BNP Paribas

Władze banku

zarząd banku
Frederic Amoudru prezes zarządu
Jan Bujak pierwszy wiceprezes, dyrektor finansowy
Jaromir Pelczarski wiceprezes, operacje i wsparcie biznesu
Michel Thebault wiceprezes, linia biznesowa personal finance
Wojciech Kembłowski członek zarządu, ryzyko
Marta Oracz członek zarządu, kapitał ludzki
Adam Parfiniewicz członek zarządu, obsługa małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych
Stephane Rodes członek zarządu, bankowość korporacyjna i transakcyjna

 

Frederic AmoudruFrederic Amoudru
prezes zarządu

Frederic Amoudru jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1982) oraz Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Sorbonie (Institut d’Administration des Entreprises, Sorbona, 1983). Karierę zawodową rozpoczął jako attaché Ambasady Francuskiej w Gabonie w 1983 roku. Od 1984 związany jest z bankowością, a od maja 1987 z grupą Paribas, gdzie zaczynał jako dyrektor na region Afryki Południowej i Azji w Crédit du Nord w Paryżu. W 1989 roku objął w Londynie stanowisko dyrektora ds. międzynarodowych klientów korporacyjnych, które następnie zajmował w 1992 roku w Paribas Singapur. W roku 1995 został dyrektorem ds. korporacji międzynarodowych i finansowania strukturyzowanego w Paribas Singapur, a następnie w 1997 roku – dyrektorem tamtejszego departamentu restrukturyzacji i windykacji, zajmując to stanowisko również po fuzji z BNP Paribas w 2000 roku. W maju 2003 został mianowany dyrektorem obszaru BNP Paribas na Indie. W październiku 2009 roku objął stanowisko dyrektora generalnego grupy BNP Paribas na Polskę. Od lipca 2010 roku pełni funkcję prezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.

Jan Bujak Jan Bujak
pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy

Jan Bujak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Edukację prawniczą kontynuował na aplikacji sędziowskiej. W roku 1998 uzyskał dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Od początku kariery zawodowej, tj. od roku 1992, związany jest z BNP Paribas Bankiem Polska SA (wtedy Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA, a następnie Fortis Bank Polska SA). Był, między innymi, dyrektorem Departamentu Rozliczeń, zastępcą dyrektora finansowego, dyrektorem Departamentu Rachunkowości, oraz dyrektorem Departamentu Finansów i Kontrolingu. W latach 2000-2002 był także członkiem zarządu Fortis Lease Polska Sp. z  o. o. W zarządzie BNP Paribas Banku Polska zasiada od kwietnia 2003 roku, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora finansowego. W latach 2005 – 2007 był prezesem zarządu banku, a od grudnia 2007 roku jako pierwszy wiceprezes zarządu BNP Paribas Banku Polska, dyrektor finansowy nadzoruje obszar prawa i finansów.
Od 2005 do 2010 roku pełnił również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska SA, od grudnia 2010 jest członkiem rady nadzorczej TFI BNP Paribas Polska SA.

Jaromir Pelczarski Jaromir Pelczarski
wiceprezes, operacje i wsparcie biznesu

Absolwent wydziału Elektroniki, Informatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który ukończył w roku 1992. W roku 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w roku 2000 uzyskał dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 w firmie FX Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem systemów informatycznych. Od roku 1994 związany jest z BNP Paribas Bank Polska SA (wtedy Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA, a następnie Fortis Bank Polska SA) początkowo jako specjalista ds. informatycznych, a od roku 1995 jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od listopada 2001 jako Dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. Od maja 2003 roku, wiceprezes zarządu, dyrektor obszaru operacji i wsparcia biznesu.

Michel ThebaultMichel Thebault
wiceprezes, linia biznesowa personal finance

W 1995 roku uzyskał dyplom inżyniera nauk agronomicznych w Ecole Supérieure de Toulouse oraz magisterium z zakresu biznesu i administracji na Uniwersytecie w Tuluzie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1995 roku jako kierownik supermarketu Darty, lidera francuskiego rynku AGD i sprzętu elektronicznego, a następnie w roku 1998 jako dyrektor sprzedaży w regionie południowo-wschodnim sieci LIDL, niemieckiego lidera sklepów dyskontowych we Francji. Od 2000 roku Michel Thebault związany jest z grupą BNP Paribas. Początkowo, jako dyrektor regionalny w UCB, podmiocie specjalizującym się w obsłudze kredytów hipotecznych w BNP Paribas we Francji, był odpowiedzialny za region Midi Pyrénées z siedzibą w Tuluzie, a następnie za region Provence-Alpes z siedzibą w Marsylii. Od 2006 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego TEB UCB, tureckiego banku hipotecznego grupy BNP Paribas, gdzie stworzył od podstaw podmiot zależny, opracowując jego strukturę prawną i model biznesowy, ofertę produktową a także strukturę informatyczną. W Polsce od 2008 roku organizował działalność linii biznesowej personal finance. Od września 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu BNP Paribas Banku Polska SA, nadzorując obszar personal finance.

Wojciech KembłowskiWojciech Kembłowski
członek zarządu, ryzyko

Jest absolwentem ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na początku swojej kariery zawodowej (od 1993 roku) związany był z firmą CSBI SA w grupie Sygnity, gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. W latach 1997-2011 pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, początkowo jako analityk finansowy, następnie Risk Manager. W 2003 roku został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska SA odpowiedzialnego za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. Od 2008 do 2011 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego obszarem ryzyka kredytowego w Raiffeisen Bank Polska SA. Z BNP Paribas Bankiem Polska SA związany od maja 2011 roku, gdy został powołany na członka zarządu BNP Paribas Banku Polska SA i objął stanowisko dyrektora zarządzającego obszarem ryzyka (Chief Risk Officer). W październiku 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Wojciecha Kembłowskiego na członka zarządu banku.

OraczMarta Oracz
członek zarządu, kapitał ludzki

Jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1992) oraz studiów Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Teeside w Wielkiej Brytanii i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (1997), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim (2003) i licznych szkoleń z zarządzania kadrami. Od początku swojej kariery zawodowej (1992) związana jest z BNP Paribas Bankiem Polska SA (dawniej Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA, następnie Fortis Bankiem Polska). Od lutego 1996 pełni funkcję dyrektora Obszaru Kapitał Ludzki. Zrealizowała wiele kompleksowych projektów, które przyczyniły się do stworzenia i utrwalenia wizerunku banku jako najlepszego pracodawcy na rynku finansowym w Polsce. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody dla wyróżniających się pracodawców przyznane bankowi przez prestiżowe instytucje specjalizujące się w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Marta Oracz jest Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK)oraz wiceprzewodniczącą rady Fundacji BNP Paribas. Od 1 czerwca 2010 roku pełni funkcję członka zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.

Adam Parfiniewicz
członek zarządu, obsługa małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (1994). W sektorze finansowym pracuje od 20 lat. Swoją karierę zawodową zaczynał w Powszechnym Banku Kredytowym oraz Banku Przemysłowo-Handlowym. W latach 2009-2011 pełnił funkcję prezesa i szefa sprzedaży Expander Advisors, a w latach 2006-2009 związany był z Lukas Bankiem jako wiceprezes odpowiedzialny za linię bankowości detalicznej oraz sprzedaż w sieci placówek bankowych i consumer finance. Wcześniej był prezesem zarządu Polcard i członkiem zarządu Commercial Union Polska.

Od początku maja 2012 roku Pan Parfiniewicz zarządza w BNP Paribas Banku Polska SA Obszarem Retail Banking – Obsługa Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych.

W zarządzie banku zasiada od 23 maja 2012.

Jean-Luc Deguel Stephane Rodes
członek zarządu, bankowość korporacyjna i transakcyjna

Jest absolwentem Ecole Supérieure de Commerce w La Rochelle (1992) i posiada dyplom MBA (Master Business Administration) w Szkole Zarządzania w Rotterdamie (Rotterdam School of Management) na Uniwersytecie Erasmusa w Holandii.

Od początku swojej kariery zawodowej (od 1993 roku) związany jest z grupą BNP Paribas SA, początkowo jako analityk kredytowy w Budapeszcie, następnie opiekun klienta we Francji, a od 1998 roku oficer kredytowy w Departamencie Zarządzania Ryzykiem CIB (Dużych Przedsiębiorstw i Bankowości Inwestycyjnej). W latach 2000 – 2004 delegowany do Dresdner Bank pracował jako dyrektor Biura Obsługi Klientów Francuskich w Dusseldorfie i we Frankfurcie nad Menem. W roku 2004 przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Obsługi Klientów w Abu Dhabi. Od 2006 pełnił funkcję dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnej w BNP Paribas Vostok w Rosji. Funkcję członka zarządu BNP Paribas Banku Polska SA oraz stanowisko dyrektora Linii Biznesowej Przedsiębiorstwa i Bankowość Transakcyjna w BNP Paribas Banku Polska SA objął w lipcu 2010 roku.

 

Na koniec 2013 i 2012 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 7 mężczyzn.
Na koniec 2011 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 6 mężczyzn.
Na koniec 2010 roku w Zarządzie Banku zasiadała 1 kobieta i 7 mężczyzn.  

rada nadzorcza
Jean-Paul Sabet przewodniczący rady nadzorczej
Jarosław Bauc wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Filip Dierckx wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Monika Bednarek członek rady nadzorczej
Jean-Marc Buresi członek rady nadzorczej
Yvan De Cock członek rady nadzorczej
Andrzej Wojtyna członek rady nadzorczej

 

Jean-Paul-Sabet przewodniczący rady nadzorczej
Zastępca dyrektora International Retail Banking (IRB) Grupy BNP Paribas. Jest absolwentem jednej z czołowych francuskich szkół biznesu Hautes Etudes Commerciale (HEC) w Paryżu. Na początku kariery zawodowej pracował w Departamencie Przemysłowym Paribas oraz w Private Equity Business (PAI). W latach 2008-2010, Jean-Paul Sabet pracował jako dyrektor operacyjny (COO) dla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), do którego dołączył w 2006. by przejąć nadzór nad procesem połączenia BNL z Grupą BNP Paribas. Poprzednio, w latach 2003-2006, Pan Sabet był członkiem Komitetu Wykonawczego Retail Banking we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Przedtem przez sześć lat pełnił funkcję członka zarządu Klépierre – firmy specjalizującej się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne, a wcześniej przez dwa lata był członkiem zarządu głównego Société Centrale d’Investissements – spółki holdingowej włączonej później do BNP Paribas. W styczniu 2013 roku Pan Sabet objął stanowisko zastępcy dyrektora International Retail Banking (IRB) – obszaru obejmującego bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza strefą euro. Jean-Paul Sabet nadzoruje między innymi bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji, w tym także w Turcji, za którą odpowiada od 2010 roku. Jako zastępca dyrektora IRB sprawuje kontrolę nad strategią i rozwojem obszaru IRB. Pan Sabet pełni także następujące funkcje: Przewodniczący Rady Nadzorczej BNPP Paribas Yatirimlar Holding w Turcji, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej TEB A.S. w Turcji, Członek Rad Nadzorczych w następujących podmiotach: BNL, Banca Nazionale del Lavoro we Włoszech, TEB Holding w Turcji oraz BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding w Turcji i L.D.C. we Francji.

Przewodniczący rady nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 4 kwietnia 2013 roku.

Jarosław Bauc wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 1982 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992 -1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Od roku 1996 pracował jako doradca USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii, Ministerstwie Finansów Rumunii oraz Gruzji. Od 1998 do 2000 roku był Sekretarzem Stanu i Pierwszym Zastępcą Ministra Finansów w Ministerstwie Finansów RP. W tym czasie został również przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. W latach 2000 – 2001 był Ministrem Finansów w Rządzie RP. W styczniu 2002 roku został powołany na prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec Emerytura SA. Od 2004 roku do stycznia 2006 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec SA oraz Skarbiec Asset Management Holding SA. Od lutego 2006 roku do lipca 2007 roku był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel SA. Powołany ponownie na to stanowisko, od maja 2008 roku do listopada 2011 pełnił funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Polkomtel SA, a następnie członka zarządu tej spółki do marca 2012. Od 1 sierpnia do 10 grudnia 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu HAWE S.A.

W radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku, pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady od 30 sierpnia 2010 roku.

Filip Dierckx wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Harvarda (1980), a także ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Antwerpii (1978 r.) i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie w Louven. Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik w znanej brukselskiej kancelarii prawnej De Bandt, van Hecke & Lagae. Od roku 1983 pracował w Generale Banku jako międzynarodowy radca prawny, a jako dyrektor generalny angażował się w funkcje administracyjne (planowanie i kontrola, rachunkowość, ekonomia, podatki, Departament ALM, itp.) Angażując się w te obszary, został kierownikiem projektu przejęcia holenderskiego banku Credit Lyonnais. W latach 1997 i 1998 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Zarządzających Banku Belgolaise. Od 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fortis Banku. Był odpowiedzialny za bankowość detaliczną, bankowość inwestycyjną i rynki finansowe. W 2000 roku został powołany do zarządu grupy Fortis i został Prezesem (CEO) Fortis Merchant Banking, banku inwestycyjnego w grupie Fortis.
W styczniu 2008 roku objął funkcję Przewodniczącego Rady Fortis Banku, a od września do listopada 2008 pełnił tymczasowo funkcję Prezesa Fortis Banku. W maju 2009 roku został mianowany Wiceprezesem (Deputy CEO) oraz Dyrektorem Operacyjnym (COO) Fortis Banku SA/NV.
Filip Dierckx jest Prezesem Rady Dyrektorów Grupy SD Worx. Od września 2011 roku pełni funkcję Prezesa Febelfin, organizacji zrzeszającej instytucje finansowe w Belgii.

Od 23 maja 2012 zasiada w radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, pelniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

Monika Bednarek członek rady nadzorczej
Jest absolwentką biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej – Genetyka Procesów Pamięci. Swoją karierę w branży medialnej rozpoczynała w 1992 r. w Biurze Reklamy Radia Zet. Karierę zawodową kontynuowała w grupie kapitałowej Eurozet sp. z o.o., do której należy m.in. RRM Dom Sprzedaży Radia oraz Radio Zet, W latach 1998 –1999 była dyrektorem generalnym Radia ZET , a od roku 1999 do roku 2013 była dyrektorem zarządzającym/członkiem zarządu w Grupie Eurozet, w tym od 2001 r. do grudnia 2013 pełniła funkcję prezesa zarządu Eurozet sp. z o.o.. Od roku 2005 do 2013 zasiadała również w organach zarządzających szeregu spółek zależnych od Eurozet sp. z o.o. Od 2008 r. do grudnia 2013 była prezesem zarządu Fundacji Radia ZET. Od grudnia 2013 do lipca 2014 roku pełniła funkcję wiceprezesa rady nadzorczej Eurozet/Lagardere Active Radio International.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce. Od 1999 roku do lipca 2014 roku pełniła funkcję wiceprezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz prezesa Związku Mediów przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Rozwinęła i wdrożyła po raz pierwszy w Polsce nową koncepcję medialnej przestrzeni radiowej. Wraz z innymi mediami stworzyła kampanię reklamową wspierającą 74 rozgłośnie radiowe. Brała również udział, we współpracy z firmą konsultingową Arthur D. Little, w połączeniu Eurozetu i Ad. Point, polskiej spółki medialnej, której 100% udziałów zakupiła Grupa Eurozet.

W radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku.

Jean-Marc Buresi członek rady nadzorczej
Reprezentuje Grupę BNP Paribas, jest dyrektorem wykonawczym (CEO) Personal Finance Inside (Francja).
Jest absolwentem Wyższych Studiów Handlowych (Hautes Etudes Commerciale, HEC) w Paryżu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Finansów i Marketingu koncernu Total. Odpowiadał tam za rozwój sprzedaży dla Działu Dystrybucji Międzynarodowej, a także przeprowadził odnowienie sieci stacji benzynowych w Europie i wdrożenie programu lojalnościowego kart Fidelity.
Następnie został Dyrektorem Zarządzającym międzynarodowej grupy konsultingowej, zajmującej się w szczególności rozwojem sieci bankowych.
Potem objął stanowisko kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży odpowiedzialnego także za współpracę międzynarodową w firmie Française des Jeux, która jest francuskim operatorem gier losowych. Przygotował i wprowadził kilka gier losowych takich jak EuroMillions w 2004 roku w 9 krajach europejskich oraz kanał gier on-line.
Od roku 2007 związany jest z Grupą BNP Paribas. W latach 2009-2013 odpowiadał za Dział Sprzedaży i Marketingu w BNP Paribas Personal Finance, a obecnie pełni następujące funkcje:

  • dyrektora wykonawczego (CEO) Personal Finance Inside (Francja);
  • przewodniczącego rady nadzorczej TEB CETELEM (Turcja);
  • członka rady BMCI CREDIT CONSO (Maroko),
  • członka komitetu zarządzającego banku konsumenckiego BANK OF NANJING (Chiny).

W radzie nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA od 7 kwietnia 2014 roku.

Yvan De Cock członek rady nadzorczej
Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Sektora Publicznego w Belgii BNP Paribas Fortis, członek Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Leuven oraz dyplom z finansów i rachunkowości Instytutu Ekonomicznego EHSAL w Brukseli. Yvan De Cock rozpoczął karierę zawodową w 1978 roku jako prawnik w kancelarii prawnej Winderickx w Brukseli, a w 1982 roku został doradcą prawnym Belgijskiej Agencji Finansowania Eksportu Delcredere. Od roku 1984 związany z Generale Bankiem w Brukseli, gdzie zajmował różne stanowiska w Departamentach Finansowania Eksportu i Projektów, Finansowania Handlu oraz Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Po przejęciu Generale Banku przez Fortis w 1998 roku, został powołany na stanowisko jednego z Dyrektorów Generalnych Bankowości Korporacyjnej na świecie. W 2002 roku został Prezesem Zarządu (CEO) Fortis Banku w Wielkiej Brytanii. W latach 2006-2011 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu (CEO) Fortis Banku w Turcji. W marcu 2011 roku Yvan De Cock objął stanowisko członka Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis NV oraz Dyrektora Bankowości Korporacyjnej i Sektora Publicznego w Belgii BNP Paribas Fortis. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Fortis Factor NV, członkiem Rady Nadzorczej Fortis Private Equity Belgium NV, członkiem Rady Nadzorczej TEB Holding A.S. oraz TEB A.S.

W radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 4 kwietnia 2013 roku.

Andrzej Wojtyna członek rady nadzorczej
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od 1992 roku kieruje Katedrą Makroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a od 1996 był przez dwie kadencje członkiem prezydium i wiceprzewodniczącym Komitetu. Od 1993 roku pełnił funkcję członka Komitetu Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej", od 1997 r. jej redaktora naczelnego. Od 1994 roku jest także członkiem Komitetu redakcyjnego „Ekonomisty”. W latach 1993 – 1996 uczestniczył w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, a od lutego 1998 do czerwca 2000 w pracach Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów. Od listopada 1994 roku do 2003 roku pracował w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczych przy Radzie Ministrów, a od stycznia 2003 roku jest członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był członkiem Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2004 do 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.

W radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA od 1 lipca 2010 roku.


Na koniec 2013 w Radzie Nadzorczej Banku zasiadały 2 kobiety i 7 mężczyzn.
Na koniec 2012 roku w Radzie Nadzorczej Banku zasiadały 2 kobiety i 6 mężczyzn.
Na koniec 2010 i 2011 roku w Radzie Nadzorczej Banku zasiadała 1 kobieta i 6 mężczyzn.

ISO 27001 © 2014 BNP Paribas Bank Polska SA | Nota prawna