Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz wzmacniania trzeciego sektora poprzez partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszym zaangażowaniu w rozwój wolontariatu pracowniczego oraz programów stypendialnych w Polsce, a także do pobrania materiałów i raportów, przygotowanych przy wkładzie naszym i/lub naszych partnerów.

 

CZŁONKOSTWA

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

 • Raport opublikowany 12 października 2022 roku jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Tak jak poprzednio, organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.
   

  Aby pobrać raport

  KLIKNIJ TUTAJ

 • 4 kwietnia 2022 roku został opublikowany raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu Fundacji BNP Paribas.

  Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy-pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych

  Znalazły się w nim również informacje dotyczące 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Więcej informacji tutaj.

  Aby pobrać raport

  KLIKNIJ TUTAJ

 • Certyfikat przyznawany przez Koalicję Liderzy Pro Bono ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie oraz potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego, zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

  W 2021 roku Bank BNP Paribas, jako jedna z pierwszym firm w Polsce, przeszedł wnikliwy audyt i otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”, wręczony podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

  WIĘCEJ O CERTYFIKACIE

  kliknij tuTAJ

 • W 2020 roku przedstawiciele Fundacji BNP Paribas brali udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszoną podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Ideą przyświecającą powstaniu Karty jest promowanie wolontariatu wśród polskich firm.

   

  LINK DO POBRANIA KARTY

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH

 • w 2022 roku zespół fundacji brał udział w komisjach stypendialnych:

  - programu „Moja przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom,

  - programu „Wiedza do potęgi” Fundacji Ocalenie,

  - komisji Funduszu Grantowego Stowarzyszenia Absolwentów Klasy,

  - komisji programu Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 • Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją Dobra Sieć przy współtworzeniu standardów organizacji programów stypendialnych w Polsce oraz wysokiej jakości promocji programów stypendialnych wśród utalentowanych uczniów z niezamożnych środowisk.

 • W 2021 roku w cyklu spotkań „Stypendia przyszłości – wspólne działania i rozmowy”, a w latach 2012-2017 braliśmy udział w Sieci Regionalnych Spotkaniach Stypendialnych.

  Z kolei latach 2009-2014 byliśmy członkiem Kapituły Konkursowej „Dobre Stypendia”. Konkurs był wyróżnieniem najlepiej prowadzonych krajowych programów stypendialnych i docenieniem ich znaczenia w ułatwianiu dostępu do kształcenia i rozwoju oraz promocję idei stypendiów. Jego organizatorem była Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 • W 2022 zespół fundacji współtworzył broszurę „Stypendia przyszłości II” publikację Fundacji Dobra Sieć. To zbiór dobrych praktyk i wskazówek dotyczących tematów: doświadczeń pandemicznych i ich wpływu na programy stypendialne, narzędzi cyfrowych i sposobu ich wykorzystywania w programach stypendialnych oraz wsparcia psychologicznego i mentoringu prowadzonego w ramach organizowania stypendiów.

  Aby pobrać broszurę

  KLIKNIJ TUTAJ

   

  W 2021 zespół fundacji współtworzył broszurę „Stypendia przyszłości”, publikację Fundacji Dobra Sieć, skierowanej do organizatorów programów stypendialnych.

  Aby pobrać broszurę

  KLIKNIJ TUTAJ

   

  W 2013 roku obie organizacje, wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, zleciły opracowanie badania „Mapa Stypendiów – społeczne programy stypendialne w Polsce”, pierwszego tak dużego badania rynku stypendialnego.

 • Karta Zasad Dobrego Programu Stypendialnego jest efektem wspólnej pracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych skupionych wokół konferencji „Stypendia w polskiej edukacji” i została wypracowana przez środowisko organizacji pozarządowych w trosce o zachowanie wysokich standardów działania. Fundacja BNP Paribas jest sygnatariuszem Karty i przestrzega jej zobowiązań we wszystkich swoich programach.

   

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ TRZECIEGO SEKTORA

 • W 2017 roku przedstawiciele Fundacji brali udział w projekcie „Działamy dla zmiany" współtworząc wraz z innymi członkami Forum Darczyńców broszurę "Standardy mierzenia efektów działań społecznych”, które zostały opublikowane w formie podręcznika dla organizacji pozarządowych.

   

  LINK DO POBRANIA PODRĘCZNIKA

   

  Fundacja jest również współautorką publikacji „Standardy działania fundacji korporacyjnych”, wydanej w 2015 roku.

   

  LINK DO POBRANIA PUBLIKACJI

 • Inspirownik dla organizacji pozarządowych przedstawia rolę jaką pełni III sektor w realizacji Agendy 2030 oraz jak NGOs w Polsce i na świecie angażują swoich odbiorców w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja zawiera ponad 60 dobrych praktyk i kilkadziesiąt dodatkowych źródeł wiedzy.

   

  LINK DO POBRANIA inspirownika 

WYDARZENIA, KTÓRYM PATRONUJE FUNDACJA

WARTO WIEDZIEĆ

Raport Fundacji Ocalenie z granicy

Raport podsumowuje działalność Fundacji Ocalenie, partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas, na pograniczu polsko-białoruskim od 18 sierpnia 2021 do końca marca 2022. Zadaniem fundacji było i jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom, którzy starają się przedostać z Białorusi do Polski oraz innych krajów zachodnich w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia.

 

LINK DO RAPORTU

 

Raport Stowarzyszenia Wiosna o biedzie 2022

Coroczny "Raport o biedzie" Stowarzyszenia Wiosna, z którego wynika że w skrajnym ubóstwie żyje 1,6 miliona Polaków. Autorzy zwracają uwagę, że panująca inflacja najdotkliwiej dotknęła właśnie osoby ubogie.

 

LINK DO RAPORTU

 

Raport Stowarzyszenia mali bracia Ubogich o samotności wśród osób 80+

 W raporcie z badania "Samotność wśród osób 80+" przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wynika, że już ponad 1/4 osób powyżej 80 roku życia często odczuwa samotność.

 

LINK DO RAPORTU

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.