FUNDACJA BNP PARIBAS

Naszą misją jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty. Poprzez prowadzenie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury i solidarności społecznej – inspirujemy oraz tworzymy stymulujące warunki rozwoju, by wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie.


 

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy wykluczeniu grup defaworyzowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wspieramy budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

 

Dowiedz się więcej

statut FUNDACJi BNP PARIBAS

Od 2009 roku Fundacja BNP Paribas jest członkiem Forum Darczyńców i angażuje się w rozwój trzeciego sektora w Polsce, biorąc udział w różnego rodzaju koalicjach i grupach roboczych. Przedstawiciele Fundacji m.in. współtworzyli standardy działania fundacji korporacyjnych oraz standardy mierzenia efektów działań społecznych w projekcie „Działamy dla zmiany".

Nagrody i wyróżnienia

Bank BNP Paribas
- Partner w edukacji

podziękowania od koalicji 5 ekonomicznych uczelni wyższych za długoletnią współpracę i systemowe wsparcie przedsiębiorczości młodzieży, także obszarów wiejskich

Liderzy Filantropii 2012
(Forum Darczyńców)

Bank BNP Paribas Liderem 2012 w kategorii finansowej

Drugie miejsce w konkursie
”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałka Województwa i Centrum Wolontariatu dla uczniów z Liceum Słowackiego za pomoc wolontariacką udzielaną podopiecznym Fundacji SYNAPSIS

Tytuł "Miejsca odkrywania talentów" przyznany Fundacji BNP Paribas przez Minister Edukacji Narodowej

Kryształowe Serce

za działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin i środowisk

Zespół Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji

Sprawozdania

2019
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BNP Paribas za okres od 01.01. - 31.12.2019 r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BNP Paribas w okresie 1.01. - 31.12.2019 r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01 - 31.12.2019 r.
 
Bilans 2019 r.
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 1.01.- 31.12.2019 r.
2018
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BNP Paribas za okres 01.01.-31.12.2018 r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2018 r.
 
Bilans 2018 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 01.01.-31.12.2018 r.
2017
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ BGN Paribas za okres 01.01.-31.12.2017r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BNP Paribas za okres 01.01.-31.12.2017r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2017r.
 
Bilans 2017 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 01.01.-31.12.2017r.
2016
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres 01.01.-31.12.2016r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ za okres 01.01.-31.12.2016r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2016r.
 
Bilans 2016 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 01.01.-31.12.2016r.
2015
 
Wprowadzenie do sprawozdannia finansowego Fundacji BGŻ za okres 01.01 - 31.12.2015r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ za okres 01.01 - 31.12.2015r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01 - 31.12.2015r.
 
Bilans 2015 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 01.01.-31.12.2015.
2014
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres 01.01.-31.12.2014r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ za okres 01.01.-31.12.2014r.
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2014r.
 
Bilans 2014 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 01.01.-31.12.2014r.
2013
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres od 01.01. - 31.12.2013 r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ w okresie 1.01.- 31.12.2013 r.
 
Rachunek wyników za okres od 01.01.-31.12.2013 r.
 
Bilans 2013 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 1.01.- 31.12.2013 r.
2012
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres od 01.01. - 31.12.2012 r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ w okresie 1.01.- 31.12.2012 r.
 
Rachunek wyników za okres od 01.01.-31.12.2012 r.
 
Bilans 2012 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 1.01.- 31.12.2012
2011
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ w okresie 1.01.- 31.12.2011 r.
 
Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji w okresie 1.01. - 31.12.2011 r.
 
Rachunek wyników za okres od 01.01.-31.12.2011 r.
 
Bilans 2011 r.
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 1.01.- 31.12.2011
2010
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji BGŻ za okres od 01.01. - 31.12.2010 r.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji BGŻ w okresie 1.01.- 31.12.2010 r.
 
BGŻ Foundation Social Activities Summary for 2010 (Podsumowanie sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji BGŻ w okresie 1.01. - 31.12.2010 w języku angielskim)
 
Rachunek zysków i strat za okres 01.01 - 31.12.2010r.
 
Bilans
 
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za okres 1.01.- 31.12.2010

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand