Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia

Telefony stacjonarne

801 321 123

+48 22 134 00 00

Połączenia krajowe i z zagraniczne

+48 500 990 500

Połączenia komórkowe

(Infolinia czynna 24/7. Koszt połączenia wg stawki operatora)

Karta debetowa Mastecard

Karta Otwarta na eŚwiat
dla aktywnych w sieci

Otwórz konto
Znajdź oddział

CO ZYSKUJESZ Z  KARTĄ OTWARTĄ NA EŚWIAT?

Bezpłatne Ubezpieczenie  "Cyber Pomoc"

 

Zyskujesz ochronę:

 • w przypadku bezprawnego rozporządzenia przez osobę trzecią środkami pieniężnymi z Konta osobistego, do którego została wydana Karta Otwarta na eŚwiat poprzez posłużenie się Kartą lub danymi Karty lub usługą BLIK, w wyniku którego doszło do utraty tych środków 
 • w przypadku braku lub niekompletnej dostawy towaru zakupionego w sklepie internetowym przy użyciu Karty Otwarta na eŚwiat wydanej do Konta osobistego
 • w przypadku awarii komputera, laptopa czy tabletu powodujących utratę danych z jego dysku
 • reputacji internetowej (np. w sytuacji umieszczania w obszarze Internetu informacji o ubezpieczonym stanowiących pomówienia czy znieważenie)
 • tożsamości internetowej w przypadku kradzieży i bezprawnego wykorzystania tożsamości ubezpieczonego w Internecie w celu oszustwa  (np. w celu zaciągnięcia kredytu w imieniu ubezpieczonego)

 

OTWÓRZ KONTO

Jak płacić by zyskać ochronę?

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów assistance prawnego, wypłatę odszkodowań lub organizację i pokrycie kosztów usług na warunkach i do limitów określonych umową ubezpieczenia, o których szczegółowo mowa w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia CYBER Pomoc

Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Cyber Pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A. wchodzącą w skład grupy AXA, będącą dalej Ubezpieczycielem, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym Ubezpieczającym na warunkach określonych w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Warunki oraz Karta produktu dostępne w zakładce Dokumenty 

 

Wybierz kartę z kobiecym wizerunkiem

Stworzyliśmy Damę wśród kart – kartę debetową Mastercard z wizerunkiem kobiety.

Kobieca karta debetowa
 • możesz ją zamówić bezpłatnie zamiast standardowej grafiki karty otwierajac Konto Otwarte na Dzisiaj online
 • edycja limitowana
 • zaprojektowana przez artystkę graficzkę Agatę Nowicką

OTWÓRZ KONTO Z DAMĄ WŚRÓD KART

 

Jak aktywować kartę?

Podczas pierwszej wypłaty gotówki kartą z dowolnego bankomatu przy użyciu kodu PIN​

Płacąc kartą za zakupy z użyciem PIN-u (z wyłączeniem transakcji zbliżeniowych)​

Dzwoniąc na infolinię Banku

801 321 123

Opłata za połączenie wg cennika operatora

Logując się do serwisu i wybierając opcję aktywuj kartę

Zaloguj się

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są limity na karcie debetowej?

  Maksymalne limity dla Karty debetowej Mastercard wydawanej wraz z Kontem Otwartym na Świat:
  Maksymalne dzienne limity kwotowe:

  • limit gotówkowy: 20 000 zł
  • limit bezgotówkowy: 99 999 zł, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 99 999
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 20 000 zł
     

  Maksymalne dzienne limity ilościowe:

  • limit gotówkowy: 50
  • limit bezgotówkowy: 50, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 10
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 20

    Jeżeli chcesz zmienić limity płatności, zadzwoń na infolinię Banku pod numer 801 321 123 lub zaloguj się do serwisu bankowości internetowej
 • Jak działa wypłata euro z bankomatów Euronet w Polsce?
  • Posiadacze karty do konta w BNP Paribas Bank Polska mają możliwość korzystania z usługi wypłaty gotówki w walucie euro w bankomatach sieci Euronet na terenie Polski.
  • Operacja wypłaty euro polega na obciążeniu konta Klienta, z którym powiązana jest karta, równowartością wypłaconej kwoty euro przeliczoną na złoty wg kursu walut stosowanego przez Euronet dla tego typu transakcji. Bank otrzymaną w złotych kwotę transakcji zaksięguje w ciężar: 
   • Konta osobistego prowadzonego w złotych
   • Rachunku w euro w przypadku kart powiązanych w momencie wypłaty z rachunkiem w euro (usługa dostępna wyłącznie w przypadku kart wydawanych do Kont bardzo osobistych). Rachunek w euro zostanie obciążony równowartością otrzymanej w złotych kwoty, przeliczonej na euro wg kursu kupna walut w BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Opłaty za wypłaty z bankomatów są uzależnione od typu posiadanego konta osobistego
 • Co należy wiedzieć płacąc kartą za granicą?
  • Należy pamiętać, że wypłata pieniędzy z zagranicznego bankomatu, w obcej walucie, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Bank przewalutuje taką transakcję do waluty, w której prowadzone jest konto i taką kwotą obciąży rachunek Klienta.
   Gwarancja braku opłaty za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat BNP Paribas Bank Polska. Właściciele bankomatów Grupy BNP Paribas oraz porozumienia Global Alliance nie pobierają opłat od wypłat realizowanych kartami do kont BNP Paribas Bank Polska. W przypadku bankomatów obsługiwanych przez innych operatorów może zostać pobrana dodatkowa opłata o ile odpowiednia informacja zostanie wyświetlona na ekranie bankomatu. Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku dostępna w Taryfie.
 • Co zrobić, jeśli bankomat nie oddał mi karty?

  Jeśli bankomat nie oddał karty, należy skontaktować się bezpośrednio z Bankiem BNP Paribas pod numerem 801 321 123. 
  Opłata za połączenie wg cennika operatora

 • Co zrobić w przypadku zaginięcia karty?

  W przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej BNP Paribas Bank Polska S.A., należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie pod czynnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, numerem telefonu:

  • 801 321 123
  • +48 22 566 99 99 – dla połączeń z zagranicy 
   Opłata za połączenie wg cennika operatora

  lub

  • W dowolnym oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A.

  W przypadku utraty karty za granicą należy zastrzec kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo MasterCard (dotyczy kart z logo MasterCard)

 • Czy płacenie kartą jest bezpieczne?

  Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie nazwy użytkownika i/lub hasła, danych kart płatniczych i kredytowych, kodów PIN. Są to dane wrażliwe i nikt poza Klientem nie może ich znać!

  Zanim potwierdzi się jakąkolwiek operację na swoim koncie, należy przeczytać uważnie SMS zawierający kod autoryzacyjny – sprawdzić dokładnie dane dotyczące zleconej operacji

  Nasze karty płatnicze posiadają odpowiednie zabezpieczenia:

  • Kod PIN czyli indywidualny 4 cyfrowy kod, znany wyłącznie właścicielowi karty, nie wolno udostępniać go innym osobom
  • Chip na karcie - wbudowany mikroprocesor przechowujący dane karty oraz spis usług z nią powiązanych; karta posiada również wbudowany pasek magnetyczny, dzięki czemu można nią zapłacić w terminalu przystosowanym do obsługi kart z chipem oraz w terminalu przyjmującym karty z paskiem magnetycznym
  • Imię i nazwisko – należy pamiętać, że kartą może posługiwać się tylko jej właściciel
  • Podpis na odwrocie karty - niepodpisane karty uważane są za nieważne; należy pamiętać, że podpis złożony na karcie jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku jej zagubienia lub kradzieży!
  • Dodatkowym zabezpieczeniem jest trudny do podrobienia hologram na awersie karty
  • Infolinia czynna w dni robocze od 8:00 do 18:00 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Rozwińzobacz mniej

Jak zgłosić kradzież lub zagubienie karty?

Zgłoszenie w oddziale

Zgłoś fakt kradzieży lub zagubienie karty płatniczej w dowolnym oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A.

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Połączenie z Polski

Zgłoś kradzież lub zagubienie karty płatniczej BNP Paribas Bank Polska S.A. pod czynnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, numerem telefonu:

801 321 123
Opłata za połączenie wg cennika operatora.

Połączenie z zagranicy

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś kradzież lub zagubienie karty płatniczej pod czynnym numerem telefonu:

+48 22 134 00 00

i zastrzeż kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo Mastercard (dotyczy kart z logo Mastercard).

Opłata za połączenie wg cennika operatora.

Dokumenty

 
Taryfa Opłat i Prowizji
 
Umowa ramowa
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Cyber Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Cyber Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.

1Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutajBrak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand