Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

PROGRAMY EDUKACYJNE

Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i motywowania do rozwoju poprzez autorskie i partnerskie programy stypendialne i rozwojowe.

FILANTROPIA ŚRODOWISKOWA

Działamy na rzecz klimatu poprzez ochronę i odtwarzanie kluczowych ekosystemów oraz edukację w tym zakresie.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Działamy na rzecz angażowania pracowników Banku BNP Paribas do działania na rzecz innych poprzez wolontariat pracowniczy i filantropię indywidualną.

Partnerzy programów

 

Fundacja Ocalenie

Partner strategiczny Fundacji BNP Paribas od 2021 roku.

 

 

 

Stowarzyszenie WIOSNA

Od 2011 roku Bank BNP Paribas jesteśmy członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze), koordynowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii, a Fundacja BNP Paribas wspiera te działania.