Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA FUNDACJI BNP PARIBAS

Jako Fundacja BNP Paribas działamy na rzecz wzmacniania trzeciego sektora poprzez partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi oraz aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych.

 

Fundacja Ocalenie

Partner strategiczny Fundacji BNP Paribas od 2021 roku.

 

 

 

Stowarzyszenie WIOSNA

Od 2011 roku Bank BNP Paribas jesteśmy członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze), koordynowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii, a Fundacja BNP Paribas wspiera te działania.

 

NASZE DZIAŁANIA

Rozwój wolontariatu pracowniczego

Rozwój wolontariatu pracowniczego

Prowadziliśmy wolontariat pracowniczy dla Ukrainy angażując się w pomoc uchodźcom na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Działaliśmy też nad określeniem oczekiwań wobec wolontariatu ze stron pracodawców, partnerów czy samorządów terytorialnych.

Rozwój programów stypendialnych

Rozwój programów stypendialnych

Jako fundacja aktywnie ułatwiamy dostęp do kształcenia i rozwoju. Współtworzymy standardy organizacji programów stypendialnych w Polsce, uczestniczymy w komisjach i spotkaniach, a także tworzymy broszurę Stypendia przyszłości będąca zbiorem dobrych praktyk dotyczących doświadczeń popandemicznych, narzędzi i mentoringu w kontekście stypendium.

Rozwój trzeciego sektora

Rozwój trzeciego sektora

Razem z członkami Forum Darczyńców stworzyliśmy broszurę „Standardy mierzenia efektów działań społecznych” dla organizacji pozarządowych. Współtworzyliśmy też Inspirownik dla organizacji pozarządowych będących zbiorem ponad 60 dobrych praktyk dotyczący budowania świadomości mieszkanców Polski na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

WYDARZENIA, KTÓRYM PATRONUJE FUNDACJA

Wsparcie dla ukrainy

W związku z sytuacją w Ukrainie wspieramy szereg inicjatyw
oraz organizacji niosących pomoc osobom doświadczającym konfliktu.

WAŻNE RAPORTY

NAPISZ DO NAS