniając warunki oferty specjalnej, możesz zyskać e-vouchery o wartości łącznej do 600 zł.

 

Po prostu wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą Mastercard na łączną kwotę min. 1000 zł w co najmniej jednym z pierwszych pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych następujących po zawarciu umowy z Bankiem (sprawdź warunki i wyłączenia).

Oferta specjalna przeznaczona jest dla Klientów, którzy od 1 maja 2023 r. do dnia zawarcia ww. umowy z Bankiem nie byli stroną zawartej z Bankiem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu ani stroną umowy o kredytową kartę kredytową.

Oferta specjalna trwa do wyczerpania nagród, ale nie dłużej niż do 31.07.2024 r. Zapoznaj się z regulaminem oferty specjalnej „Bankujesz – zyskujesz z Bezcennymi Chwilami”, dostępnym na bnpparibas.pl/bezcennechwile

Lokata dla Wpływowych
oprocentowana 5,00% w skali roku

KORZYŚCI KONTA Z KARTĄ

Konto Otwarte na Ciebie

Z naszym Kontem Otwartym na Ciebie i wygodną aplikacją GOmobile masz finanse pod kontrolą.

  • 2,50 zł – opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie

 

Korzystając z Oferty Specjalnej „Konto za 0 zł” w BNP Paribas Bank Polska S.A., opłata za prowadzenie rachunku Konta Otwartego na Ciebie wynosi 0 zł miesięcznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • min. raz w miesiącu zalogujesz się do bankowości internetowej GOonline lub aplikacji GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz
  • wyrazisz zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.

 

Powyższe zgody można wyrazić oraz w każdym momencie odwołać korzystając z jednego z tych kanałów: systemu bankowości internetowej GOonline, aplikacji mobilnej GOmobile, Centrum Telefonicznego, dowolnego centrum Klienta.

Szczegóły w regulaminie oferty specjalnej „Konto za 0 zł” dostępnym na stronie bnpparibas.pl i w centrach Klienta banku. Oferta ważna do 31.12.2024 r.

  • 0 zł za polecenie przelewu krajowego w złotych polskich zlecane w bankowości elektronicznej (nie dotyczy polecenia przelewu natychmiastowego)
  • Płatności mobilne: BLIK oraz Apple Pay i Google Pay
  • Dodatkowe usługi w aplikacji GOmobile np. Kantor wymiany walut

Przyjdź do centrum Klienta banku

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

umów wizytę w centrum klienta

Dokumenty

 
Regulamin promocji „Konto z kartą dla Wpływowych”

1 Prezentujemy wybrane opłaty i prowizje dotyczące Konta Otwartego na Ciebie, Karty Otwartej na Ciebie, Karty Otwartej na eŚwiat oraz Karty Otwartej na Świat. Szczegółowe warunki oraz pozostałe opłaty znajdziesz w Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych, dostępnej w centrach Klienta banku oraz na www.bnpparibas.pl.

2 W materiale Bank posługuje się nazwami handlowymi, którym odpowiadają następujące nazwy usług reprezentatywnych: Konto Otwarte na Ciebie.

3 Sprzedaż premiową „Konto z kartą dla Wpływowych („Promocja” ) organizuje BNP Paribas Bank Polska S.A. („bank”). Może w niej wziąć udział osoba fizyczna, będąca konsumentem, która w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta z Bankiem nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku. Można wziąć udział w Promocji tylko raz z zastrzeżeniem, że w przypadku konta wspólnego do Promocji może przystąpić tylko jeden ze współposiadaczy. Na dzień wydania nagród w Promocji musisz posiadać Konto Otwarte na Ciebie. Do Promocji „Konto z kartą dla Wpływowych" można przystąpić w centrach Klienta od 06.05.2024 r. do osiągnięcia 2000 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 10.12.2024 r. Szczegóły w regulaminie na bnpparibas.pl i w centrach Klienta.

4 Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
a) Posiadacz Karty nie ukończył 26. roku życia, lub
b) Posiadacz Karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą. W przypadku nie spełnienia ww. warunków opłata za użytkowanie Karty Otwartej na Dzisiaj wynosi 7 zł miesięcznie.

5 Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Cyber pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym ubezpieczającym, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Cyber pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Warunki oraz Karta Produktu dostępne w zakładce Dokumenty na www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat

6 Bank BNP Paribas nie pobiera opłat wypłaty gotówki kartą za granicą z bankomatów: w przypadku wypłat gotówki kartą w Euro na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance za granicą. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki kartą Karta Otwarta na eŚwiat z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 12 zł.

7 Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

8 Użytkownik Karty Otwartej na Świat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym ubezpieczającym, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Warunki oraz Karta Produktu dostępne w zakładce Dokumenty www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat.

9 Lokata dla Wpływowych jest lokatą odnawialną. W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10 Zgodnie z Regulaminem Oferty specjalnej „Bankujesz - zyskujesz z Bezcennymi Chwilami” warunkiem uzyskania nagrody w postaci 8000 punktów w Programie Mastercard® Bezcenne® Chwile (Program) jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących warunków: (1) zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard lub konto osobiste z kartą debetową Mastercard (Karta) w oddziale Banku, (2) rejestracja Karty w Programie Mastercard® Bezcenne® Chwile (Program) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z pkt 1, (3) dokonanie Kartą min. 4 Zakupów Premiowanych na łączną kwotę min. 1 000 zł w co najmniej jednym z pierwszych 6 miesięcy po zawarciu umowy o Kartę. Oferta specjalna jest skierowana do nowych klientów, którzy od 1.05.2023 r. nie byli stroną zawartej z Bankiem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu ani stroną umowy o kredytową kartę kredytową i nie dotyczy kart debetowych wydanych do rachunku walutowego w EUR oraz dodatkowych kart kredytowych. Trwa od 6.05.2024r. do 31.07.24 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania puli nagród. W Ofercie specjalnej można łącznie uzyskać do 48000 punktów w Programie przez 6 miesięcy, które mogą być wymienione na nagrody z katalogu Programu, w tym e-vouchery o łącznej wartości do 600 z ł. Organizatorem Oferty specjalnej i Programu jest Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo Belgia działająca w Polsce przez Mastercard Europe SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wszystkie warunki Oferty Specjalnej, Programu i regulaminy na bnpparibas.pl/bezcennechwile oraz na stronie organizatora bnpparibas.pl/bezcennechwile.

Materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 799 870 zł, w całości wpłacony.