CZEGO SZUKAMY

Call for startups: Chatbot

Aktualne

Zapraszamy na XVI edycję Office Hours. Poszukujemy platformy, która pozwoli zbudować chatboty dla potrzeb kilku zespołów w banku. To pierwsze tak duże zadanie dla firm, w które docelowo będzie zaangażowanych kilka departamentów. Oczekiwania względem poszukiwanego rozwiązania:

 • Obecnie: podstawowy interfejs dla chatbota, zintegrowany z bazą wiedzy na temat skategoryzowanych informacji dotyczących procesu zaopatrzenia. Podstawowe filtrowanie słów kluczowych będzie wystarczające dla MVP – Minimum Viable Product. Jedynym kanałem komunikacji dla MVP jest Skype for Business. W fazie MVP/PoC konieczne jest potwierdzenie, czy rozwiązanie pozwoli zaspokoić przyszłe potrzeby Banku, które będzie realizować na kolejnych etapach projektu.
 • Bliska przyszłość: integracja z kilkoma systemami „backendu” przy zastosowaniu różnych wzorców integracyjnych (m.in. REST API, baza danych itp.) w celu uzyskania i aktualizacji informacji w kontekście użytkownika. Wzbogacenie o NLP będzie mile widziane.
 • Stan docelowy: chatboty obejmują różne kanały komunikacji (SfB, czat internetowy, platformy wiadomości online, głos, wideo), stosują NLU i biometrię głosową, są platformą dla klientów w celu przejścia od IVR do kontekstowej obsługi klienta w Call Center i samoobsługi.

 

Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć nasz Bank, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 30-go lipca, podczas XVI edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”. Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację swoich rozwiązań.

#officehours #startups #notonly #bank #value #familybanking

Call for startups: Value Added Services

Archiwalne

Zapraszamy na XV edycję Office Hours. Poszukujemy startupów, które mogą dostarczyć najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z rodziny Value Added Services, czyli wszelkiego rodzaju produktów i usług wykraczających poza ofertę bankową, a obejmujących swoim zasięgiem relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Szczegółowe wymagania dotyczące optymalnych rozwiązań:

 • Edukacja finansowa – aktywne wsparcie rodziców w budowaniu u dzieci świadomości finansowej. Poszukujemy nowoczesnych narzędzi, które w sposób łatwy do przyswojenia pomogą dzieciom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu finansów, pozwolą zrozumieć rolę i wartość pieniądza oraz wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. Poszukujemy zarówno gotowych produktów, jak i inspirujących pomysłów na wykorzystanie istniejących rozwiązań z innych obszarów. Przykład: gra/aplikacja umożliwiająca zaangażowanie dziecka w tematy związane z finansami i umożliwiająca rodzicowi przekazanie środków w nagrodę za ukończenie kolejnych etapów.
 • Zarządzanie finansami – ułatwienie rodzicom i dzieciom zarządzania dziecięcym budżetem, wykonywania płatności i oszczędzania. Szukamy nowoczesnych rozwiązań umożliwiających optymalne i bezpieczne wykorzystanie środków przekazanych przez rodzica dziecku w celu oszczędzania, jak i wydatkowania. Przykład: nowoczesne urządzenie umożliwiające rodzicowi zdalną opiekę nad dzieckiem, a dziecku możliwość dokonania płatności zbliżeniowej środkami zdeponowanymi na koncie dziecka lub wykonywanie innych czynności związanych z finansami.
 • Wartość dodana – wszelkie produkty i usługi mogące swoim zakresem objąć relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a także w wybranym modelu wykorzystać relację rodzica z Bankiem. Jesteśmy zainteresowani wszelkiego rodzaju produktami i usługami, które wpisują się w potrzeby wynikające z relacji rodzica z dzieckiem, a które mają potencjał na wytworzenie wartości zarówno dla klienta, jak i Banku. Przykład: nowoczesna usługa realizująca istotną funkcję dla rodzica bądź dziecka, możliwa do dostarczenia szerokiej grupie klientów Banku.

Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć Departament Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl.

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 9-go lipca, podczas XV edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”.Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację.

#officehours #startups #notonly #bank #application #timetracking .

Call for startups: Personal Finance Operations

Archiwalne

Tym razem zapraszamy do współpracy firmy, usprawnią naszą działalność w zakresie Personal Finance Operations. Poniżej kilka szczegółów:

 • Lightweight lead/application management – musimy usprawnić nasz proces aplikacyjny za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji, która umożliwi nam śledzenie historii aplikacji, zarządzanie rolami procesowymi i uprawnieniami oraz ułatwi go pomiędzy uczestnikami w różnych kanałach.
 • Workload/time tracking – musimy uprościć śledzenie działań naszych pracowników, aby dokładniej określić, które zadania powinniśmy zoptymalizować/automatyzować/zastąpić. Musimy zapewnić naszym użytkownikom końcowym proste, a jednocześnie konfigurowalne środki do ilościowego określania iteracji ich codziennych zadań, niezależnie od tego, czy są one objęte systemami informatycznymi, czy też nie.
 • Jeśli uważasz, że Twoje rozwiązanie może w jakiś sposób zaspokoić nasze potrzeby lub potrzebujesz więcej szczegółów, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl

 

Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację.

 

#officehours #startups #notonly #bank #application #timetracking .

Call for startups: System do tworzenia i zarządzania modelami scoringowymi

Archiwalne

Zapraszamy na XII edycję Office Hours. Szukamy rozwiązań, które pomogłyby nam w scentralizowaniu procesu wyliczania scoringu aplikacyjnego i opcjonalnie – behawioralnego w Banku.
Narzędzie docelowo miałoby pobierać dane z systemów: wnioskowych, hurtownianych, pomocniczych, a następnie wyliczać online-owo scoring i na jego bazie implementować logikę decyzyjną, którą poprzez API będzie zwracać do aplikacji wnioskowych funkcjonujących w back-office banku.Powinno także pozwalać nam na łatwe mapowanie i integrowanie nowych źródeł danych w procesie decyzyjnym i na elastyczne modyfikowanie logiki scoringu. Co więcej, budowanie i zmiana modelu scoringowego powinna być w jak największym stopniu możliwa za pomocą konfiguracji i parametryzacji, a nie developmentu.
Na zgłoszenia firm czekamy do 15-go marca br. Wszystkie zainteresowane szczegółami i udziałem w Office Hours firmy, zapraszamy do kontaktu: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, 19-go marca, podczas XII edycji Office Hours, które są częścią „Kodeksu Współpracy ze Startupami”.
Każda firma będzie miała 45 minut na prezentację swoich rozwiązań.


#officehours #startups #notonly #bank #scouting #scoring #models #analytics

Call for designers: UX dla produktów cyfrowych

Archiwalne

Zapraszamy do współpracy firmy, które specjalizują się w dostarczaniu doskonałego UX dla produktów cyfrowych. Szukamy wsparcia badaczy, projektantów i developerów dla naszego Zespołu Badań i Projektowania.
Interesują nas firmy, które są w stanie pracować przynajmniej na dwóch z trzech wymienionych kategorii:

 • badania z użytkownikami (zbieranie wymagań i określanie potrzeb, testowanie prototypów)
 • projektowanie UX i UI (lo-fi i hi-fi),
 • kodowanie HTML/CSS.


Jeśli uważasz, że twoja firma może wesprzeć Departament Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl (mile widziane portfolio).

Minimalne wymagania dla firm: możliwość wystawienia zespołu, w którym pracują przynajmniej dwie osoby z minimum trzyletnim doświadczeniem i udokumentowanymi wdrożeniami w każdej ze wskazanych kategorii.
Z wybranymi firmami spotkamy się w Warszawie, już w pierwszej połowie lutego, podczas XXI edycji Office Hours.
Każda firm będzie miała 45 minut na prezentację.


#officehours #startups #notonly #bank #research #development #ux.

Call for startups: Bankowość rodzinna

Archiwalne

Już 28. i 29. listopada, podczas Impact Fintech w Łodzi, na 10-tych już Office Hours, będziemy szukać startupów, które pomogą nam wzbogacić ofertę dla klientów indywidualnych. Tematem przewodnim jest bankowość rodzinna.
Szukamy rozwiązań, które w atrakcyjny sposób przybliżą tematykę edukacji i odpowiedzialnego zarządzania finansami – już od najmłodszych lat!

Interesują nas w szczególności takie obszary jak:

 • zarządzanie rodzinnymi finansami
 • finanse dla dzieci i młodzieży, w tym sposób na płatności drogą elektroniczną
 • elementy marketplace i platformy komunikacji
 • zarówno software jak i hardware.


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departamentu Innowacji Produktowych i Usług Dodanych Banku BNP Paribas, daj nam znać na adres: startupy@bnpparibas.pl. Z wybranymi firmami spotkamy się już niebawem w Łodzi.
Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #retailbanking #familybanking

Call for startups: Platforma do komunikacji wewnętrznej

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu kolejne młode firmy technologiczne, które mogą weprzeć naszych pracowników w komunikacji wewnętrznej i wymianie wiedzy. Interesują nas głównie funkcjonalności takie jak:

 • możliwość samodzielnego tworzenia informacji, wydarzeń, ich komentowania, linkowana ciekawych treści,
 • publikowanie materiałów foto i video,
 • samodzielne tworzenie krótkich ankiet,
 • tworzenie publicznych i prywatnych grup dyskusyjnych czy wydarzeń,
 • obserwowanie działań innych (wybranych) użytkowników czy interesujących tematów (personalizacja wyświetlanej treści),
 • wysyłanie powiadomień mailowych i push na urządzenia mobilne przy pojawieniu się nowych, interesujących danego pracownika tematów.


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departament Komunikacji Wewnętrznej i PR Banku BNP Paribas, daj nam znać do końca września br. na adres: startupy@bnpparibas.pl
Z wybranymi firmami spotkamy się 4-go października w Warszawie, w Startberry, na ul. Grochowksiej 306/308. Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #internalcommuniation

Call for startups: Generator umów kredytowych

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu startupy, które mogą weprzeć nas w zbudowaniu generatora umów kredytowych. Szukamy następujących funkcjonalności:

 • Tworzenia i modyfikowania wzorów umów
 • Wersjonowania wzorów
 • Połączenia z systemem typu ‘credit workflow’
 • Tworzenie kompletu dokumentów na podstawie decyzji kredytowej (umowa, zabezpieczenia, cesje)
 • Wszystkie umowy wydrukowane z generatora powinny mieć „barcody”


Jeśli uważasz, że Twoja firma może wesprzeć Departamentu Produktów Kredytowych MSP Banku BNP Paribas, daj nam znać do 31-go lipca br. na adres: startupy@bnpparibas.pl

Z wybranymi firmami spotkamy się 9-go sierpnia w Warszawie, w Startberry, na ul. Grochowksiej 306/308. Każdy startup będzie miał 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #digitalization #credit

Call for startups: Komunikacja z klientem

Archiwalne

Tym razem Bank BNP Paribas zaprasza do kontaktu startupy, które mogą weprzeć nas m.in. w zakresie:

 • Nowoczesnej, wielokanałowej komunikacji w z klientem
 • Projektowania i optymalizacji kampanii wielokanałowych
 • Rozwiązań wykorzystujący AI i machine learning wspierających kampanie CRM
 • Analizy big data i modeli predykcyjnych.


Jeśli uważasz, że Twoja technologia może wesprzeć zespół Departamentu Relacji z Klientami Banku BNP Paribas, znajdź naszą przestrzeń na Infoshare, 22-23 maja br., gdzie od 10 do 17, ponad 10-ciu ekspertów z naszego Banku będzie czekało na startupy.

Daj nam znać wcześniej, jeśli jesteś zainteresowany: startupy@bnpparibas.pl

Każdy startup ma 45 minut na prezentację swojego rozwiązania.


#officehours #startups #bank #communication #omnichannel #realtimecommunication #crm #advancedanalytics #predictivemodelling #bigdata

Call for startups: e-commerce dla branży moto

Archiwalne

Bank BNP Paribas zaprasza do współpracy startupy, które rozwijają usługi z zakresu:

 • Zbierania i konwersji leadów
 • Zwiększania zaangażowania klientów
 • Monitorowania i zarządzania relacją z klientem
 • Prezentowania oferty online
 • Konfoguratorów kredytowych

 

Chętnie przyjrzymy się także niestandardowym usługom dla wsparcia sprzedaży samochodów nowych i używanych.

Na zgłoszenia startupów czekamy do 22-go stycznia.

Kontakt: startupy@bnpparibas.pl


#officehours #ecommerce #online #marketing #leadgeneration #marketingautomation #moto #crm

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń