Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz wzmacniania trzeciego sektora poprzez partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszym zaangażowaniu w rozwój wolontariatu pracowniczego oraz programów stypendialnych w Polsce, a także do pobrania materiałów i raportów, przygotowanych przy wkładzie naszym i/lub naszych partnerów.

 

CZŁONKOSTWA

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

 • Raport opublikowany 12 października 2022 roku jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Tak jak poprzednio, organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.
   

  Aby pobrać raport

  KLIKNIJ TUTAJ

 • 4 kwietnia 2022 roku został opublikowany raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu Fundacji BNP Paribas.

  Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy-pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych

  Znalazły się w nim również informacje dotyczące 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Więcej informacji tutaj.

  Aby pobrać raport

  KLIKNIJ TUTAJ

 • Certyfikat przyznawany przez Koalicję Liderzy Pro Bono ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie oraz potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego, zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

  W 2021 roku Bank BNP Paribas, jako jedna z pierwszym firm w Polsce, przeszedł wnikliwy audyt i otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”, wręczony podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

  WIĘCEJ O CERTYFIKACIE

  kliknij tuTAJ

 • W 2020 roku przedstawiciele Fundacji BNP Paribas brali udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszoną podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Ideą przyświecającą powstaniu Karty jest promowanie wolontariatu wśród polskich firm.

   

  LINK DO POBRANIA KARTY

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH

 • w 2022 roku zespół fundacji brał udział w komisjach stypendialnych:

  - programu „Moja przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom,

  - programu „Wiedza do potęgi” Fundacji Ocalenie,

  - komisji Funduszu Grantowego Stowarzyszenia Absolwentów Klasy,

  - komisji programu Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 • Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją Dobra Sieć przy współtworzeniu standardów organizacji programów stypendialnych w Polsce oraz wysokiej jakości promocji programów stypendialnych wśród utalentowanych uczniów z niezamożnych środowisk.

 • W 2021 roku w cyklu spotkań „Stypendia przyszłości – wspólne działania i rozmowy”, a w latach 2012-2017 braliśmy udział w Sieci Regionalnych Spotkaniach Stypendialnych.

  Z kolei latach 2009-2014 byliśmy członkiem Kapituły Konkursowej „Dobre Stypendia”. Konkurs był wyróżnieniem najlepiej prowadzonych krajowych programów stypendialnych i docenieniem ich znaczenia w ułatwianiu dostępu do kształcenia i rozwoju oraz promocję idei stypendiów. Jego organizatorem była Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 • W 2022 zespół fundacji współtworzył broszurę „Stypendia przyszłości II” publikację Fundacji Dobra Sieć. To zbiór dobrych praktyk i wskazówek dotyczących tematów: doświadczeń pandemicznych i ich wpływu na programy stypendialne, narzędzi cyfrowych i sposobu ich wykorzystywania w programach stypendialnych oraz wsparcia psychologicznego i mentoringu prowadzonego w ramach organizowania stypendiów.

  Aby pobrać broszurę

  KLIKNIJ TUTAJ

   

  W 2021 zespół fundacji współtworzył broszurę „Stypendia przyszłości”, publikację Fundacji Dobra Sieć, skierowanej do organizatorów programów stypendialnych.

  Aby pobrać broszurę

  KLIKNIJ TUTAJ

   

  W 2013 roku obie organizacje, wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, zleciły opracowanie badania „Mapa Stypendiów – społeczne programy stypendialne w Polsce”, pierwszego tak dużego badania rynku stypendialnego.

 • Karta Zasad Dobrego Programu Stypendialnego jest efektem wspólnej pracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych skupionych wokół konferencji „Stypendia w polskiej edukacji” i została wypracowana przez środowisko organizacji pozarządowych w trosce o zachowanie wysokich standardów działania. Fundacja BNP Paribas jest sygnatariuszem Karty i przestrzega jej zobowiązań we wszystkich swoich programach.

   

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ TRZECIEGO SEKTORA

 • W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum Darczyńców broszurę "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych.

   

  LINK DO POBRANIA PODRĘCZNIKA

   

  Fundacja jest również współautorką publikacji „Standardy działania fundacji korporacyjnych”, wydanej w 2015 roku.

   

  LINK DO POBRANIA PUBLIKACJI

 • Inspirownik dla organizacji pozarządowych przedstawia rolę jaką pełni III sektor w realizacji Agendy 2030 oraz jak NGOs w Polsce i na świecie angażują swoich odbiorców w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja zawiera ponad 60 dobrych praktyk i kilkadziesiąt dodatkowych źródeł wiedzy.

   

  LINK DO POBRANIA inspirownika 

WYDARZENIA, KTÓRYM PATRONUJE FUNDACJA

WARTO WIEDZIEĆ

Raport Fundacji Ocalenie z granicy

Raport podsumowuje działalność Fundacji Ocalenie, partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas, na pograniczu polsko-białoruskim od 18 sierpnia 2021 do końca marca 2022. Zadaniem fundacji było i jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom, którzy starają się przedostać z Białorusi do Polski oraz innych krajów zachodnich w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia.

 

LINK DO RAPORTU

 

Raport Stowarzyszenia Wiosna o biedzie 2022

Coroczny "Raport o biedzie" Stowarzyszenia Wiosna, z którego wynika że w skrajnym ubóstwie żyje 1,6 miliona Polaków. Autorzy zwracają uwagę, że panująca inflacja najdotkliwiej dotknęła właśnie osoby ubogie.

 

LINK DO RAPORTU

 

Raport Stowarzyszenia mali bracia Ubogich o samotności wśród osób 80+

 W raporcie z badania "Samotność wśród osób 80+" przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wynika, że już ponad 1/4 osób powyżej 80 roku życia często odczuwa samotność.

 

LINK DO RAPORTU