Konkurs Misja Kieszonkowe

Twoi uczniowie są już bogatsi
o cenną wiedzę?

Zamieńcie ją
na nagrody!

W ramach programu edukacyjnego wraz z uczniami weźcie udział w konkursie.

Zadania konkursowe są odrębne dla klas III i klas IV-VI. Są dopasowane do możliwości i potrzeb uczniów.

Zobacz listę zwycięzców

Klasy III

Klasy IV-VI

Zadanie konkursowe

Klasy III - informacje

Po przeprowadzeniu zajęć w ramach programu edukacyjnego całą klasą stwórzcie Kieszonk(ow)e pełne marzeń.
Pracą może być, np. kieszeń wykonana z kartki papieru, w której uczniowie umieszczą zapisane lub namalowane marzenia, na co oszczędzają swoje kieszonkowe. Macie inny, lepszy pomysł? Zrealizujcie go!

Przygotujcie pracę zbiorową w formie plakatu i prześlijcie jej zdjęcie do 31 maja br.

Klasy IV-VI - informacje

Zgłoszenie konkursowe stanowi opracowana w trakcie metody projektu siatka pojęciowa (wstępna i jej kolejne wersje).
Kluczowe jest, aby podczas dokumentacji wykonać jej zdjęcie z zaznaczeniem jaki zakres wiedzy dzieci miały na początku, jakie stawiano pytania, w jaki sposób dzieci zdobywały wiedzę na ten temat i jaką wiedzę finalnie uzyskały.

Zgłoszenie konkursowe może być wykonane w formie zdjęcia plakatu, pokazującego poszczególne etapy realizacji projektu lub w formie prezentacji, w której wkleisz fotografie siatki projektowej na slajdy.

Nagrody

Nagroda głównadla klas III

3000 zł kieszonkowego na jednodniową wycieczkę
połączoną z warsztatami w oddziale Banku BNP Paribas

Nagroda II stopniadla klas III

Atrakcyjne nagrody dla klasy,
każdego dziecka oraz nauczyciela

Nagroda głównadla klas IV-VI

3000 zł kieszonkowego
na jednodniową wycieczkę edukacyjną

Nagroda II stopniadla klas IV-VI

Atrakcyjne nagrody dla klasy,
każdego dziecka oraz nauczyciela

Kalendarium konkursu

Zanim weźmiesz udział w konkursie zrealizuj z uczniami zajęcia w ramach programu Misja Kieszonkowe.

Start konkursu
Termin nadsyłania prac konkursowych
Obrady
jury
Ogłoszenie
zwycięzców
21.03.2022
31.05.2022
1-3.06.2022
07.06.2022

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.