BNP Paribas

Władze banku

zarząd banku
Józef Wancer prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Daniel Astraud wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
François Benaroya wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Blagoy Bochev wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Jan Bujak wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Wojciech Kembłowski wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Magdalena Legęć wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Jaromir Pelczarski wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Stephane Rodes wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Wojciech Sass wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Michel Thebault wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Bartosz Urbaniak członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Józef Wancer
prezes Zarządu Banku, obszar Zarządzania Bankiem

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu.
Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 roku organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993–1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem rady nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 roku do powołania w skład Zarządu Banku BGŻ pracował jako doradca zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 roku do 2013 roku zasiadał w radzie nadzorczej Alior Banku.
Z Bankiem BGŻ związany jest od września 2013 roku, pełniąc funkcję prezesa Zarządu.
Józef Wancer ponadto pełni funkcje:

  • członka rady nadzorczej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • członka rady nadzorczej KRUK S.A.
  • członka kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
  • członka rady i przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau
  • przewodniczącego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
  • członka Rady Business Centre Club.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Daniel Astraud
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Integracji – Wsparcie Działalności Operacyjnej

Absolwent bankowości i finansów na Uniwersytecie Paryskim (1983).
Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą BNP Paribas, w latach 1985–1987 jako dyrektor departamentu kredytów w Melun, następnie w latach 1987-1989 dyrektor oddziału w Lagny we Francji. Od 1989 do 1994 roku pracował w Inspection Generale – komórce audytu wewnętrznego Grupy BNP Paribas, a w latach 1994-1998 był sekretarzem generalnym Banku Bretanii (Banque de Bretagne) w Grupie BNP Paribas. Następnie od 1999 do 2004 był dyrektorem operacji bankowych i finansowania nieruchomości w linii biznesowej CIB Grupy BNP Paribas. Od 2004 do 2009 roku pełnił funkcję Chief Operating Officer (COO) BNP Paribas BNL CIB we Włoszech, a później od 2009 do 2011 w Findomestic Banca we Włoszech. W latach 2012–2014 Chief Operating Officer (COO) linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W Polsce od roku 2014 współzarządza integracją BNP Paribas Banku Polska, Banku BGŻ oraz Sygma Banku.

François Benaroya
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Integracji – Rozwój i Strategia Banku

Ukończył Politechnikę (École Polytechnique) oraz École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique w Paryżu. Uzyskał również tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Jest także absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku jako zastępca dyrektora Departamentu Rynków Wschodzących we Francuskim Ministerstwie Finansów. Następnie od 1997 do 1999 był doradcą ekonomicznym ds. Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie. W latach 1999-2001 pracował jako dyrektor Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego w francuskim Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu, a potem jako zastępca dyrektora Gabinetu Ministra ds. Europejskich.
Z Grupą BNP Paribas związany jest od roku 2004, kiedy objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju Bankowości Korporacyjnej. W latach 2007-2011 pracował dla ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas – UkrSibbank jako zastępca dyrektora Pionu Bankowości Detalicznej (Retail Banking), a następnie dyrektor Pionu Bankowości Detalicznej i wiceprezes zarządu Banku. Potem zajmował stanowisko Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W Polsce w roku 2014 objął funkcję dyrektora ds. integracji zarządzającego integracją BNP Paribas Banku Polska, Banku BGŻ oraz Sygma Banku.

Blagoy Bochev
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości CIB

Absolwent finansów na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii (specjalizacja: gospodarka światowa i krajowa). W 2002 roku uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od roku 1996, związany jest z Grupą BNP Paribas. Zaczynał jako analityk, a następnie w latach 1997-2000 jako zastępca i dyrektor ds. ryzyka w BNP-Dresdner Bank w Sofii. W 2000 roku brał udział w różnych projektach w Austrii i Rumunii w ramach Grupy BNP Paribas. W latach 2001-2004 był dyrektorem ds. bankowości korporacyjnej w BNP Paribas w Sofii, a następnie w latach 2004-2008 dyrektorem zarządzającym w BNP Paribas w Sofii, odpowiedzialnym za działalność CIB (Duże Przedsiębiorstwa i Bankowość Inwestycyjna). W latach 2008-2013 pracował w BNP Paribas Moskwie, najpierw jako starszy bankier , a następnie dyrektor CTBE (Bankowości Korporacyjnej) a także członek zarządu BNP Paribas w Moskwie. Od 2013 roku był dyrektorem CIB Polska i dyrektorem Oddziału BNP Paribas w Warszawie.

Jan Bujak
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Finansów

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1995 roku złożył egzamin sędziowski. Uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.
Od początku kariery zawodowej, tj. od 1992 roku, związany był z BNP Paribas Bankiem Polska SA (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, a następnie Fortis Bankiem Polska SA), między innymi jako kierownik Zespołu Operacji Zagranicznych (w latach 1992-1994), dyrektor Departamentu Rozliczeń (w latach 1994-1995), zastępca Dyrektora Finansowego i dyrektor Departamentu Rachunkowości (w latach 1995-2001) oraz Dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu (w latach 2001-2003).
Od kwietnia 2003 roku zasiadał w Zarządzie Fortis Banku Polska SA, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora finansowego. W latach 2005-2007 był prezesem Zarządu Fortis Banku Polska SA, a od grudnia 2007 pierwszym wiceprezesem Zarządu Banku (najpierw Fortis Banku Polska SA, następnie BNP Paribas Banku Polska SA) i dyrektorem finansowym, nadzorując obszar prawa i finansów.
Jan Bujak pełni ponadto funkcję:

  • członka Rady Nadzorczej TFI BNP Paribas Polska SA od 2000 roku (od 2005 do 2010 roku przewodniczącego Rady Nadzorczej);
  • członka Rady Nadzorczej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. w likwidacji od lipca 2014.
  • członka rady Fundacji BNP Paribas w Polsce od 2011 roku (obecnie w likwidacji).

Wojciech Kembłowski
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Ryzyka

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG.
Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1993-1997) związany był z CSBI S.A. w grupie Sygnity S.A., gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., początkowo jako analityk finansowy i opiekun klienta (w latach 1997-2000), a następnie menedżer ds. zarządzania ryzykiem (w latach 2000-2003). W latach 2003-2008 dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 pełnił funkcję najpierw dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego obszarem ryzyka kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Z BNP Paribas Bankiem Polska SA związany był od maja 2011 roku. Pełnił funkcję członka Zarządu i dyrektora zarządzającego obszarem ryzyka (Chief Risk Officer).
Wojciech Kembłowski pełni ponadto funkcję Członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor Sp. z o.o. od 2012 roku.

Magdalena Legęć
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, między innymi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk oraz organizowanych przez Management Centre Europe.
Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-1997) związana była z ABN AMRO Bank (Polska) gdzie pełniła funkcję koordynatora ds. kadrowych. W tym czasie prowadziła również własną działalność gospodarczą „Help”. Następnie, w latach 1997-2010 pracowała w RBS Bank Polska jako dyrektor krajowy i regionalny ds. kadrowych. Od 2010 do 2011 roku była dyrektorem zarządzającym ds. kadrowych w Banku Pekao/ UniCredit CAIB Polska.
Z Bankiem BGŻ związana była od października 2011 roku, pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Banku, odpowiedzialnej za obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Jaromir Pelczarski
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.
Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 roku w FX Applied Computer Technology Ltd. sp. z o.o. Od 1994 roku związany był z BNP Paribas Bankiem Polska SA (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, a następnie Fortis Bankiem Polska SA), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako dyrektor ds. systemów informatycznych, administracji i bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Dominet Bank.
Od maja 2003 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA oraz dyrektora obszaru operacji i wsparcia biznesu.

Stephane Rodes
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Korporacyjnej

Absolwent École Supérieure de Commerce La Rochelle. Ponadto, uzyskał dyplom Master Business Administration w Szkole Zarządzania w Rotterdamie (Rotterdam School of Management) Uniwersytetu Erasmusa w Holandii.
Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1993 roku, związany jest z Grupą BNP Paribas, początkowo jako analityk kredytowy BNP-Dresdner Bank w Budapeszcie (w latach 1993-1994), następnie opiekun klienta we Francji (w latach 1996-1998) oraz oficer kredytowy w Departamencie Zarządzania Ryzykiem CIB (Dużych Przedsiębiorstw i Bankowości Inwestycyjnej) w BNP Paribas w Paryżu (w latach 1998-2000). W latach 2000-2004 delegowany do Dresdner Bank AG, gdzie kolejno w Düsseldorfie i we Frankfurcie nad Menem pełnił funkcję dyrektora Biura Obsługi Klientów Francuskich. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Obsługi Klientów w BNP Paribas Abu Dhabi. W latach 2006-2010 pełnił funkcję dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnej w BNP Paribas w Moskwie.
Od lipca 2010 roku pełnił funkcję członka Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA oraz dyrektora linii biznesowej Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej.
Stephane Rodes pełni ponadto funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Factor Sp. z o.o. od 2012 roku.

Wojciech Sass
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe MBA w London Business School.
Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-1997) związany był z firmą Andersen Consulting Polska, gdzie pełnił funkcję konsultanta w Pionie Usług Finansowych. Następnie pracował w Boston Consulting Group (1997-2011) początkowo na stanowisku konsultanta, kierownika projektów, a następnie od maja 2007 roku jako partner i dyrektor zarządzający. Był pierwszym Polakiem na stanowisku dyrektora generalnego BCG Polska.
Z Bankiem BGŻ związany był od czerwca 2011 roku, pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Banku. odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej i zarządzania kanałami dystrybucji łącznie z siecią oddziałów.

Michel Thebault
wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Personal Finance

Uzyskał dyplom inżyniera nauk agronomicznych w École Supérieure d’Agriculture de Toulouse, magisterium z zakresu biznesu i administracji na Uniwersytecie w Tuluzie oraz diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF).
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1995 roku jako menedżer domu towarowego Darty. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w regionie południowo-wschodnim sieci LIDL.
Od 2000 roku związany jest z Grupą BNP Paribas, gdzie początkowo zajmował stanowisko dyrektora regionalnego w Union de Crédit pour le Bâtiment, podmiocie z Grupy BNP Paribas specjalizującym się w obsłudze kredytów hipotecznych we Francji, gdzie odpowiedzialny był kolejno za regiony Midi Pyrénées i Provence-Alpes. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego TEB UCB, tureckiego banku hipotecznego Grupy BNP Paribas, zaś w latach 2007-2008 był członkiem rady nadzorczej TEB UCB.
W Polsce od 2008 roku organizował działalność linii biznesowej Personal Finance.
Od września 2009 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA, nadzorującego obszar Personal Finance.

Bartosz Urbaniak
członek Zarządu Banku, obszar Bankowości MSP i Agro

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również szkolenia organizowane, między innymi, na Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine w Japonii oraz Harvard Business School. Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-2001) związany był z Warszawską Giełdą Towarową, gdzie pełnił funkcje kierownika Biura Analiz i Projektów w Fundacji na rzecz Giełdy. W tym samym czasie był także członkiem Komisji Finansowej i Komisji Nowych Produktów w Warszawskiej Giełdzie Towarowej, a następnie od 1999 do 2001 roku był wiceprezesem Zarządu oraz dyrektorem Departamentu Rynku i Rozwoju. W latach 2001-2002 był zastępcą dyrektora Biura Interwencji Rynkowej, gdzie później pełnił obowiązki dyrektora ds. produktów roślinnych. Z Bankiem BGŻ związany był od 2002 roku, początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Kredytów Wydzielonych (w latach 2002-2003). Następnie został dyrektorem Departamentu Rozwoju Bankowości Instytucjonalnej (2003-2005). Od września 2005 pełnił różne funkcje w obszarze agrobiznesu, między innymi dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu oraz dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP. W kwietniu 2015 roku został mianowany przez Radę Nadzorczą na członka Zarządu Banku BGŻ.

rada nadzorcza
Jean-Paul Sabet przewodniczący rady nadzorczej
Jean Lemierre wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Jarosław Bauc członek rady nadzorczej, niezależny
Mariusz Warych członek rady nadzorczej, niezależny
Michel Vial członek rady nadzorczej

Jean-Paul-Sabet
Absolwent francuskiej szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale w Paryżu.
Swoją karierę zaczynał w spółkach z grupy Paribas SA. Początkowo pracował między innymi w Departamencie Przemysłowym w Paribas SA oraz departamencie Private Equity. Zasiadał w organach spółek z grupy Paribas SA, pełniąc w latach 1996-1998 funkcję Dyrektora Wykonawczego oraz członka zarządu w Société Centrale d’Investissements SA, a następnie w latach 1998-2003 pełnił funkcję członka zarządu Klépierre SA – spółki specjalizującej się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne.
W latach 2004-2006 członek Komitetu Wykonawczego bankowości detalicznej Grupy BNP Paribas we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Od 2006 roku pracował w Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. we Włoszech, gdzie nadzorował proces integracji tej spółki z Grupą BNP Paribas, a następnie, w latach 2008-2009, pełnił funkcję dyrektora operacyjnego (COO) w tejże spółce.
Od 2010 roku pracuje w obszarze International Retail Banking (IRB), obejmującym bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza Strefą Euro, a od stycznia 2013 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora IRB, sprawując kontrolę nad strategią i rozwojem tego segmentu.
Nadzoruje między innymi bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji, w tym w Turcji. Ponadto, pełni funkcję członka rady nadzorczej L.D.C. SA (od 1988) oraz przewodniczącego rady nadzorczej JSC „Ukrsibbank” (od kwietnia 2013) oraz zasiada w radzie dyrektorów w następujących spółkach: BNP Paribas Yatirimlar Holding A.S. (od 2010, przewodniczący), TEB A.S. (od 2010, wiceprzewodniczący), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (od 2010, członek), TEB Holding A.S. (od 2010 r., członek), BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.S. (od 2011 r., członek).
Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 4 kwietnia 2013 roku.
Od września 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Jean Lemierre
Absolwent prawa Institut d’Etudes Politiques de Paris. Ukończył również École Nationale d’Administration w Paryżu.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów międzynarodowych. W przeszłości pełnił funkcję szefa gabinetu Ministra Gospodarki i Finansów oraz dyrektora w Departamencie Skarbu Francji. Był członkiem Europejskiego Komitetu Monetarnego i przewodniczył Europejskiej Komisji ds. Gospodarki i Finansów oraz Klubowi Paryskiemu. Pełnił również funkcję szefa Urzędu Skarbowego Francji, oraz szefa Administracji Podatkowej. W latach 2000-2008 był prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Od 2009 r. jest członkiem International Advisory Council w China Investment Corporation (CIC) oraz International Advisory Council przy China Development Bank (CDB). Obecnie przewodniczy Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) (francuskie centrum badań nad gospodarką światową). Jest również członkiem Institute of International Finance IIF (instytut finansów międzynarodowych). Od 2008 r. był doradcą Prezesa BNP Paribas. Od grudnia 2014 objął funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów w BNP Paribas,.
Od 15 września 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jarosław Bauc
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995), a także doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996) oraz w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997) oraz Gruzji (w 2000). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 do 2001 roku sprawował funkcję Ministra Finansów RP.
Zasiadał w zarządach szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management S.A. (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding S.A. (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego Polkomtel S.A., następnie zaś, do końca marca 2012, pełnił funkcję członka zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 do grudnia 2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu HAWE S.A. Od grudnia 2013 pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady od 30 sierpnia 2010 roku.
Od września 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Mariusz Warych
Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii (1995 r.). Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) (1997-1998). Uzyskał również dyplom CIA (Certified Internal Auditor) (2007).
Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Orbicom Mariusz Warych”. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował następujące stanowiska: dyrektor ds. zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory (2011–2012), członek rady nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2011–2012), dyrektor audytu wewnętrznego na Europę Centralną i Wschodnią i Rosję w AVIVA (2008–2011), koordynator regionalny na Europę Centralną w KBC GROUP N.V. (2004–2008), dyrektor finansowy w Citileasing sp. z o.o. oraz Handlowy-Leasing S.A. (2003–2004), audytor zewnętrzny w Ernst & Young (Nowy Jork, Londyn, Toronto, Vancouver, Warszawa) (1996–2002). Obecnie pełni funkcję dyrektora audytu w Grupie Allianz. Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce.
Ponadto był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, Kanada, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA w Vancouver, Kanada.
Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu.
Od czerwca 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Michel Vial
Absolwent Ecole Polytechnique w Palaiseau pod Paryżem (1976 r.) oraz École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu. Ukończył również Uniwersytet Stanforda (1981 r.).
Karierę zawodową rozpoczął w Arthur Andersen Consulting, gdzie pracował w latach 1982–1985. Do grupy BNP PARIBAS dołączył w 1985 r., gdzie pracował na początku w Departamencie Fuzji i Przejęć/Inwestycji Kapitałowych, specjalizując się w sektorze technologii. Od 1992 r. piastował funkcję szefa BNP Corporate Finance. W 1996 r. przeszedł do obszaru bankowości instytucjonalnej jako wyższy rangą menedżer zajmujący się portfelem wielkich europejskich spółek międzynarodowych działających w sektorze detalicznym i towarów konsumpcyjnych, odpowiadając również za marketing produktów bankowych. Od 2004 r. do 2006 r. był szefem French Coverage for Large Corporates, w latach 2006–2008 był szefem Group Development, a w 2008 r. został szefem Retail Development, gdzie był zaangażowany w połączenie BNP PARIBAS z grupą Fortis. W grudniu 2011 r. został mianowany szefem Strategii i Rozwoju Grupy BNP PARIBAS i pozostaje nim do teraz. Ponadto był członkiem rad nadzorczych Pechiney Alumnium Dunkerque (1996–2002), BNP Paribas Leasing Solutions (od 2010 r.) oraz Visa Europe (od 2013 r.).
Od września 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

© 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | Nota prawna