Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI „KONTO Z KARTĄ DLA WPŁYWOWYCH – 2 EDYCJA”

Załóż konto z kartą dla Wpływowych

spełnij warunki i odbierz innowacyjny spławik AGUARD®,
który bada zasolenie wody

Dostępność
Oddziały

Umów wizytę

falka ze spławikiem

POMOC POLSKIM RZEKOM TO DOBRA DECYZJA

Bank BNP Paribas daje wiele możliwości. Nie tylko finansowych! Dzięki innowacyjnemu spławikowi AGUARD® możesz dołączyć do grona tych, którym zależy na jakości wody w polskich rzekach. Ponad 90% z nich jest w złym stanie*. Chcemy to zmienić. Wspólne działanie to dobra decyzja!

Więcej o akcji przeczytasz na wplywowi.pl

*Raport Nauka obywatelska (citizen science) jako metoda pozyskania danych o jakości wód oraz oceny zasolenia wód powierzchniowych w Polsce” przygotowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dostępny na wplywowi.pl.

otrzymaj spławik AGUARD® oraz 100 zł

wędkarz o wschodzie słońca łowi ryby stojąc w jeziorze

Spełnij wszystkie warunki, aby otrzymać spławik AGUARD® oraz 100 zł w promocji „KONTO Z KARTĄ DLA WPŁYWOWYCH – 2 EDYCJA”

 

Promocja „KONTO Z KARTĄ DLA WPŁYWOWYCH – 2 EDYCJA" organizowana jest dla nowych Klientów Banku BNP Paribas i trwa od 02.07.2024 r. do osiągnięcia 2000 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r. Informacja o aktualnej puli przystąpień lub wyczerpaniu puli przystąpień jest w centrach Klienta.

 

znajdź najbliższe centrum klienta

Jak wziąć udział w promocji?

1

Załóż Konto Otwarte na Ciebie w centrum Klienta

Załóż Konto Otwarte na Ciebie w centrum Klienta

z jedną z 3 kart debetowych Mastercard do wyboru: Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat lub Karta Otwarta na Świat oraz bankowością elektroniczną.

2

Przystąp do promocji

Przystąp do promocji

„Konto z kartą dla Wpływowych – 2 edycja”. Zrobisz to podczas zakładania konta w centrum Klienta Banku.

3

Odbierz splawik

Odbierz spławik

Spławik AGUARD® wyślemy kurierem najpóźniej w ciągu 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

1

Aktywuj Kartę do konta

Aktywuj Kartę do konta

2

Wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych

Wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych

kartą wydaną do konta w punktach handlowych oraz uzyskaj wpływy na Konto w wysokości co najmniej 1100 zł – w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało otwarte konto. Sprawdź szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać ww. transakcje oraz wpływy, w tym operacje wyłączone z Promocji.

3

Nagrodę 100 zł otrzymasz na Konto Otwarte na Ciebie

Nagrodę 100 zł otrzymasz na Konto Otwarte na Ciebie

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki otrzymania nagrody.

Program

Zyskaj e-vouchery o łącznej wartości do 600 zł

 

Jeśli w okresie trwania oferty specjalnej Mastercard „Bankujesz - zyskujesz z Bezcennymi Chwilami”:

  • założysz Konto Otwarte na Ciebie z kartą debetową Mastercard,
  • w terminie 7 dni od zawarcia umowy z bankiem przystąpisz do Programu Bezcenne® Chwile rejestrując kartę Mastercard® Banku BNP Paribas i spełniając warunki oferty specjalnej, możesz zyskać e-vouchery o wartości łącznej do 600 zł.

 

Po prostu wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą Mastercard na łączną kwotę min. 1000 zł w co najmniej jednym z pierwszych pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych następujących po zawarciu umowy z Bankiem (sprawdź warunki i wyłączenia).

Oferta specjalna przeznaczona jest dla Klientów, którzy od 1 maja 2023 r. do dnia zawarcia ww. umowy z Bankiem nie byli stroną zawartej z Bankiem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu ani stroną umowy o kredytową kartę kredytową.

Oferta specjalna trwa do wyczerpania nagród, ale nie dłużej niż do 31.07.2024 r. Zapoznaj się z regulaminem oferty specjalnej „Bankujesz – zyskujesz z Bezcennymi Chwilami”, dostępnym na bnpparibas.pl/bezcennechwile

Lokata dla Wpływowych
oprocentowana 5,00% w skali roku

KORZYŚCI KONTA Z KARTĄ

Konto Otwarte na Ciebie

Z naszym Kontem Otwartym na Ciebie i wygodną aplikacją GOmobile masz finanse pod kontrolą.

  • 2,50 zł – opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie

 

Korzystając z Oferty Specjalnej „Konto za 0 zł” w BNP Paribas Bank Polska S.A., opłata za prowadzenie rachunku Konta Otwartego na Ciebie wynosi 0 zł miesięcznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • min. raz w miesiącu zalogujesz się do bankowości internetowej GOonline lub aplikacji GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz
  • wyrazisz zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.

 

Powyższe zgody można wyrazić oraz w każdym momencie odwołać korzystając z jednego z tych kanałów: systemu bankowości internetowej GOonline, aplikacji mobilnej GOmobile, Centrum Telefonicznego, dowolnego centrum Klienta.

Szczegóły w regulaminie oferty specjalnej „Konto za 0 zł” dostępnym na stronie bnpparibas.pl i w centrach Klienta banku. Oferta ważna do 31.12.2024 r.

  • 0 zł za polecenie przelewu krajowego w złotych polskich zlecane w bankowości elektronicznej (nie dotyczy polecenia przelewu natychmiastowego)
  • Płatności mobilne: BLIK oraz Apple Pay i Google Pay
  • Dodatkowe usługi w aplikacji GOmobile np. Kantor wymiany walut

Przyjdź do centrum Klienta banku

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

umów wizytę w centrum klienta

Dokumenty

 
Regulamin promocji „Konto z kartą dla Wpływowych – 2 edycja”

1 Prezentujemy wybrane opłaty i prowizje dotyczące Konta Otwartego na Ciebie, Karty Otwartej na Ciebie, Karty Otwartej na eŚwiat oraz Karty Otwartej na Świat. Szczegółowe warunki oraz pozostałe opłaty znajdziesz w Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych, dostępnej w centrach Klienta banku oraz na www.bnpparibas.pl.

2 W materiale Bank posługuje się nazwami handlowymi, którym odpowiadają następujące nazwy usług reprezentatywnych: Konto Otwarte na Ciebie.

3 Sprzedaż premiową „Konto z kartą dla Wpływowych („Promocja” ) organizuje BNP Paribas Bank Polska S.A. („bank”). Może w niej wziąć udział osoba fizyczna, będąca konsumentem, która w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta z Bankiem nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku. Można wziąć udział w Promocji tylko raz z zastrzeżeniem, że w przypadku konta wspólnego do Promocji może przystąpić tylko jeden ze współposiadaczy. Na dzień wydania nagród w Promocji musisz posiadać Konto Otwarte na Ciebie. Do Promocji „Konto z kartą dla Wpływowych" można przystąpić w centrach Klienta od 02.07.2024 r. do osiągnięcia 2000 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r. Szczegóły w regulaminie na bnpparibas.pl i w centrach Klienta.

4 Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
a) Posiadacz Karty nie ukończył 26. roku życia, lub
b) Posiadacz Karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą. W przypadku nie spełnienia ww. warunków opłata za użytkowanie Karty Otwartej na Dzisiaj wynosi 7 zł miesięcznie.

5 Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Cyber pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym ubezpieczającym, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Cyber pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Warunki oraz Karta Produktu dostępne w zakładce Dokumenty na www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat

6 Bank BNP Paribas nie pobiera opłat wypłaty gotówki kartą za granicą z bankomatów: w przypadku wypłat gotówki kartą w Euro na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance za granicą. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki kartą Karta Otwarta na eŚwiat z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 12 zł.

7 Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

8 Użytkownik Karty Otwartej na Świat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym ubezpieczającym, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Warunki oraz Karta Produktu dostępne w zakładce Dokumenty www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat.

9 Zgodnie z Regulaminem Oferty specjalnej „Bankujesz - zyskujesz z Bezcennymi Chwilami” warunkiem uzyskania nagrody w postaci 8000 punktów w Programie Mastercard® Bezcenne® Chwile (Program) jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących warunków: (1) zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard lub konto osobiste z kartą debetową Mastercard (Karta) w oddziale Banku, (2) rejestracja Karty w Programie Mastercard® Bezcenne® Chwile (Program) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z pkt 1, (3) dokonanie Kartą min. 4 Zakupów Premiowanych na łączną kwotę min. 1 000 zł w co najmniej jednym z pierwszych 6 miesięcy po zawarciu umowy o Kartę. Oferta specjalna jest skierowana do nowych klientów, którzy od 1.05.2023 r. nie byli stroną zawartej z Bankiem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu ani stroną umowy o kredytową kartę kredytową i nie dotyczy kart debetowych wydanych do rachunku walutowego w EUR oraz dodatkowych kart kredytowych. Trwa od 6.05.2024r. do 31.07.24 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania puli nagród. W Ofercie specjalnej można łącznie uzyskać do 48000 punktów w Programie przez 6 miesięcy, które mogą być wymienione na nagrody z katalogu Programu, w tym e-vouchery o łącznej wartości do 600 z ł. Organizatorem Oferty specjalnej i Programu jest Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo Belgia działająca w Polsce przez Mastercard Europe SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wszystkie warunki Oferty Specjalnej, Programu i regulaminy na bnpparibas.pl/bezcennechwile oraz na stronie organizatora bnpparibas.pl/bezcennechwile.

Materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 799 870 zł, w całości wpłacony.