Call for solutions
rozwiązanie do wsparcia transformacji energetycznej budynków

 

Bank BNP Paribas poszukuje kolejnego rozwiązania dla wsparcia zielonej transformacji właścicieli bądź zarządców budynków. Zależy nam by wesprzeć ich nie tylko w analizie efektywności energetycznej budynku, ale również w oszacowaniu potencjału termomodernizacji budynku (wraz z elementami OZE - pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne, itp.) w celu sfinansowania inwestycji termomodernizacyjnej. Użytkownikami rozwiązania w początkowej fazie współpracy będą przede wszystkim eksperci z banku. Zależy nam jednak, by docelowo rozwiązanie wspierało ich w komunikacji i nawiązywaniu relacji z klientami.

W tym celu bank zaprasza zainteresowane firmy innowacyjne do udziału w 22-giej edycji Office Hours, których finał odbędzie się 24 czerwca br.

Office Hours to dedykowany proces, który pozwala znaleźć nowych partnerów dla naszego banku, przede wszystkim spośród startupów i scaleupów, dla których współpraca z bankiem może być szansą na wyskalowanie rozwiązania.

Co będzie nas szczególnie interesowało podczas scoutingu rozwiązań:

trzyosobowa rodzina idzie ogrodem z wysoką trawą
 • Ekspercka wiedza twórców / zespołu
 • Adaptacja najnowszych technologii
 • Kompleksowość podejścia do tematu
 • Jakość analizowanych danych i zakres przeprowadzonej ekspertyzy
 • Skalowalność rozwiązania
 • Konkurencyjność rozwiązania na rynku
 • Poziom rozwoju (preferujemy rozwiązania, które mają za sobą etap MVP)
 • Model biznesowy
 • Jakość i ew. certyfikacja rozwiązania
 • Spełnianie wszystkich norm prawnych właściwych dla tej klasy rozwiązań
 • Możliwości zastosowania narzędzia w każdej szerokości geograficznej w Polsce

Kontakt

Na kontakt ze strony firm zainteresowanych podjęciem wyzwania w ramach 22. edycji Office Hours, eksperci Banku BNP Paribas czekają do 7 czerwca br. do końca dnia. Zgłoszenia (prezentację rozwiązania) i pytania można kierować na adres: officehours@bnpparibas.pl lub bezpośrednio do zespołu Biura Otwartych Innowacji, który tym razem łączy siły z Obszarem Zrównoważonego Rozwoju, prowadzonego przez Dyrektora Wykonawczego, Jarosława Rota, pełniącego także rolę Chief Sustainability Officera. Autorzy najlepszych rozwiązań będą prezentować demo swoich produktów podczas dedykowanych sesji w Warszawie bądź w formule zdalnej.

Więcej o Office Hours

Czym są Office Hours?
Ile dotychczas odbyło się edycji Office Hours?

Office Hours są elementem uproszczonego procesu zakupowo-wdrożeniowego (nie ma przetargu), autorskiego podejścia Banku BNP Paribas pozwalającemu szczególnie młodym firmom innowacyjnym na nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy z bankiem. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: www.bnpparibas.pl/innowacje/wdrazamy

Do tej pory odbyło się 21 edycji Office Hours, w wyniku których 18 innowacyjnych firm zostało naszymi partnerami i dostawcami rozwiązań. Z wieloma nie tylko kontynuujemy współpracę do dziś, ale i ciągle ją poszerzamy, realizując kilkanaście nowych wdrożeń rocznie. W trakcie poprzedniej edycji Office Hours szukaliśmy partnera, który wspomógłby naszych klientów firmowych w mierzeniu ich śladu węglowego. Zdecydowaliśmy się podjąć współpracę ze startupem Envirly, platformą do zarządzania śladem węglowym organizacji i raportowania danych niefinansowych, w który w dalszej kolejności zdecydowaliśmy się także zainwestować. Wspólnie z funduszami VC wsparliśmy startup kwotą 6 mln złotych, przeznaczoną na rozwój technologii oraz powiększenie zespołu.