CZEGO SZUKAMY

Call for startups: rozwiązania wspierające zdalne potwierdzanie tożsamości klienta biznesowego

 

Zespół Innowacji startuje z poszukiwaniami start-upów i bardziej doświadczonych firm specjalizujących się w zdalnym potwierdzaniu tożsamości. Tym razem, celem jest poszerzenie już istniejącego portfolio rozwiązań wspierających zdalną weryfikację osób o kolejne z tej kategorii.

Tym razem biznesowym liderem zapotrzebowania jest Biuro Transformacji i Digitalizacji Obszaru Bankowości SME i Bankowości Korporacyjnej. Proces, na którym tym razem chcielibyśmy się skupić, dotyczy zdalnego zawierania umowy na prowadzenie nowego rachunku bankowego dla klienta biznesowego. Zależy nam na jak najlepszej zdalnej weryfikacji klientów biznesowych oraz osób ich reprezentujących.

Czego oczekujemy od rozwiązania?

Rozwiązanie powinno spełniać wymogi KNF i GIIF w zakresie nawiązywania relacji bankowej bez fizycznej obecności w placówce banku. Rozwiązanie powinno odpowiadać na poniże potrzeby:

 • Podczas weryfikacji tożsamości chcielibyśmy mieć możliwość sprawdzenia, że w procesie nie uczestniczą osoby trzecie.
 • Proces weryfikacji powinien przebiegać bez przerwy (w przypadku przerwy, proces jest powtarzany), w jednym miejscu, w zdefiniowanym ograniczonym limicie czasowym.
 • Rozwiązanie musi posiadać panel administracyjny dla pracowników banku, umożliwiający ręczną weryfikację danych źródłowych (dane wprowadzone w trakcie procesu, takie jak: zdjęcie, skan dowodu, wideo, dane wprowadzane ręcznie przez użytkownika).
 • Przy weryfikacji dokumentu tożsamości konieczne jest sprawdzenie krawędzi dokumentu oraz zabezpieczeń widocznych przy ruchu.
 • Dokument powinien być zweryfikowany pod kątem autentyczności – zarówno fizycznie (zabezpieczenia) jak i zgodności danych (zgodność danych na obu stronach dokumentu oraz z innymi źródłami – np. deklaracja klienta).
 • Dokument powinien być porównany ze wzorcem opisanym przez odpowiedni dla kraju wydania urząd odpowiedzialny za standaryzację.
 • Konieczne jest porównanie zdjęcia z dokumentu ze zdjęciem zrobionym w trakcie procesu weryfikacji (selfie lub krótki film). Konieczne jest określenie % poziomu zgodności (lub innej formy samodzielnej kalibracji zgodności). Dodatkowo mechanizm potwierdzający żywotność weryfikowanego (ruch głową, etc.).
 • Do procesu weryfikacji chcemy dodać zabezpieczenie w postaci OTP wysłanego SMSem.
 • Bardzo istotna jest jakość przekazywanych materiałów – jak najmniejszy rozmiar przy maksymalnej możliwej jakości zdjęcia/filmu.
 • Istotne są dla nas mechanizmy oceny behawioralnej – czy osoba weryfikowana nie jest pod wpływem środków odurzających (w tym alkoholu) lub nie jest nadmiernie zdenerwowana, etc.
 • Rodzaje obsługiwanych dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport polski, książeczka żeglarska oraz zagranicznych dokumentów tożsamości: karta pobytu, potwierdzenie stałego pobytu (EU) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość np. prawo jazdy.
 • Ważne aby po stronie osoby weryfikowanej były uwzględnione minimalne wymagania sprzętowe oraz niezależność od platformy sprzętowej.

Dodatkowo:

 • Szukamy rozwiązania oferowanego przez podmiot, którego działalność zarejestrowana jest na terytorium UE.
 • Opcjonalnie rozwiązanie może być zaimplementowane w instytucji finansowej działającej na terenie UE.

Zainteresowane firmy zachęcamy do przesyłania prezentacji rozwiązania na adres: startupy@bnpparibas.pl.

 Zgłoszenie powinno zawierać pitch deck rozwiązania i informacje kontaktowe do founderów.

Eksperci z naszego banku czekają na zgłoszenia do 2 lipca br. do końca dnia. Po ocenie wszystkich zgłoszeń wybrane firmy zostaną zaproszone do udziału w Office Hours, które odbędą się zdalnie 22 lipca br. W ciągu tygodnia po wydarzeniu bank wskaże od jednej do trzech firm, które przejdą do kolejnego etapu postępowania.

Office Hours są elementem uproszczonego procesu zakupowo-wdrożeniowego (nie ma przetargu), autorskiego podejścia Banku BNP Paribas do współpracy z młodymi firmami technologicznymi, stworzonego przy współpracy transformacji, IT, Zespołu Prawnego, Compliance i Zakupów Centralnych. Do tej pory odbyło się 19. edycji Office Hours, w ramach których eksperci z banku przyjrzeli się ponad 800 rozwiązaniom z rynku, wdrożono ponad 17-ście rozwiązań (np. chatbot EVA we współpracy z SentiOne czy rozwiązanie dla klientów głuchych z Migam) i podpisano 4 umowy ramowe.

 

Wymogi KNF w zakresie nawiązywania relacji bankowej bez fizycznej obecności w placówce banku:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_identyfikacji_klienta_i_weryfikacji_jego_tozsamosci_w_bankach_oraz_oddzialach_instytucji_kredytowych_w_oparciu_o_metode_wideoweryfikacji_66066.pdf

Wymogi GIIF w zakresie nawiązywania relacji bankowej bez fizycznej obecności w placówce banku:

https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6480692

 

Szukaliśmy

Call for startups: nowatorskie rozwiązanie, które stanie się elitarną, wirtualną strefą komunikacyjną dla Klienta Zamożnego.

Archiwalne

Bank poszukuje nieszablonowego kanału komunikacji z Klientem BNP Paribas Wealth Management na tyle interesującego i atrakcyjnego, aby był on odbierany przez obecnych Klientów jako element innowacji Banku oraz by efektywnie wspierał proces akwizycji po stronie banku. Możliwość podziału funkcjonalności dla Klientów i potencjalnych Klientów będzie dużym atutem.

Bank BNP Paribas po raz kolejny szuka innowacyjnych rozwiązań  i zaprasza młode firmy technologiczne do udziału w już 19-tej edycji Office Hours.

W tym celu bank zaprasza startupy i doświadczone firmy do podjęcia wyzwania w ramach kolejnej edycji Office Hours. Rekrutacja trwa do 19 lutego br., zainteresowane firmy proszone są o przesyłanie zgłoszeń pod adresem: startupy@bnpparibas.pl

Czego szukamy:

Zależy nam na możliwie szerokim spektrum możliwości przy zachowaniu najwyższych standardów w kontekście doświadczenia użytkownika. Jeśli Wasze rozwiązanie to ‘Silver Bullet’ dla osób oczekujących absolutnie najwyższego standardu komunikacji i obsługi szukamy właśnie Was! Umiemy rozmawiać o rozwiązaniach klasy enterprise ale mamy też spore doświadczenie w pracy ze startupami, nie boimy się wyzwań i czekamy na inspirację! Efekt WOW jak najbardziej pożądany.

Od rozwiązania oczekujemy:

 • Możliwości bezpiecznego uwierzytelnienia użytkownika w celu personalizacji prezentowanych treści. Korzystamy z rynkowych standardów klasy OAUTH2 i SAML.
 • Możliwość onboardingu użytkownika w czasie krótszym niż powiedzenie na głos „pięćdziesięciogroszówka” ;-)
 • Możliwości zaprezentowania spersonalizowanej treści, oferty, komunikatu itp. pochodzących z innych systemów Banku bądź naszych partnerów. Mamy przekonanie, że zakres prezentowanych treści będzie dynamicznie rósł, więc oczekujemy maksymalnie efektywnych wzorców integracji. Umiemy w REST-y ale i SOAP-y nam niestraszne.
 • Możliwości efektywnego zaproszenia na dowolnej klasy wydarzenie, które użytkownik będzie mógł potwierdzić i wygodnie zapisać w kalendarzu swojego urządzenia lub konta online.
 • Możliwości łatwego umówienia się na spotkanie ze swoim doradcą. Bank zapewnia dostęp do API z informacją o dostępności i możliwością zapisania wydarzenia.
 • Możliwości łatwego skontaktowania się ze swoim doradcą za pomocą chatu, połączenia głosowego/video. O modelach implementacji i integracji porozmawiamy na spotkaniu. Mamy możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań ale jeśli Waszym zdaniem Wasza propozycja może być z jakiegoś powodu ciekawsza, chętnie posłuchamy. Rozwiązanie musi być zbudowane w zgodzie z ideą omnichannel – oczekujemy możliwości przekazania akcji/procesu do innego kanału bez utraty wykonanych kroków czy wprowadzonych przez użytkownika informacji.
 • Możliwości monitorowania aktywności użytkownika aplikacji/platformy celem określenia zainteresowania i poziomu użyteczności poszczególnych funkcji oraz podejmowania na ich podstawie zdefiniowanych akcji.
 • Możliwości łatwej ekspozycji produktów i usług Banku i jego partnerów za pomocą API lub innych dogodnych wzorców integracyjnych.
 • Wysokiej dostępności i bezkompromisowego podejścia do aspektów bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie przedstawimy wybranym oferentom na kolejnych etapach naszego procesu.
 • Mile widziana możliwość komentowania treści na platformie czy możliwość ustawienia komunikatów push np. w momencie pojawienia się np. nowych treści czy przypomnień o nadchodzących wydarzeniach.
 • Chcielibyśmy, aby narzędzie spełniało standardy wizualizacji i estetyki segmentu Wealth Management, zapewniało możliwość personalizacji wybranych elementów wizualnych przez Klienta, a także było przyjazne w użytkowaniu nie tylko ze strony Klienta końcowego, ale także wygodne i łatwe w obsłudze dla pracowników banku, zarówno tych, bezpośrednio opiekujących się danym Klientem, jak i dla zespołu marketingu czy komunikacji.

Office Hours są elementem uproszczonego procesu zakupowo-wdrożeniowego (nie ma przetargu), autorskiego podejścia Banku BNP Paribas do współpracy z młodymi firmami technologicznymi. Do tej pory odbyło się 18 edycji Office Hours, w ramach których eksperci z Banku przyjrzeli się ponad 800 rozwiązaniom z rynku, wdrożono ponad 17-ście rozwiązań (np. chatbot EVA we współpracy z SentiOne czy rozwiązanie dla klientów głuchych z Migam) i podpisano 4 umowy ramowe.

Eksperci Banku BNP Paribas czekają na zgłoszenia do 19 lutego br. do końca dnia. Po ocenie wszystkich zgłoszeń wybrane firmy zostaną zaproszone do udziału w Office Hours, które tym razem odbędą się zdalnie, 25 lutego br.

W ciągu tygodnia po wydarzeniu Bank wskaże od jednej do trzech firm, które przejdą do kolejnego etapu prac.

Wszystkie firmy zainteresowane szczegółami i udziałem w Office Hours, Bank zaprasza do kontaktu pod adresem: startupy@bnpparibas.pl przesyłając swoje zgłoszenia.

Call for startups: zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych o zachowaniu użytkowników aplikacji mobilnej

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do udziału w kolejnej edycji Office Hours, to już XVIII edycja podczas, której Bank poszukuje startupu, doświadczonej firmy lub produktu z kategorii enterprise, który pomoże w bezpieczny i łatwy sposób zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane o zachowaniu użytkowników aplikacji mobilnej. W efekcie Bank będzie mógł – dobierając odpowiednie produkty i usługi – budować dla nich dodatkową mierzalną wartość.

Oczekiwania względem poszukiwanego rozwiązania:

 • Możliwość integracji z aplikacją mobilną Banku GOmobile (Android/iOS);
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz pozyskiwanie danych geolokalizacyjnych;
 • Metodyka lub narzędzia analityczne pozwalające na kategoryzację i wstępną analizę zachowań i danych klienta oraz dodatkowe źródła danych wzbogacające dane klienta;
 • Persystencja zbieranych danych oraz łatwy dostęp dla aplikacji/procesów w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość zmiany zakresu pozyskiwanych danych przez Bank bez konieczności zmian w kodzie rozwiązania;
 • Na każdym etapie przetwarzania danych musi być dochowana należyta staranność odnośnie ich poufności, integralności i dostępności;
 • Pozyskiwanie danych musi być kontrolowane z poziomu interfejsu użytkownika końcowego na podstawie jego zgody bądź jej braku.
 • Pozyskiwanie danych z urządzenia użytkownika końcowego nie może wymagać instalowania odrębnych aplikacji, nie może też nadmiernie obciążać urządzenia użytkownika końcowego ani jego łącza internetowego – dodatkowym atutem będzie możliwość dynamicznego definiowania zakresu i częstotliwości pozyskiwanych danych;
 • Pozyskane dane muszą być składowane w dostępnych, zrozumiałych i modyfikowalnych strukturach umożliwiających modyfikację procesu przetwarzania w zależności od zmian ich zakresu;
 • Pozyskane dane muszą być dostępne w trybie umożliwiającym ich wykorzystanie bez zbędnej zwłoki (near real time) – modele integracji zgodne ze standardami rynkowymi REST/messaging;
 • Pozyskane dane muszą być dostępne dla narzędzi analitycznych na potrzeby analiz biznesowych i technicznych;

 

Eksperci Banku BNP Paribas czekają na zgłoszenia do 16 listopada br. do końca dnia. Po ocenie wszystkich zgłoszeń kilka wybranych firm zostanie zaproszonych do udziału w Office Hours, które tym razem odbędą się zdalnie, 24 listopada br. W ciągu tygodnia po wydarzeniu Bank wskaże od jednej do trzech firm, które przejdą do kolejnego etapu prac.

Wszystkie firmy zainteresowane szczegółami i udziałem w Office Hours, Bank zaprasza do kontaktu pod adresem: startupy@bnpparibas.pl.

#officehours #startups #notonly #bank #value #client

Call for startups: obsługa klientów oddziałów w języku migowym

Archiwalne

Przed nami XVII już edycja Office Hours i pierwsza w nadchodzącym roku 2020-tym. Tym razem - w ramach uproszczonego procesu zakupowego - szukamy innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi nam obsługę osób głuchych w naszej sieci sprzedaży.

Ale uwaga: proponowane rozwiązanie musi być w stanie korzystać z infrastruktury oddziału Banku bez znaczącej inwestycji w jej rozwój. Dlatego też częścią zadania dla zainteresowanych firm jest wizyta w naszym flagowym oddziale w warszawskim Sezamie. Firmy umówimy na indywidualne spotkania z koleżankami i kolegami z ww. oddziału, by w pełni mogli zapoznać się z formatem nowych placówek Banku BNP Paribas Polska.

Co więcej? W Office Hours towarzyszyć nam będzie Fundacja DEAF RESPECT – wszystko po to, żebyśmy mieli pewności, że rozważana technologia, spełnia realne potrzeby społeczności Głuchych.

Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć nasz Bank we wskazanym wyżej zakresie, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl Otwiera się w nowym oknie. do 20-go grudnia br. do godziny 14:00.

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, na ul. Kasprzaka 10/16, 13-go stycznia 2020 roku, podczas XVII edycji Office Hours, będących częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”. Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.

#officehours #startups #notonly #bank #value #client

Call for startups: Chatbot

Archiwalne

Zapraszamy na XVI edycję Office Hours. Poszukujemy platformy, która pozwoli zbudować chatboty dla potrzeb kilku zespołów w banku. To pierwsze tak duże zadanie dla firm, w które docelowo będzie zaangażowanych kilka departamentów. Oczekiwania względem poszukiwanego rozwiązania:

 • Obecnie: podstawowy interfejs dla chatbota, zintegrowany z bazą wiedzy na temat skategoryzowanych informacji dotyczących procesu zaopatrzenia. Podstawowe filtrowanie słów kluczowych będzie wystarczające dla MVP – Minimum Viable Product. Jedynym kanałem komunikacji dla MVP jest Skype for Business. W fazie MVP/PoC konieczne jest potwierdzenie, czy rozwiązanie pozwoli zaspokoić przyszłe potrzeby Banku, które będzie realizować na kolejnych etapach projektu.
 • Bliska przyszłość: integracja z kilkoma systemami „backendu” przy zastosowaniu różnych wzorców integracyjnych (m.in. REST API, baza danych itp.) w celu uzyskania i aktualizacji informacji w kontekście użytkownika. Wzbogacenie o NLP będzie mile widziane.
 • Stan docelowy: chatboty obejmują różne kanały komunikacji (SfB, czat internetowy, platformy wiadomości online, głos, wideo), stosują NLU i biometrię głosową, są platformą dla klientów w celu przejścia od IVR do kontekstowej obsługi klienta w Call Center i samoobsługi.

 

Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć nasz Bank, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 30-go lipca, podczas XVI edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”. Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację swoich rozwiązań.

#officehours #startups #notonly #bank #value #familybanking

Call for startups: Value Added Services

Archiwalne

Zapraszamy na XV edycję Office Hours. Poszukujemy startupów, które mogą dostarczyć najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z rodziny Value Added Services, czyli wszelkiego rodzaju produktów i usług wykraczających poza ofertę bankową, a obejmujących swoim zasięgiem relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Szczegółowe wymagania dotyczące optymalnych rozwiązań:

 • Edukacja finansowa – aktywne wsparcie rodziców w budowaniu u dzieci świadomości finansowej. Poszukujemy nowoczesnych narzędzi, które w sposób łatwy do przyswojenia pomogą dzieciom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu finansów, pozwolą zrozumieć rolę i wartość pieniądza oraz wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. Poszukujemy zarówno gotowych produktów, jak i inspirujących pomysłów na wykorzystanie istniejących rozwiązań z innych obszarów. Przykład: gra/aplikacja umożliwiająca zaangażowanie dziecka w tematy związane z finansami i umożliwiająca rodzicowi przekazanie środków w nagrodę za ukończenie kolejnych etapów.
 • Zarządzanie finansami – ułatwienie rodzicom i dzieciom zarządzania dziecięcym budżetem, wykonywania płatności i oszczędzania. Szukamy nowoczesnych rozwiązań umożliwiających optymalne i bezpieczne wykorzystanie środków przekazanych przez rodzica dziecku w celu oszczędzania, jak i wydatkowania. Przykład: nowoczesne urządzenie umożliwiające rodzicowi zdalną opiekę nad dzieckiem, a dziecku możliwość dokonania płatności zbliżeniowej środkami zdeponowanymi na koncie dziecka lub wykonywanie innych czynności związanych z finansami.
 • Wartość dodana – wszelkie produkty i usługi mogące swoim zakresem objąć relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a także w wybranym modelu wykorzystać relację rodzica z Bankiem. Jesteśmy zainteresowani wszelkiego rodzaju produktami i usługami, które wpisują się w potrzeby wynikające z relacji rodzica z dzieckiem, a które mają potencjał na wytworzenie wartości zarówno dla klienta, jak i Banku. Przykład: nowoczesna usługa realizująca istotną funkcję dla rodzica bądź dziecka, możliwa do dostarczenia szerokiej grupie klientów Banku.

Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć Departament Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl.

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 9-go lipca, podczas XV edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”.Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację.

#officehours #startups #notonly #bank #application #timetracking .

Call for startups: Personal Finance Operations

Archiwalne

Tym razem zapraszamy do współpracy firmy, usprawnią naszą działalność w zakresie Personal Finance Operations. Poniżej kilka szczegółów:

 • Lightweight lead/application management – musimy usprawnić nasz proces aplikacyjny za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji, która umożliwi nam śledzenie historii aplikacji, zarządzanie rolami procesowymi i uprawnieniami oraz ułatwi go pomiędzy uczestnikami w różnych kanałach.
 • Workload/time tracking – musimy uprościć śledzenie działań naszych pracowników, aby dokładniej określić, które zadania powinniśmy zoptymalizować/automatyzować/zastąpić. Musimy zapewnić naszym użytkownikom końcowym proste, a jednocześnie konfigurowalne środki do ilościowego określania iteracji ich codziennych zadań, niezależnie od tego, czy są one objęte systemami informatycznymi, czy też nie.
 • Jeśli uważasz, że Twoje rozwiązanie może w jakiś sposób zaspokoić nasze potrzeby lub potrzebujesz więcej szczegółów, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl

 

Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację.

 

#officehours #startups #notonly #bank #application #timetracking .

Call for startups: System do tworzenia i zarządzania modelami scoringowymi

Archiwalne

Zapraszamy na XII edycję Office Hours. Szukamy rozwiązań, które pomogłyby nam w scentralizowaniu procesu wyliczania scoringu aplikacyjnego i opcjonalnie – behawioralnego w Banku.
Narzędzie docelowo miałoby pobierać dane z systemów: wnioskowych, hurtownianych, pomocniczych, a następnie wyliczać online-owo scoring i na jego bazie implementować logikę decyzyjną, którą poprzez API będzie zwracać do aplikacji wnioskowych funkcjonujących w back-office banku.Powinno także pozwalać nam na łatwe mapowanie i integrowanie nowych źródeł danych w procesie decyzyjnym i na elastyczne modyfikowanie logiki scoringu. Co więcej, budowanie i zmiana modelu scoringowego powinna być w jak największym stopniu możliwa za pomocą konfiguracji i parametryzacji, a nie developmentu.
Na zgłoszenia firm czekamy do 15-go marca br. Wszystkie zainteresowane szczegółami i udziałem w Office Hours firmy, zapraszamy do kontaktu: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 19-go marca, podczas XII edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”.
Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację swoich rozwiązań.


#officehours #startups #notonly #bank #scouting #scoring #models #analytics

Call for designers: UX dla produktów cyfrowych

Archiwalne

Zapraszamy do współpracy firmy, które specjalizują się w dostarczaniu doskonałego UX dla produktów cyfrowych. Szukamy wsparcia badaczy, projektantów i developerów dla naszego Zespołu Badań i Projektowania.
Interesują nas firmy, które są w stanie pracować przynajmniej na dwóch z trzech wymienionych kategorii:

 • badania z użytkownikami (zbieranie wymagań i określanie potrzeb, testowanie prototypów)
 • projektowanie UX i UI (lo-fi i hi-fi),
 • kodowanie HTML/CSS.


Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć Departament Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl (mile widziane portfolio).

Minimalne wymagania dla firm: możliwość wystawienia zespołu, w którym pracują przynajmniej dwie osoby z minimum trzyletnim doświadczeniem i udokumentowanymi wdrożeniami w każdej ze wskazanych kategorii.
Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, już w pierwszej połowie lutego, podczas XXI edycji Office Hours.
Każda firm będzie miała 45 minut na prezentację.


#officehours #startups #notonly #bank #research #development #ux.

Call for startups: Bankowość rodzinna

Archiwalne

Już 28. i 29. listopada, podczas Impact Fintech w Łodzi, na 10-tych już Office Hours, będziemy szukać startupów, które pomogą nam wzbogacić ofertę dla klientów indywidualnych. Tematem przewodnim jest bankowość rodzinna.
Szukamy rozwiązań, które w atrakcyjny sposób przybliżą tematykę edukacji i odpowiedzialnego zarządzania finansami – już od najmłodszych lat!

Interesują nas w szczególności takie obszary jak:

 • zarządzanie rodzinnymi finansami
 • finanse dla dzieci i młodzieży, w tym sposób na płatności drogą elektroniczną
 • elementy marketplace i platformy komunikacji
 • zarówno software jak i hardware.


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departamentu Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl. Z wybranymi firmami spotkamy się już niebawem w Łodzi.
Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #retailbanking #familybanking

Call for startups: Platforma do komunikacji wewnętrznej

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu kolejne młode firmy technologiczne, które mogą weprzeć naszych pracowników w komunikacji wewnętrznej i wymianie wiedzy. Interesują nas głównie funkcjonalności takie jak:

 • możliwość samodzielnego tworzenia informacji, wydarzeń, ich komentowania, linkowana ciekawych treści,
 • publikowanie materiałów foto i video,
 • samodzielne tworzenie krótkich ankiet,
 • tworzenie publicznych i prywatnych grup dyskusyjnych czy wydarzeń,
 • obserwowanie działań innych (wybranych) użytkowników czy interesujących tematów (personalizacja wyświetlanej treści),
 • wysyłanie powiadomień mailowych i push na urządzenia mobilne przy pojawieniu się nowych, interesujących danego pracownika tematów.


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departament Komunikacji Wewnętrznej i PR Banku BNP Paribas, daj nam znać do końca września br. na adres: startupy@bnpparibas.pl
Z wybranymi firmami spotkamy się 4-go października w Warszawie, w Startberry Otwiera się w nowym oknie., na ul. Grochowksiej 306/308. Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #internalcommuniation

Call for startups: Generator umów kredytowych

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu startupy, które mogą weprzeć nas w zbudowaniu generatora umów kredytowych. Szukamy następujących funkcjonalności:

 • Tworzenia i modyfikowania wzorów umów
 • Wersjonowania wzorów
 • Połączenia z systemem typu ‘credit workflow’
 • Tworzenie kompletu dokumentów na podstawie decyzji kredytowej (umowa, zabezpieczenia, cesje)
 • Wszystkie umowy wydrukowane z generatora powinny mieć „barcody”


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departamentu Produktów Kredytowych MSP Banku BNP Paribas, daj nam znać do 31-go lipca br. na adres: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się 9-go sierpnia w Warszawie, w Startberry Otwiera się w nowym oknie., na ul. Grochowksiej 306/308. Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #credit

Call for startups: Komunikacja z klientem

Archiwalne

Tym razem Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu startupy, które mogą weprzeć nas m.in. w zakresie:

 • Nowoczesnej, wielokanałowej komunikacji w z klientem
 • Projektowania i optymalizacji kampanii wielokanałowych
 • Rozwiązań wykorzystujący AI i machine learning wspierających kampanie CRM
 • Analizy big data i modeli predykcyjnych.


Jeśli uważasz, że Twoja technologia może wesprzeć zespół Departamentu Relacji z Klientami Banku BNP Paribas, znajdź naszą przestrzeń na Infoshare, 22-23 maja br., gdzie od 10 do 17, ponad 10-ciu ekspertów z naszego Banku będzie czekało na startupy.

Daj nam znać wcześniej, jeśli jesteś zainteresowany: startupy@bnpparibas.pl

Każdy startup ma 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #communication #omnichannel #realtimecommunication #crm #advancedanalytics #predictivemodelling #bigdata

Call for startups: e-commerce dla branży moto

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do współpracy startupy, które rozwijają usługi z zakresu:

 • Zbierania i konwersji leadów
 • Zwiększania zaangażowania klientów
 • Monitorowania i zarządzania relacją z klientem
 • Prezentowania oferty online
 • Konfoguratorów kredytowych

 

Chętnie przyjrzymy się także niestandardowym usługom dla wsparcia sprzedaży samochodów nowych i używanych.

Na zgłoszenia startupów czekamy do 22-go stycznia.

Kontakt: startupy@bnpparibas.pl


#officehours #ecommerce #online #marketing #leadgeneration #marketingautomation #moto #crm

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.