Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

„MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ”

Program wolontariatu pracowniczego w Banku BNP Paribas

możesz na mnie polegać

„Możesz na mnie polegać” to motto programu wolontariatu pracowniczego i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas, koordynowanego przez Fundację BNP Paribas. Pod tym hasłem pracownicy banku działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują, wspierają programy fundacji i wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Wolontariusze banku mogą liczyć na wsparcie Fundacji BNP Paribas oraz Banku BNP Paribas. Każdemu pracownikowi przysługuje 16 dodatkowych, pełnopłatnych godzin rocznie na działania wolontariackie: zarówno oddolne, jak i te koordynowane przez bank i fundację.

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W POLSCE

Raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości"

 

4 kwietnia 2022 roku został opublikowany raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Organizatorem badania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu Fundacji BNP Paribas.

Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy-pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych

Znalazły się w nim również informacje dotyczące 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Więcej informacji tutaj.

Aby pobrać raport

 KLIKNIJ TUTAJ

Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości" &  Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego

W grudniu 2021 roku Bank BNP Paribas, jako jedna z dwóch pierwszych firm w Polsce, przeszedł wnikliwy audyt i otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”, wręczony podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

Więcej o certyfikacie tutaj

W 2020 roku przedstawiciele Fundacji BNP Paribas brali udział w pracach nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszoną podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Ideą przyświecającą powstaniu Karty jest promowanie wolontariatu wśród polskich firm.

 

Link do pobrania karty

Możliwości zaangażowania wolontariackiego

Wolontariat indywidualny

 • Pracownicy Banku BNP Paribas indywidualnie wspierają wybraną przez siebie organizację społeczną, np. poprzez wolontariat kompetencyjny - prowadząc lekcje edukacji finansowej w szkołach.

Wolontariat zespołowy

 • Pracownicy łączą się w zespoły i razem wspierają wybrane przez siebie organizacje i/lub biorą udział w inicjatywach organizowanych przez bank i fundację, np. Konkurs na Projekty Wolontariackie, w ramach którego wolontariusze otrzymują grant na realizację swoich działań.

Zaangażowanie społeczne

 • Uczestnictwo w akcjach społecznych organizowanych przez Bank i Fundację BNP Paribas, np. coroczna akcja krwiodawstwa Krwinka czy Dobre Kilometry, akcja społeczna, w której pokonane kilometry są zamieniane na wsparcie finansowe organizacji.

przykłady inicjatyw

 • W ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie, Fundacja BNP Paribas zachęca pracowników banku do wykorzystania znajomości lokalnych społeczności i ich potrzeb w celu realizacji własnych inicjatyw wolontariackich.

  Zwycięzcy otrzymują grant do 5 tys. zł na wdrożenie swoich pomysłów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi. Mogą też liczyć na merytoryczne wsparcie Fundacji BNP Paribas.

  Wybierane inicjatywy są zakorzenione lokalnie i bazują na rozpoznaniu wyzwań społeczności, a dzięki współpracy wielu podmiotów przynoszą realną zmianę społeczną beneficjentom i całemu otoczeniu.

 • Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego bank jest partnerem od 2013 roku, to sektorowy program edukacyjny koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości.

  Jego celem jest przekazywanie młodzieży praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. W ramach programu wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich programu – prowadzą w szkołach lekcje finansów. 

  Od początku programu nasi wolontariusze oraz wolontariuszki przeprowadzili ponad 1 600 lekcji dla blisko 36 000 uczestników.

  Więcej informacji na stronie BAKCYL-a.

 • Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to jeden z największych projektów społecznych w Polsce (a przy tym największy system pomocy bezpośredniej na świecie).

  Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierają Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 roku Bank jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki.

   

  Zobacz, jak bank i fundacja, wspierają Szlachetną Paczkę:

  POMAGANIE JEST FAJNE

   

 • Pracownicy Banku BNP Paribas mogą również angażować się w działania społeczne, uprawiając aktywność fizyczną. Służy temu akcja społeczna Dobre Kilometry organizowana corocznie przez Fundację BNP Paribas.

  W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, m.in. jeżdżąc na rowerze czy biegając. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej banku. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe przekazane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

   

  Dobre Kilometry cieszą się dużym zaintersowaniem pracowników. W 2023 roku w wyzwaniu wzięło aktywny udział 895 pracowników,  którzy pokonali ponad 159 tys. km. Fundacja BNP Paribas przekazała 35 tys. zł Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która została wybrana przez pracowników w głosowaniu na beneficjenta akcji.
 • Pracownicy Banku BNP Paribas chętnie biorą udział w akcjach ekowolontariatu.

  W kwietniu 2022 r. dołączyliśmy do obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Z oddolnej inicjatywy pracowników przy wsparciu Fundacji BNP Paribas zrodziła się akcja Dwie godziny dla Ziemi. Bankowi wolontariusze i wolontariuszki wraz z bliskimi i współpracownikami mogli poświęcić dwie godziny na wspólne sprzątanie terenów zielonych.

  W 2023 roku w akcji wzięło udział  157 pracowników z całej Polski.

 • Od 2011 roku Fundacja - we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa - organizuje akcję krwiodawstwa Krwinka. Tego dnia pracownicy banku oddają krew i/lub rejestrują się w bazie dawców szpiku w mobilnych punktach poboru krwi, ustawionymi pod centralami banku.

  W 2023 roku ambulanse pojawiły się przez centralami w Warszawie, Krakowie i Rudzie Śląskiej. 58 ochotników i ochotniczek oddało ponad 14 litrów krwi. Od 2011 roku udało się zebrać ponad 305 litrów krwi!

Chcesz dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu społecznym pracowników Banku BNP Paribas?

 Zajrzyj do raportu rocznego CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

KLIKNIJ TUTAJ