Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

PROGRAMY EDUKACYJNE

Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i motywowania do rozwoju poprzez autorskie i partnerskie programy stypendialne i rozwojowe.

FILANTROPIA ŚRODOWISKOWA

Działamy na rzecz klimatu poprzez ochronę i odtwarzanie kluczowych ekosystemów oraz edukację w tym zakresie.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Działamy na rzecz angażowania pracowników Banku BNP Paribas do działania na rzecz innych poprzez wolontariat pracowniczy i filantropię indywidualną.