Digital Fraud Innovation Lab – innowacje w obszarze bezpieczeństwa

 

Digital Fraud Innovation Lab to projekt, którego celem jest systematyczne zwiększanie cyberbezpieczeństwa we wszystkich procesach i produktach bankowych.
Lab jest przestrzenią wymiany inspiracji, dzielenia się wiedzą, analizy trendów, oraz wdrażania najlepszych rozwiązań. Chcemy wykorzystywać innowacyjne technologie oraz promować kulturę bezpieczeństwa już na etapie planowania nowych rozwiązań, procesów i produktów

Do Labu może przyjść każdy pracownik, który ma pomysł na wprowadzenie zmiany zwiększającej bezpieczeństwo naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy start-upy1 i inne przedsiębiorstwa, które mogą liczyć na wspólne wdrożenie najlepszych projektów.

obszary zainteresowania

  • Koncentrujemy się na zwiększaniu ochrony naszych Klientów w obszarze DIGITAL FRAUD
  • Jesteśmy zainteresowani również ciekawymi rozwiązaniami w szeroko rozumianym obszarze cyberbezpieczeństwa

 

SPOTYKAMY SIĘ:

  • cyklicznie, w ramach grup roboczych. Będziemy tutaj działać w ramach obszarów tematycznych bądź produktowych.
  • z wybranymi firmami zewnętrznymi, które będą miały możliwość przedstawienia swojego produktu/rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa. 

ZAPRASZAMY

INNOWACYJNE FIRMY

Chcemy podnosić bezpieczeństwo procesów bankowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania i technologie. Będziemy analizować oraz testować wybrane rozwiązania, oraz wdrażać te najlepsze dla podnoszenia bezpieczeństwa banku
oraz naszych Klientów.

 

NASZE WSPARCIE

 

Zapewniamy wsparcie ekspertów z Biura Otwartych Innowacji we współpracy ze startupami i scaleupami.

 

Złoś swoją inicjatywę i skontaktuj się z nami

 

 

https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html