Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

„Wiedza do Potęgi” z Fundacją Ocalenie

Program tutorsko-stypendialny dla młodzieży uchodźczej

Doświadczenie uchodźstwa to nie wybór, ale często konieczność, która dotyka milionów ludzi na całym świecie. Przyczyny ucieczki z własnego domu są różne, choć cel zawsze ten sam - nadzieja na ochronę życia i lepsze jutro.

 

 

"W czasie dorastania najwięcej pomocy dostałam od Fundacji Ocalenie. Dostałam tutorkę, która była fantastyczna, nauczyła mnie języka polskiego... To był fantastyczny czas dla mnie."

Yeva, lat 19, pochodzi z Armenii

 

"Zamin przeprowadziłam się do Warszawy, przechodziłam przez trudny czas, czas samotności. Bałam się wyjść do ludzi, porozmawiać z kimś. Jak trafiłam do programu Fundacji Ocalenie zaczęłam poznawać nowe osoby i to się samo poukładało. Miałam wielu tutorów, którzy pomagali mi z różnymi przedmiotami. Były też różne wyjścia, np. do muzeów i myślę, że wtedy zaczęłam się otwierać i poczułam w sobie taką przestrzeń, by poznać inne osoby."

Nastia, lat 18, w Polsce od 8 lat, pochodzi z Ukrainy, z Donbasu

 

 Co oferuje program "Wiedza do potegi"

 

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki. Dotychczas skorzystało z niego 175 młodych osób w wieku 9-18 lat z kilkunastu krajów świata, m.in. Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Syrii, Gruzji, Iraku, Dagestanu, Armenii, Inguszetii, Afganistanu, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu. 

5 lat programu to 5 lat wspierania dzieci z doświadczeniem uchodźczym w nauce i rozwijaniu zainteresowań. To czas spędzony z tutorami i tutorkami na odrabianiu lekcji, budowaniu kompetencji, zwiększaniu wiary we własne siły i możliwości. To także wyjścia edukacyjne i wyjazdy. To przede wszystkim pomoc w adaptacji do nowych warunków życia i rozwijania potencjału dla około 100 dzieci rocznie.

 Zobacz, co program "Wiedza do potęgi" wnosi w życie jego uczestniczek i uczestników i wspieraj razem z nami.

 

 

Chcemy, aby dzieci i młodzież, które znalazły się w nowym kraju i kulturze, nie odczuwały ciężaru trudnych doświadczeń. Od momentu rozpoczęcia programu "Wiedza do potęgi" w 2018 r., udało sie wspomóc naukę 175 osób pochodzących z takich krajów jak: Czeczenia, Tadżykistan, Ukraina, Syria, Gruzja, Afganistan czy Kenia. Jesteśmy dumni, że nasze wspólne działania przynoszą realne efekty. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy i podejmowania wspólnych wysiłków.

Joanna Gajda-Wróblewska, Prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas

 

Często podkreślam, jak istotne dla Fundacji i planowania jej działań jest posiadanie strategicznych, zaangażowanych wieloletnio partnerów, współfinansujących nasze programy. Przy okazji 5-lecia programu ten nieco techniczny język można przełożyć na konkretne historie. To historie osób, które poznaliśmy jako 9-, 10-letnie dzieci, a które dziś wkraczają na kolejne etapy życia, po zdaniu egzaminów ósmoklasisty. To historie osób, które pamiętamy z gimnazjum, a które za moment rozpoczną studia lub pracę. To, że możemy towarzyszyć tym młodym osobom przez tak długie lata i wspierać je w edukacji, to dla nas ogromna radość i satysfakcja. Bez konsekwentnej współpracy z Fundacją BNP Paribas nie byłoby to możliwe. 

Marianna Wartecka, Członkini Zarządu Fundacji Ocalenie

Fundacja  BNP Paribas i Fundacja Ocalenie od 2016 r. wspólnie niosą pomoc osobom z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, a od 2018 roku prowadzą "Wiedzę do potęgi", program tutorsko-stypendialny wspierający edukację dzieci i młodzieży uchodźczej. Program ten jest realizowany w ramach europejskiej inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji osób z doświadczeniem uchodźczym. 

 

Zdjęcia autorstwa Damiana Lemańskiego.

Inne działania w ramach partnerstwa z Fundacją Ocalenie

 

Fundacja BNP Paribas wspiera działania Fundacji Ocalenie w Łomży, zarówno prowadzone w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, jak i w świetlicy dla dzieci. Celem tych działań jest długofalowa pomoc wspierająca integrację i usamodzielnianie się osób uchodźczych. To zarówno wsparcie mentorskie, prawne, psychologiczne, kursy języka polskiego, a dla dzieci regularne zajęcia w świetlicy, wyjścia do muzeów, wycieczki czy kolonie. 

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży wspiera osoby różnych narodowości, ale od czasu inwazji Rosji na Ukrainę najczęściej są to osoby pochodzenia ukraińskiego, które z powodu wojny musiały opuścić swój kraj. W 2022 roku ze wsparcia Centrum skorzystały 684 osoby, w tym 649 po raz pierwszy. W zajęciach świetlicowych regularnie uczestniczy 15 dzieci.

Więcej o działaniach CPC i świetlicy tutaj. 

fot. Damian Lemański

fot. Jane Berdzik

fot. Damian Lemański