Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zespół Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji

fundacja wszystkich spółek grupy BNP PARIBAS W POLSCE

Od 2022 roku Fundacja BNP Paribas jest fundacją Banku BNP Paribas oraz spółek zależnych Banku BNP Paribas oraz pozostałych podmiotów Grupy BNP Paribas SA w Polsce.

Spółki i podmioty Grupy BNP Paribas SA w Polsce kontrybuują finansowo do działań fundacji, wzmacniając zasięg filantropijnych programów, a pracownicy i pracowniczki angażują się w wolontariackie inicjatywy. Łączenie wolontariuszy banku i spółek sprawia, że możemy działać jeszcze skuteczniej na rzecz sprawiedliwego, zrównoważonego świata, a dzięki dodatkowemu finansowaniu robimy to na większą skalę.


 

  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
    www.cardif.pl


  

 


 


 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Wyróżnienie w kategorii „Program edukacyjny w obszarze ESG”
dla Fundacji BNP Paribas

2022

Nagroda dla programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas w konkursie „Liderzy ESG”, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych, NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska.

Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla Banku BNP Paribas

2021

Bank BNP Paribas, jako jedna z dwóch pierwszych firm w Polsce, otrzymała certyfikat jakości wolontariatu, wręczony podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

Wyróżnienie w kategorii
Bank odpowiedzialny społecznie
dla Banku BNP Paribas

2019

Wyróżnienie w ramach rankingu Instytucja Roku prowadzonego przez portal Mojebankowanie.pl w kategorii Bank Odpowiedzialny Społecznie za strategiczne partnerstwo banku ze Szlachetną Paczką.

Sprawozdania