Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz wzmacniania trzeciego sektora poprzez partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszym zaangażowaniu w rozwój wolontariatu pracowniczego oraz programów stypendialnych w Polsce, a także do pobrania materiałów i raportów, przygotowanych przy wkładzie naszym i/lub naszych partnerów.

NASZ WKŁAD

CZŁONKOSTWA

 

 • Forum Darczyńców zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. Fundacja BNP Paribas działa w Forum Darczyńców od 2009 r., m.in. w pracach grup roboczych czy uczestnicząc w corocznym rankingu Liderzy Filantropii.
 • Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie daje wolontariat.

 

Od 2011 roku Bank BNP Paribas jest członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze), koordynowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii, a Fundacja BNP Paribas wspiera te działania.

 

ROZWÓJ WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W POLSCE

 

 • Raport Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy"

  Raport opublikowany 12 października 2022 roku jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Tak jak poprzednio, organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.
   

  Aby pobrać raport

  KLIKNIJ TUTAJ
   

 • Raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości"

4 kwietnia 2022 roku został opublikowany raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu Fundacji BNP Paribas.

Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy-pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych

Znalazły się w nim również informacje dotyczące 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Więcej informacji tutaj.

Aby pobrać raport

KLIKNIJ TUTAJ

 

 • Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości"

Certyfikat przyznawany przez Koalicję Liderzy Pro Bono ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie oraz potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego, zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

W 2021 roku Bank BNP Paribas, jako jedna z pierwszym firm w Polsce, przeszedł wnikliwy audyt i otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”, wręczony podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

WIĘCEJ O CERTYFIKACIE

kliknij tuTAJ

 

 • Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego

W 2020 roku przedstawiciele Fundacji BNP Paribas brali udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszoną podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Ideą przyświecającą powstaniu Karty jest promowanie wolontariatu wśród polskich firm.

 

LINK DO POBRANIA KARTY

 

 • Podręczniki dla fundacji korporacyjnych

W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum Darczyńców broszurę "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych.

Fundacja jest również współautorką publikacji „Standardy działania fundacji korporacyjnych”, wydanej w 2015 roku.

 

ROZWÓJ RYNKU PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH

 

Fundacja BNP Paribas od ponad 20 lat prowadzi programy stypendialne, m.in. program stypendialno-rozwojowy „Klasa”, jeden z najdłużej działających programów na rynku. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem i doradzamy innym w tym zakresie.

 

 • Członkostwa w komisjach stypendialnych
   

Tylko w 2021 roku zespół fundacji brał udział w komisjach stypendialnych:

- programu „Moja przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom,

- programu „Wiedza do potęgi” Fundacji Ocalenie,

- komisji Funduszu Grantowego Stowarzyszenia Absolwentów Klasy,

- komisji programu Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

 • Współpraca z Fundacją Dobra Sieć i portalem MojeStypendium.pl
   

Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją Dobra Sieć przy współtworzeniu standardów organizacji programów stypendialnych w Polsce oraz wysokiej jakości promocji programów stypendialnych wśród utalentowanych uczniów z niezamożnych środowisk.

 • Spotkania i grupy robocze organizatorów programów stypendialnych
   

W 2021 roku w cyklu spotkań „Stypendia przyszłości – wspólne działania i rozmowy”, a w latach 2012-2017 braliśmy udział w Sieci Regionalnych Spotkaniach Stypendialnych.

Z kolei latach 2009-2014 byliśmy członkiem Kapituły Konkursowej „Dobre Stypendia”. Konkurs był wyróżnieniem najlepiej prowadzonych krajowych programów stypendialnych i docenieniem ich znaczenia w ułatwianiu dostępu do kształcenia i rozwoju oraz promocję idei stypendiów. Jego organizatorem była Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 • Publikacje stypendialne
   

W 2021 zespół fundacji współtworzył broszurę „Stypendia przyszłości”, publikację Fundacji Dobra Sieć, skierowanej do organizatorów programów stypendialnych.

W 2013 roku obie organizacje, wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, zleciły opracowanie badania „Mapa Stypendiów – społeczne programy stypendialne w Polsce”, pierwszego tak dużego badania rynku stypendialnego.

 • Karta Zasad Dobrego Programu Stypendialnego
   

Karta Zasad Dobrego Programu Stypendialnego jest efektem wspólnej pracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych skupionych wokół konferencji „Stypendia w polskiej edukacji” i została wypracowana przez środowisko organizacji pozarządowych w trosce o zachowanie wysokich standardów działania. Fundacja BNP Paribas jest sygnatariuszem Karty i przestrzega jej zobowiązań we wszystkich swoich programach.

 

WYDARZENIA, KTÓRYM PATRONUJE FUNDACJA
 

 • IX Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono pt. „Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości”

Fundacja BNP Paribas była partnerem IX Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono podczas której zaprezentowała wyniki badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości” przeprowadzonego wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W debatach wzięła także udział prezeska fundacji, Joanna Gajda-Wróblewska oraz Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Forum Fundacji Korporacyjnych
   

Fundacja BNP Paribas jest wieloletnim partnerem Forum Fundacji Korporacyjnych, organizowanych przez Forum Darczyńców, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy. Więcej info tutaj

 • Międzynarodowy Dzień Plecaka
   

Międzynarodowy Dzień Plecaka to święto stworzone przez Kirę Sukhoboichenko, założycielkę Fundacji Flying Bag. Celem święta jest integracja uczniów z całego świata i danie im przestrzeni do dzielenia się swoimi pomysłami, historiami i marzeniami. Dzień obchodzony jest 15 października na całym świecie. Fundacja BNP Paribas patronowała 4. i 5. edycji tego wydarzenia. Więcej informacji tutaj.

WARTO WIEDZIEĆ

Raport Fundacji Ocalenie z granicy

Raport podsumowuje działalność Fundacji Ocalenie, partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas, na pograniczu polsko-białoruskim od 18 sierpnia 2021 do końca marca 2022. Zadaniem fundacji było i jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom, którzy starają się przedostać z Białorusi do Polski oraz innych krajów zachodnich w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia.

LINK DO RAPORTU

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.