CZŁONKOSTWA

FORUM DARCZYŃCÓW

Forum Darczyńców zrzesza 22 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Forum tworzy przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej w Polsce, buduje standardy działania fundacji i organizacji społecznych. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas była także partnerem Pierwszego Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy

Dowiedz się wiecej

 

EDUKACJA

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych, której ideą jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Fundacja BNP Paribas, w ramach programu stypendialnego „Agrotalenty” funduje stypendia dla 40 laureatów Olimpiady rocznie.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje programy stypendialne kierowane do najlepszych studentów oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zwiększania dostępności oraz jakości kształcenia w Polsce. Z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi program Stypendiów Pomostowych dla studentów pochodzących z mniejszych miejscowości. Fundacja BNP Paribas od 2013 roku funduje stypendia pomostowe dla 10 najzdolniejszych studentów studiów i kierunków rolniczych po III i IV roku.

Dowiedz się więcej

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PROGRAMU KLASA

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów ogólnopolskiego programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas - Klasa. Do jego zadań należy m.in. promocja idei wyrównywania szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i środowisk, integracja oraz koordynowanie współpracy absolwentów wszystkich szkół partnerskich. Członkowie stowarzyszenia regularnie wspierają inicjatywy Fundacji BNP Paribas oraz sami realizują społecznie użytecznie zadania z dziedziny , edukacji i solidarności społecznej, m.in. projekt „Seniorzy z Klasą”.

Dowiedz się więcej

 

FILHARMONIA NARODOWA

Fundacja i Bank BNP Paribas współpracują Filharmonią Narodową od 2003 roku. Od 2011 roku w ramach programu „Spotkania z Muzyką" dają szansę rozwoju kulturalnego najmłodszym uczniom z ponad 250 szkół z mniejszych miejscowości w całej Polsce, umożliwiając im udział w rocznym cyklu zajęć i koncertów prowadzonym przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii.

Dowiedz się więcej

 

WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

Fundacja koordynuje w Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku. W projekcie uczestniczy aktualnie 90 banków (w tym 75 banków spółdzielczych), a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od początku. W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą w szkołach zajęcia z finansów i przedsiębiorczości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i integracji społecznej. Od początku 2013 roku, wspólnie z Integracją, podejmuje działania na rzecz promowania Roku Integracji i praw osób niepełnosprawnych, m.in. tworząc „Finanse i ubezpieczenia” – pierwszy w Polsce portal edukacyjny adresowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA DLA POLSKI

W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja BNP Paribas została partnerem projektu Młodzież i Filantropia Fundacji dla Polski. Projekt obejmuje cykl zajęć lekcyjnych dotyczących filantropii i zaangażowania społecznego dopasowanych do programu edukacyjnego gimnazjów i szkół średnich oraz konkretne działania podejmowane przez zespoły uczniów na rzecz społeczności lokalnych. Jego realizację nadzorują przeszkoleni przez Fundację dla Polski nauczyciele, wspierani przez konsultantów metodycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HARVARD CLUB OF POLAND

Harvard Club of Poland zrzesza osoby, które zdobyły wykształcenie na Harvardzie. Celem działania stowarzyszenia jest integracja polskich absolwentów tej prestiżowej uczelni oraz wspieranie zdolnej i ambitnej młodzieży w zdobyciu wykształcenia na Uniwersytecie Harvarda. Fundacja BNP Paribas jest partnerem strategicznym ogólnopolskiego projektu Droga na Harvard. Celem inicjatywy realizowanej przez Harvard Club of Poland jest przygotowanie młodych ludzi do studiów na Harvardzie i innych prestiżowych uczelniach zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA DOBRA SIEĆ

W 2012 roku Fundacja Dobra Sieć i Akademia Rozwoju Filantropii, przy wsparciu Fundacji BNP Paribas rozpoczęły realizację projektu społeczno-edukacyjnego „Gra Obywatelska” promującego postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia z ponad 450 uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z lubelskich i podkarpackich miejscowości prowadzili przeszkoleni przez Fundację studenci-wolontariusze. W trakcie wakacji zorganizowali spotkania, podczas których zachęcali młodszych kolegów do aktywnego szukania stypendiów oraz różnych form zaangażowania społecznego. Obie Fundacje współpracują również przy działaniach mających na celu podnoszenia jakości programów stypendialnych oraz wzmacnianie rynku stypendiów w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH

Fundacja BNP Paribas od 2015 roku współpracuje z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich w ramach programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne z profesjonalistami, wspiera rozwój ogólny dzieci i młodzieży z ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin na warszawskiej Pradze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin – prowadzi terapie autystów, szkolenia, kampanie społeczne oraz zapewnia profesjonalne doradztwo. Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją SYNAPSIS przy organizacji rowerowego „Rajdu na Autyzm” w Warszawie, wspiera także realizację programów aktywizacji zawodowej dorosłych autystów, w tym Zatrudnij Asa czy Pracownię Rzeczy Różnych, która bierze udział w kiermaszach świątecznych odbywających się w Centrali BNP Paribas oraz jest stałym podwykonawcą gadżetów dla Fundacji BNP Paribas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA

Istotnym  aspektem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia są projekty edukacyjne realizowane we współpracy z partnerami – instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. W 2010 roku Orkiestra po raz pierwszy zorganizowała polską edycję międzynarodowego festiwalu La folle Journée (Szalone Dni Muzyki), który od tej pory na stałe zagościł w kalendarzu warszawskich wydarzeń muzycznych. Celem festiwalu jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej przy jednoczesnym utrzymaniu prezentacji muzyki na najwyższym poziomie. Poprzez niskie ceny biletów i różnorodność programu, umożliwia on udział w koncertach klasycznych szerokiemu gronu odbiorców. W latach 2015-2017 Fundacja BNP Paribas, przy wsparciu Fundacji BNP Paribas z Paryża współpracowała z Orkiestrą w ramach Festiwalu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

FUNDACJA ALIVIA

Co roku poprzez głosowanie pracownicy BNP Paribas Bank Polska wybierają organizację społeczną, którą chcą wspierać w ramach programu Wspieram Cały Rok. W roku 2019 wytypowali Fundacja Alivia. Została ona założona w 2010 roku przez Bartosza Polińskiego w związku z chorobą nowotworową jego młodszej siostry. Zajmuje się mobilizowaniem i aktywizowaniem osób chorych na nowotwory. Pomaga w szukaniu najlepszych terapii, ośrodków i lekarzy.

Program Wspieram cały rok opiera się na dobrowolnych odpisach od pensji. Każdy pracownik może do niego dołączyć poprzez deklarację udziału w programie. . Dzięki temu, określona przez niego kwota co miesiąc odciągana jest z jego pensji i przekazywana na wybrany cel.  Taka formuła programu zapewnia systematyczne wsparcie organizacjom społecznym, umożlwiający im efektywne planowanie i realizację działań. Ponadto wzmacnia świadomość konkretnych problemów społecznych wśród pracowników.

Dowiedz się więcej

 

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera aktywizuje społeczności lokalne, promuje działalność społeczną, wspiera społeczne zaangażowanie biznesu. Fundacja BNP Paribas miała okazję współpracować z Akademią m.in. w ramach projektów Global Challenges Local Solutions oraz Giving Crircle, a na co dzień  korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników organizacji.

Dowiedz się więcej

 

STOWARZYSZENIE ,,MALI BRACIA UBOGICH"

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Fundacja BNP Paribas współpracuje ze Stowarzyszeniem w ramach programu „Wspieram cały rok” – dobrowolnych odpisów od pensji na cele społeczne pracowników Bankuoraz w ramach projektów wolontariatu pracowniczego.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA OCALENIE

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku, wspierając migrantów i migrantki mieszkających w Polsce  w integracji oraz rozwoju osobistym, a także prowadzi dziania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do cudzoziemców i Polaków. Fundacja BNP Paribas współpracuje z Fundacją Ocalenie od 2016 roku, udzielając pomocy uchodźcom. W 2018 roku obie fundacje uruchomiły wspólny program stypendialny dla młodzieży uchodźczej WIEDZA DO POTĘGI. 

Dowiedz się więcej

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Fundacja BNP Paribas współpracuje z TPD w ramach programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne, w których mogą uczestniczyć podopieczni organizacji. 

Dowiedz się więcej

 

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN

CWR jest miejską instytucją, która wspiera całe rodziny - młodych Warszawiaków w ich rozwoju i rodziców w prawidłowym wychowaniu. Fundacja BNP Paribas współpracuje z CWR w ramach programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne, w których mogą uczestniczyć podopieczni organizacji. 

Dowiedz się więcej

 

CENTRUM PROMOCJI KULTURY

Centrum Promocji Kultury to samorządowa instytucja, która istnieje od 1995 roku. Centrum oferuje zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków oraz organizuje wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Warszawy. Fundacja BNP Paribas współpracuje z organizacją od 2015 roku w ramach programu Dream Up.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STOWARZYSZENIE ,,WIOSNA"

Stowarzyszenie Wiosna to polska organizacja charytatywna, która została założona w 2001 roku przez ks. Jacka Stryczka. Stowarzyszenie pośredniczy w organizowaniu pomocy dla potrzebujących, tworząc struktury i narzędzia, które ułatwiają kontakt między darczyńcami i wolontariuszami, a potrzebującymi. Fundacja BNP Paribas rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem w 2018 roku w ramach ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

FUNDACJA ŁĄKA

Misją Fundacji Łąka jest promowanie ekologicznego stylu życia, poprzez sianie łąk kwietnych, edukację dzieci, prowadzenie badań czy wpływanie na zmianę prawa. Fundacja BNP Paribas i Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BNP Paribas w partnerstwie z Fundacją Łąka, Osiedlem Jazdów, Zarządem Zieleni Miejskiej, Prezydentem Krakowa i Ambasadą Francuską zorganizowały w maju środowiskową akcję wolontariacką pracowników Banku. Poprzez wspólne sianie łąk kwietnych na terenie Warszawy i Krakowa, akcja przybliżyła temat walki ze smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i zmianami klimatycznymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PARTNERZY LOKALNI

KLASA

W ramach programu stypendialnego Klasa, Fundacja BNP Paribas współpracuje z 5 prestiżowymi Liceami Ogólnokształcącymi w największych miastach w Polsce :

  • VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  • III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
  • XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

 

Co rok blisko 60 stypendystów Klasy podejmuje naukę w tych szkołach, mając zagwarantowaną stałą opiekę, wsparcie indywidualnego rozwoju oraz realizacji swoich pasji. Dyrektorzy szkół chętnie wspierają także prace Fundacji, w 2012r. wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Diagnoza roli programów stypendialnych w wyrównywaniu szans edukacyjnych na poziomie lokalnym”.

Dowiedz się więcej

 

MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ

W ramach wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie Polegać” pracownicy Banku BNP Paribas przy wsparciu Fundacji nawiązują współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Dowiedz się więcej

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń