Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

CZŁONKOSTWA

 • Forum Darczyńców zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego.

  Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r., m.in. przy pracach grup roboczych, projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii.

  W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych.

  Fundacja BNP Paribas jest także partnerem Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy

  STRONA PARTNERA

 • Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Jest koordynowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i spółkę Inwestycje Społeczne. Bank BNP Paribas jest członkiem Koalicji od 2019 roku, a jego reprezentantem jest wiceprezes Zarządu Banku - Przemysław Furlepa.


  STRONA PARTNERA

   

  W 2020 roku przedstawiciele Fundacji BNP Paribas brali udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego, stworzoną w ramach Koalicji. Ideą przyświecającą powstaniu dokumentu jest promowanie oraz wspieranie szerzenia wolontariatu wśród polskich firm. Zawiera m.in. dobre praktyki dla organizacji oraz listę korzyści z wolontariatu dla pracownika i pracodawcy. Karta została ogłoszona 1 grudnia 2020 roku podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Karta do pobrania tutaj.

PARTNERZY STRATEGICZNI

 • Fundacja Ocalenie od ponad 20 lat prowadzi działania wspierające uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Tylko w 2020 roku pomogła 2 321 osobom poprzez wsparcie mieszkaniowe, pomoc żywnościową czy konsultacje prawne i psychologiczne.

  Współpraca  Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie trwa od 2016 roku i obejmuje pomoc uchodźcom pochodzącym m.in. z Syrii, Iraku, Ukrainy czy Czeczenii. Rozpoczęły ją wspólne działania nastawione na tworzenie uchodźcom odpowiednich warunków do zaaklimatyzowania się w nowych realiach, a od 2018 roku obie fundacje prowadzą wspólny program stypendialny dla młodzieży uchodźczej "Wiedza do potęgi".

  W 2021 roku Fundacja BNP Paribas została partnerem strategicznym Fundacji Ocalenie.

  STRONA PARTNERA

 • Stowarzyszenie Wiosna to polska organizacja charytatywna, założona w 2001 roku przez ks. Jacka Stryczka. Stowarzyszenie pośredniczy w organizowaniu pomocy dla potrzebujących, tworząc struktury i narzędzia, które ułatwiają kontakt między darczyńcami a potrzebującymi.

  W 2018 Bank BNP Paribas został partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. To partnerstwo przełożyło się na duże zaangażowanie wolontariackie pracowników. Akcję wolontariatu pracowniczego w banku w ramach Szlachetnej Paczki koordynuje Fundacja BNP Paribas.

  STRONA PARTNERA

PARTNERZY

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera i aktywizuje społeczności lokalne, promuje działalność społeczną oraz społecze zaangażowanie biznesu.

  Fundacja BNP Paribas miała okazję współpracować z Akademią m.in. w ramach projektów Global Challenges Local Solutions oraz Giving Circle, a na co dzień  korzysta z wiedzy i doświadczenia jej pracowników.

  STRONA PARTNERA

 • Centrum Promocji Kultury Praga-Południe to samorządowa instytucja, istniejąca od 1995 roku na warszawskiej Pradze. Centrum oferuje zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków oraz organizuje wydarzenia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy i miasta.

  Fundacja BNP Paribas współpracuje z organizacją od 2015 roku przy projekcie edukacji przez muzykę Dream Up.

  STRONA PARTNERA

 • Centrum Wspierania Rodzin jest miejską instytucją, która wspiera rodziny kompleksowo - młodych Warszawiaków w ich rozwoju oraz rodziców w prawidłowym wychowaniu.

  Fundacja BNP Paribas współpracowała z Centrum przy tworzeniu I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne dla młodzieży, podopiecznych organizacji.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja i Bank BNP Paribas współpracują z Filharmonią Narodową od 2003 roku. Od 2011 roku w ramach programu „Spotkania z Muzyką", dając szansę rozwoju kulturalnego uczniom z mniejszych miejscowości w całej Polsce poprzez udział w rocznym cyklu zajęć i koncertów prowadzonym przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii Narodowej w ich rodzinnych miastach.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacji Alivia istnieje od 2010 roku i zajmuje się aktywizowaniem osób chorych na nowotwory, m.in. pomagając w szukaniu najlepszych terapii, ośrodków i lekarzy. Skupia się także na edukowaniu i reprezentowaniu pacjentów onkologicznych w debacie publicznej.

  Co roku, poprzez głosowanie, pracownicy Banku BNP Paribas wybierają organizację społeczną, którą chcą wspierać odpisami od pensji w ramach programu Wspieram Cały Rok. Funadcja Alivia została wybrana na Organizację Roku dwukrotnie - w 2019 i 2020 roku.

  STRONA PARTNERA

 • W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja BNP Paribas była partnerem projektu "Młodzież i filantropia" Fundacji dla Polski. Projekt obejmuje cykl zajęć lekcyjnych dotyczących filantropii i zaangażowania społecznego, dopasowanych do programu edukacyjnego szkół ponadpodstawowych. Jego realizację nadzorują przeszkoleni przez Fundację dla Polski nauczyciele, wspierani przez konsultantów metodycznych.

  STRONA PARTNERA

 • Współpraca Fundacji BNP Paribas z Fundacją Dobra Sieć sięga 2012 roku. Rozpoczęła ją realizacja projektu społeczno-edukacyjnego „Gra Obywatelska” promującego postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży.

  Obie Fundacje współpracują również przy działaniach mających na celu podnoszenia jakości programów stypendialnych oraz wzmacnianie rynku stypendiów w Polsce jak np. stworzenie "Mapy stypendiów", pierwszej odsłony badania rynku stypendiów społecznych czy narzędzia do ewaluacji programów stypendialnych (wraz z udziałem w pilotażowej wersji badania). Fundacja BNP Paribas korzysta także z portalu MojeStypendium.pl przy promocji autorskich programów stypendialnych.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje programy stypendialne kierowane do najlepszych studentów oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zwiększania dostępności oraz jakości kształcenia w Polsce. Z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi program Stypendiów Pomostowych dla studentów pochodzących z mniejszych miejscowości.

  Fundacja BNP Paribas od 2013 roku funduje stypendia pomostowe dla 10 najzdolniejszych studentów studiów i kierunków rolniczych po III i IV roku.

  STRONA PARTNERA

 • W 2019 roku Fundacja BNP Paribas została partnerem ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się” organizowanego przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow i koalicję organizacji społecznych pod patronatem RPO Adama Bodnara.

  W ramach Konkursu dzieci w wieku szkolnym poznawały historie rówieśników reprezentujących mniejszości narodowe i kulturowe oraz przygotowały wspólnie projekty pokazujące ich tradycje i kulturę.

  Uczniowie z całej Polski zgłosili aż 46 projektów, spośród których najciekawsze zostały nagrodzone 27 listopada 2019 roku podczas Wielokulturowej Gali Finałowej. Fundacja BNP Paribas jako partner inicjatywy przekazała 20 tys. zł na jedną z głównych nagród.

  STRONA PARTNERA

 • Misją Fundacji Łąka jest promowanie ekologicznego stylu życia, poprzez sianie łąk kwietnych, edukację dzieci, prowadzenie badań czy wpływanie na zmianę prawa.

  Fundacja BNP Paribas i Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas w partnerstwie z Fundacją Łąka, Osiedlem Jazdów, Zarządem Zieleni Miejskiej, Prezydentem Krakowa i Ambasadą Francuską, zorganizowały w 2018 roku środowiskową akcję wolontariacką dla pracowników Banku, polegającą na sianiu łąk kwietnych na terenie Warszawy i Krakowa. Akcja przybliżyła pracownikom temat walki ze smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i zmianami klimatycznymi.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją Muzyka Jest Dla Wszystkich podczas I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne z profesjonalistami i wspierając rozwój ogólny dzieci i młodzieży z ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin na warszawskiej Pradze.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją Nasza Ziemia przy akcji eko-wolontariatu, korzystając z jej wiedzy eksperckiej.

  We wrześniu 2019 roku Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zorganizował akcję #TrashChallenge.

  Pracownicy Banku wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja SYNAPSIS działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin – prowadzi terapie autystów, szkolenia, kampanie społeczne oraz zapewnia profesjonalne doradztwo.

  Fundacja BNP Paribas po raz piewrszy współpracowała z Fundacją SYNAPSIS w 2013 roku podczas organizacji rowerowego „Rajdu na Autyzm”, a także wspierała realizację programów aktywizacji zawodowej dorosłych autystów „Zatrudnij Asa”.

  Fundacja SYNAPSIS została wybrana przez pracowników Banku BNP Paribas Organizacją Roku 2021 w programie Wspieram cały rok. w ramach którego przekazują część swojej pensji na wsparcie ważnych celów społecznych.

  STRONA PARTNERA

 • Harvard Club of Poland zrzesza osoby, które zdobyły wykształcenie na Harvardzie. Celem działania stowarzyszenia jest integracja polskich absolwentów tej prestiżowej uczelni oraz wspieranie zdolnej i ambitnej młodzieży w zdobyciu wykształcenia na Uniwersytecie Harvarda.

  Fundacja BNP Paribas jest partnerem ogólnopolskiego projektu Droga na Harvard. Celem inicjatywy realizowanej przez Harvard Club of Poland jest przygotowanie młodych ludzi do studiów na Harvardzie i innych prestiżowych uczelniach zagranicznych.

  STRONA PARTNERA

 • W ramach programu stypendialnego Klasa, Fundacja BNP Paribas współpracuje z 5 prestiżowymi Liceami Ogólnokształcącymi w największych miastach w Polsce :

   

  Każdego roku blisko 50 stypendystów "Klasy" podejmuje naukę w tych szkołach, mając zagwarantowaną stałą opiekę, wsparcie finansowe oraz pomoc w realizacji swoich pasji.

  ZAKŁADKA PROGRAMU KLASA

 • W 2019 Fundacja BNP Paribas współpracowała z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wspierając ofertę edukacyjną instytucji.

  Muzeum pokazuje najmłodszym, że różnice mogą prowadzić do konfliktów, ale mogą też być bogactwem. Warsztaty pt. „Jak pięknie się różnić” były adresowane do szkół i instytucji edukacyjnych. Do udziału w warsztatach dwukrotnie zostali także zaproszeni pracownicy Banku BNP Paribas wraz ze swoimi dziećmi. W 2019 roku wzięło w nich udział 50 pracowników z dziećmi.

  STRONA PARTNERA

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych, której ideą jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej poza wiadomości i umiejętności zawodowe zdobyte w szkołach rolniczych.

  Fundacja BNP Paribas, w ramach programu stypendialnego „Agrotalenty” od 2012 roku funduje stypendia dla 40 laureatów Olimpiady rocznie.

  STRONA PARTNERA

 • Głównym aspektem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia są projekty edukacyjne realizowane we współpracy z partnerami – instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

  W 2010 roku Orkiestra po raz pierwszy zorganizowała polską edycję międzynarodowego festiwalu La folle Journée (Szalone Dni Muzyki), który od tej pory na stałe zagościł w kalendarzu warszawskich wydarzeń muzycznych. Celem festiwalu jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej przy jednoczesnym utrzymaniu prezentacji muzyki na najwyższym poziomie. Poprzez niskie ceny biletów i różnorodność programu, umożliwia on udział w koncertach klasycznych szerokiemu gronu odbiorców.

  W latach 2015-2017 Fundacja BNP Paribas, przy wsparciu BNP Paribas Foundation z Paryża, współpracowała z Orkiestrą w ramach Festiwalu.

  STRONA PARTNERA

 • Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa zrzesza stypendystów i absolwentów ogólnopolskiego programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas "Klasa".

  Do jego zadań należy m.in. promocja idei wyrównywania szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i środowisk, integracja oraz koordynowanie współpracy absolwentów wszystkich szkół partnerskich.

  Członkowie Stowarzyszenia regularnie wspierają inicjatywy Fundacji BNP Paribas oraz sami realizują społecznie użytecznie zadania z dziedziny edukacji i solidarności społecznej, m.in. projekt „Seniorzy z Klasą”, aktywizujący osoby starsze czy Fundusz Grantowy, konkurs dla członków stowarzyszenia na realizację najciekawszych projektów naukowych, edukacyjnych, społecznych.

  STRONA PARTNERA

 • Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji walczy ze stygmatyzacją i wykluczeniem osób chorujących psychicznie, m.in. edukując społeczeństwo czy pomagając w znalezieniu bezpłatnej lub niskopłatnej pomocy psychologicznej.

  Od 2004 roku Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, obchodzony 23 lutego. Od 2010 roku Stowarzyszenie jest także członkiem i przedstawicielem Polski w European Depression Association.

  Fundacja BNP Paribas nawiązała współpracę z SAPD w 2019, podczas organizacji charytatywnego biegu sztafetowego „Podaj zmianę - razem wybiegnijmy z depresji”.

  Stowarzyszenie zostało wybrane przez pracowników Banku BNP Paribas Organizacją Roku 2021 w programie Wspieram cały rok. w ramach którego przekazują część swojej pensji na wsparcie ważnych celów społecznych.

  STRONA PARTNERA

 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.


  Co roku, poprzez głosowanie, pracownicy Banku BNP Paribas wybierają organizację społeczną, którą chcą wspierać odpisami od pensji w ramach programu Wspieram Cały Rok. W 2018 roku pracownicy wybrali na Organizację Roku właśnie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja BNP Paribas działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i integracji społecznej.

  Od początku 2013 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem, podejmuje działania na rzecz promowania praw osób niepełnosprawnych, m.in. tworząc „Finanse i ubezpieczenia” – pierwszy w Polsce portal o edukacji finansowej adresowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  STRONA PARTNERA

 • Bank BNP Paribas wspiera finansowo program stypendialny „Moja Przyszłość” koordynowany przez Towarzystwo Nasz Dom, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-24 lat, wychowujących się w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

  Każdego roku Komisja wybiera z puli wnioski, które uważa za szczególnie zasługujące na wsparcie. W obradach uczestniczą członkowie Fundacji BNP Paribas, pomagając w merytorycznej ocenie wniosków konkursowych.

  STRONA PARTNERA

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom.

  Fundacja BNP Paribas współpracowała z Towarzystwem przy I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne dla młodzieży, podopiecznych organizacji.

  STRONA PARTNERA

 • Fundacja BNP Paribas koordynuje w Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku.

  Wolontariusze – na co dzień pracownicy jednego z ponad 170 banków partnerskich – prowadzą w szkołach podstawowych i liceach lekcje, podczas których dzielą się z uczniami wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów. Obecnie w programie uczestniczy 96 wolontariuszy Banku BNP Paribas. Więcej o wolontariacie pracowniczym tutaj.

  STRONA PARTNERA