CZŁONKOSTWA

FORUM DARCZYŃCÓW

Forum Darczyńców zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Fundacja BNP Paribas działa w Forum od 2009 r. m.in. w ramach prac grup roboczych, przy projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii. W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych. Fundacja BNP Paribas jest także partnerem Forum Fundacji Korporacyjnych, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy

Dowiedz się wiecej

KOALICJA LIDERZY PRO BONO

Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Jest koordynowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i spółkę Inwestycje Społeczne. Bank BNP Paribas jest członkiem Koalicji od 2019 roku, a jego reprezentantem jest wiceprezes Zarządu Banku - Przemysław Furlepa.

Dowiedz się wiecej

EDUKACJA

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych, której ideą jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej poza wiadomości i umiejętności zawodowe zdobyte w szkołach rolniczych. Fundacja BNP Paribas, w ramach programu stypendialnego „Agrotalenty” funduje stypendia dla 40 laureatów Olimpiady rocznie.

Dowiedz się więcej

 

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje programy stypendialne kierowane do najlepszych studentów oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zwiększania dostępności oraz jakości kształcenia w Polsce. Z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi program Stypendiów Pomostowych dla studentów pochodzących z mniejszych miejscowości. Fundacja BNP Paribas od 2013 roku funduje stypendia pomostowe dla 10 najzdolniejszych studentów studiów i kierunków rolniczych po III i IV roku.

Dowiedz się więcej

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PROGRAMU KLASA

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów ogólnopolskiego programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas "Klasa". Do jego zadań należy m.in. promocja idei wyrównywania szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i środowisk, integracja oraz koordynowanie współpracy absolwentów wszystkich szkół partnerskich. Członkowie Stowarzyszenia regularnie wspierają inicjatywy Fundacji BNP Paribas oraz sami realizują społecznie użytecznie zadania z dziedziny edukacji i solidarności społecznej, m.in. projekt „Seniorzy z Klasą”, aktywizujący osoby starsze.

Dowiedz się więcej

 

FILHARMONIA NARODOWA

Fundacja i Bank BNP Paribas współpracują z Filharmonią Narodową od 2003 roku. Od 2011 roku w ramach programu „Spotkania z Muzyką" dają szansę rozwoju kulturalnego uczniom z mniejszych miejscowości w całej Polsce, umożliwiając im udział w rocznym cyklu zajęć i koncertów prowadzonym przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii.

Dowiedz się więcej

 

WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

Fundacja koordynuje w Banku BNP Paribas ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku. W projekcie uczestniczy aktualnie 170 banków, a Bank BNP Paribas zaangażowany jest w niego od samego początku. Wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich – prowadzą w szkołach podstawowych i liceach lekcje, podczas których dzielą się z uczniami wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i integracji społecznej. Od początku 2013 roku, wspólnie z Integracją, podejmuje działania na rzecz promowania Roku Integracji i praw osób niepełnosprawnych, m.in. tworząc „Finanse i ubezpieczenia” – pierwszy w Polsce portal edukacyjny adresowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA DLA POLSKI

W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja BNP Paribas została partnerem projektu Młodzież i Filantropia Fundacji dla Polski. Projekt obejmuje cykl zajęć lekcyjnych dotyczących filantropii i zaangażowania społecznego, dopasowanych do programu edukacyjnego szkół ponadpodstawowych oraz wspierając konkretne działania podejmowane przez zespoły uczniów na rzecz społeczności lokalnych. Jego realizację nadzorują przeszkoleni przez Fundację dla Polski nauczyciele, wspierani przez konsultantów metodycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HARVARD CLUB OF POLAND

Harvard Club of Poland zrzesza osoby, które zdobyły wykształcenie na Harvardzie. Celem działania stowarzyszenia jest integracja polskich absolwentów tej prestiżowej uczelni oraz wspieranie zdolnej i ambitnej młodzieży w zdobyciu wykształcenia na Uniwersytecie Harvarda. Fundacja BNP Paribas jest partnerem strategicznym ogólnopolskiego projektu Droga na Harvard. Celem inicjatywy realizowanej przez Harvard Club of Poland jest przygotowanie młodych ludzi do studiów na Harvardzie i innych prestiżowych uczelniach zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA DOBRA SIEĆ

W 2012 roku Fundacja Dobra Sieć i Akademia Rozwoju Filantropii, przy wsparciu Fundacji BNP Paribas, rozpoczęły realizację projektu społeczno-edukacyjnego „Gra Obywatelska” promującego postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia z ponad 450 uczniami szkół ponadpodstawowych z lubelskich i podkarpackich miejscowości prowadzili przeszkoleni przez Fundację studenci-wolontariusze. W trakcie wakacji zorganizowali spotkania, podczas których zachęcali młodszych kolegów do aktywnego szukania stypendiów oraz różnych form zaangażowania społecznego. Obie Fundacje współpracują również przy działaniach mających na celu podnoszenia jakości programów stypendialnych oraz wzmacnianie rynku stypendiów w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH

Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją Muzyka Jest Dla Wszystkich podczas I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne z profesjonalistami, wspierając rozwój ogólny dzieci i młodzieży z ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin na warszawskiej Pradze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin – prowadzi terapie autystów, szkolenia, kampanie społeczne oraz zapewnia profesjonalne doradztwo. Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją SYNAPSIS przy organizacji rowerowego „Rajdu na Autyzm” w Warszawie, wspierała także realizację programów aktywizacji zawodowej dorosłych autystów, w tym Zatrudnij Asa czy Pracownię Rzeczy Różnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA

Istotnym  aspektem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia są projekty edukacyjne realizowane we współpracy z partnerami – instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. W 2010 roku Orkiestra po raz pierwszy zorganizowała polską edycję międzynarodowego festiwalu La folle Journée (Szalone Dni Muzyki), który od tej pory na stałe zagościł w kalendarzu warszawskich wydarzeń muzycznych. Celem festiwalu jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej przy jednoczesnym utrzymaniu prezentacji muzyki na najwyższym poziomie. Poprzez niskie ceny biletów i różnorodność programu, umożliwia on udział w koncertach klasycznych szerokiemu gronu odbiorców. W latach 2015-2017 Fundacja BNP Paribas, przy wsparciu Fundacji BNP Paribas z Paryża, współpracowała z Orkiestrą w ramach Festiwalu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

MUZEUM POLIN

W 2019 Fundacja BNP Paribas współpracowała z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wspierając ofertę edukacyjną instytucji. Muzeum pokazuje najmłodszym, że różnice mogą prowadzić do konfliktów, ale mogą też być bogactwem, z którego grupa czerpie. Warsztaty pt. „Jak piękni się różnić” były adresowane do szkół i instytucji edukacyjnych. Do udziału w warsztatach dwukrotnie zostali także zaproszeni pracownicy Banku wraz ze swoimi dziećmi. W 2019 roku wzięło w nich udział 50 pracowników z dziećmi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FLOW – Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni

W 2019 roku Fundacja BNP Paribas została partnerem ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się” organizowanego przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow i koalicję organizacji społecznych pod patronatem RPO Adama Bodnara. W ramach Konkursu dzieci w wieku szkolnym poznawały historie rówieśników reprezentujących mniejszości narodowe i kulturowe oraz przygotowały wspólnie projekty pokazujące ich tradycje i kulturę. Uczniowie z całej Polski zgłosili aż 46 projektów, spośród których najciekawsze zostały nagrodzone 27 listopada 2019 roku podczas Wielokulturowej Gali Finałowej. Fundacja BNP Paribas jako partner inicjatywy przekazała 20 tys. zł na jedną z głównych nagród.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

FUNDACJA ALIVIA

Fundacji Alivia istnieje od 2010 roku i zajmuje się mobilizowaniem i aktywizowaniem osób chorych na nowotwory, m.in. pomagając w szukaniu najlepszych terapii, ośrodków i lekarzy. Skupia się także na edukowaniu i reprezentowaniu pacjentów onkologicznych w debacie publicznej.

Co roku, poprzez głosowanie, pracownicy Banku BNP Paribas wybierają organizację społeczną, którą chcą wspierać odpisami od pensji w ramach programu Wspieram Cały Rok. Funadcja Alivia została wybrana na Organizację Roku dwukrotnie - w 2019 i 2020 roku.

Dowiedz się więcej

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera i aktywizuje społeczności lokalne, promuje działalność społeczną oraz społeczne zaangażowanie biznesu. Fundacja BNP Paribas miała okazję współpracować z Akademią m.in. w ramach projektów Global Challenges Local Solutions oraz Giving Crircle, a na co dzień  korzysta z wiedzy i doświadczenia jej pracowników.

Dowiedz się więcej

STOWARZYSZENIE ,,MALI BRACIA UBOGICH"

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.


Co roku, poprzez głosowanie, pracownicy Banku BNP Paribas wybierają organizację społeczną, którą chcą wspierać odpisami od pensji w ramach programu Wspieram Cały Rok. W 2018 roku pracownicy wybrali na Organizację Roku właśnie Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich".

Dowiedz się więcej

FUNDACJA OCALENIE

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku, wspierając migrantów i migrantki mieszkających w Polsce  w integracji oraz rozwoju osobistym, a także prowadzi dziania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do cudzoziemców i Polaków. Fundacja BNP Paribas współpracuje z Fundacją Ocalenie od 2016 roku, udzielając pomocy uchodźcom, a od 2018 roku obie fundacje prowadzą wspólny program stypendialny dla młodzieży uchodźczej WIEDZA DO POTĘGI.

Dowiedz się więcej

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Fundacja BNP Paribas współpracowała z Towarzystwem przy I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne dla młodzieży, podopiecznych organizacji.

Dowiedz się więcej

 

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN

Centrum Wspierania Rodzin jest miejską instytucją, która wspiera rodziny kompleksowo - młodych Warszawiaków w ich rozwoju oraz rodziców w prawidłowym wychowaniu. Fundacja BNP Paribas współpracowała z Centrum przy tworzeniu I edycji programu Dream Up, organizując zajęcia muzyczne dla młodzieży, podopiecznych organizacji.

Dowiedz się więcej

CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA-POŁUDNIE

Centrum Promocji Kultury Praga-Południe to samorządowa instytucja, istniejąca od 1995 roku. Centrum oferuje zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków oraz organizuje wydarzenia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy i miasta. Fundacja BNP Paribas współpracuje z organizacją od 2015 rok w ramach programu Dream Up.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STOWARZYSZENIE WIOSNA

Stowarzyszenie Wiosna to polska organizacja charytatywna, założona w 2001 roku przez ks. Jacka Stryczka. Stowarzyszenie pośredniczy w organizowaniu pomocy dla potrzebujących, tworząc struktury i narzędzia, które ułatwiają kontakt między darczyńcami a potrzebującymi.

Fundacja BNP Paribas współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2018 roku przy organizacji Szlachetnej Paczki, której Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA ŁĄKA

Misją Fundacji Łąka jest promowanie ekologicznego stylu życia, poprzez sianie łąk kwietnych, edukację dzieci, prowadzenie badań czy wpływanie na zmianę prawa. Fundacja BNP Paribas i CSR - Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BNP Paribas w partnerstwie z Fundacją Łąka, Osiedlem Jazdów, Zarządem Zieleni Miejskiej, Prezydentem Krakowa i Ambasadą Francuską zorganizowały w 2018 roku środowiskową akcję wolontariacką dla pracowników Banku, polegającą na siani łąk kwietnych na terenie Warszawy i Krakowa. Akcja przybliżyła pracownikom temat walki ze smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i zmianami klimatycznymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA NASZA ZIEMIA

Fundacja BNP Paribas współpracowała z Fundacją Nasza Ziemia przy akcji eko-wolontariatu, korzystając z jej wiedzy eksperckiej. We wrześniu 2019 roku Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy Banku wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PARTNERZY LOKALNI

KLASA

W ramach programu stypendialnego Klasa, Fundacja BNP Paribas współpracuje z 5 prestiżowymi Liceami Ogólnokształcącymi w największych miastach w Polsce :

  • VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  • III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
  • XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

 

Co rok blisko 50 stypendystów Klasy podejmuje naukę w tych szkołach, mając zagwarantowaną stałą opiekę, wsparcie finansowe oraz pomoc w realizacji swoich pasji.

Dowiedz się więcej

MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ

W ramach wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie Polegać” pracownicy Banku BNP Paribas, przy wsparciu Fundacji, nawiązują współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Dowiedz się więcej

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand