KODEKS WSPÓŁPRACY

Krok 1: Sprawdzamy potrzeby technologiczne Banku

 • Ustalamy priorytety dla danej linii biznesowej.
 • Dla zweryfikowania wstępnych założeń, przeprowadzamy badania z klientami.
 • We współpracy z linią biznesową, wyznaczamy Właściciela Produktu (Product Ownera).
 • Kompletujemy interdyscyplinarny zespół i budżet do realizacji POC (Proof of Concept).
 • Startujemy z komunikacją naszego zapotrzebowania. Więcej informacji dostępnych jest tutaj Otwiera się w nowym oknie..
 • Uwaga: nie wymagamy, aby startup miał doświadczenie we współpracy z bankami.

Krok 2: Łączymy właścicieli biznesowych ze startupami

 • Przez ok. 2 tygodnie szukamy technologii na rynku (scouting startupów).
 • Zainteresowane startupy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Współpracy z Fintechami
 • Pomagamy w przygotowaniu się do przyszłych rozmów.
 • Wybrane startupy zapraszamy na spotkanie, m.in. w ramach Office Hours.
 • Podpisujemy umowę o poufności (NDA).
 • Podczas spotkania, każdy startup ma 45 minut na prezentację rozwiązania w odniesieniu do naszych potrzeb.

Krok 3: Pracujemy razem nad rozwiązaniem (warsztaty)

 • Kontynuujemy prace z wybranymi startupami podczas Office Hours.
 • Organizujemy warsztaty, na których pracujemy m.in. nad dopasowaniem rozwiązania do naszych potrzeb.
 • Określamy założenia biznesowe i techniczne, które będziemy weryfikować w ramach Proof of Concept.
 • Ustalamy treść i warunki zamówienia dla startupu.
 • Razem kompletujemy dokumenty i pomagamy przejść przez wewnętrzne procedury Banku.
 • Podpisujemy jeden z uproszczonych wzorów umów na Proof of Concept.

Krok 4: Testujemy rozwiązanie (POC)

 • Testujemy wybraną technologię w ramach Proof of Concept.
 • Czas, jaki jest potrzebny na testowanie danego rozwiązania, ustalamy indywidualnie.
 • Wyciągamy wnioski z Proof of Concept i – jeśli są pomyślne – kontynuujemy prace.
 • Ustalamy cele biznesowe (KPI), precyzujemy zakres dalszych prac.
 • Rekomendujemy startup do wdrożenia w Banku.

Krok 5: Wdrażamy najlepsze rozwiązania

 • Ustalamy, jaki model współpracy na linii startup – Bank będzie najlepszy dla obu stron.
 • Przygotowujemy Właściciela Produktu do zaprezentowania rozwiązania na Komitecie Inwestycyjnym.
 • Przedstawimy startupowi wzór umowy.
 • Bierzemy się do pracy.
 • Jeśli to możliwe, wspólnie zastanawiamy się jak wdrożoną technologię można zastosować w innych obszarach naszego Banku.

Krok 6: Dbamy o relacje

 • Startupy rekrutuje Zespół Relacji z Fintechami Banku BNP Paribas (koordynator: Michał Miszułowicz).
 • Firma, z którą decydujemy się współpracować, ma swojego opiekuna po stronie Laboratorium Innowacji.
 • Pomagamy przejść startupom przez wszystkie etapy procesu i wewnętrznych procedur Banku.
 • Dajemy jasną i konkretną informację zwrotną. Proces od Proof of Concept do właściwego wdrożenia staramy się zamknąć w okresie od 6-ciu do 12-stu miesięcy.