Konkurs Misja Kieszonkowe

Blisko 7800 dzieci z całej Polski wzięło udział w pierwszej odsłonie konkursu Misja Kieszonkowe!

Nagrodzonych zostało aż 71 klas, które otrzymały nagrody rzeczowe oraz finansowe. Dodatkowo w podziękowaniu za zaangażowanie wszyscy nauczyciele oraz uczniowie odebrali dyplomy i certyfikaty.

Śledź naszą stronę i bądź na bieżąco z nadchodzącymi konkursami!

Kontakt do biura

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.