Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

„WSPIERAM CAŁY ROK”

Program filantropii indywidualnej

dla pracowników Banku BNP Paribas

Wspieram cały rok

 

Dobrowolne odpisy od pensji, które umożliwia program „Wspieram cały rok”, to proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej w Banku BNP Paribas. Program to odpowiedź na potrzeby organizacji pozarządowych, jakim jest systematyczne i przewidywalne wsparcie finansowe.

Od września 2017 roku każdy pracownik banku może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty. Od 2021 roku środki są przekazywane dwóm Organizacjom Roku wybieranym przez pracowników w corocznym głosowaniu. Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na oba cele (po 50%) lub wskazać jeden z nich.


Program koordynuje Fundacja BNP Paribas, a całość wpłat przekazywana jest na zadeklarowane cele.

 

Organizacje  Roku – strategiczne partnerstwo

 

Wsparcie Organizacji Roku zakłada wielowymiarową współpracę: w ramach programu „Wspieram cały rok”, wsparcie wolontariackie pracowników banku (w formie akcyjnej oraz poprzez zachęcanie do wolontariatu w organizacji), a także promocję organizacji i zwiększanie świadomości na temat wyzwań społecznych, z którymi się mierzą.

 

Organizacje Roku 2024 – Fundacja Słonie na Balkonie i Fundacja Projekt Starsi

 

Fundacja Słonie na Balkonie której celem jest "ani jednego dziecka więcej w szpitalu psychiatrycznym". Dzieci w kryzysie psychicznym potrzebują kompleksowej terapii i wsparcia. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu fundacja wie, że profilaktyka lub wczesna interwencja są ważnym krokiem we wsparciu psychologicznym w kryzysach. Słonie oferują dzieciom fachową opiekę terapeutyczną w ciepłej i otwartej przestrzeni, gdzie mogą poczuć się bezpiecznie. 

https://slonienabalkonie.pl/

 

Fundacja Projekt Starsi to działająca od ponad 10 lat organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych w Polsce. W ramach działalności fundacja zabiega o godne, wolne od przemocy i cierpienia życie starszych w Polsce. Wspiera starszych i ich otoczenie,, inicjuje zmiany systemowe i promuje pozytywne postawy wobec seniorów. 

https://projektstarsi.pl/

 

Organizacje Roku 2023 – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewniając dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wpływa również na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło dzieci przed przemocą.

https://fdds.pl/

 

 

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich pomaga samotnym seniorom poprzez, m.in. organizowanie wolontariatu towarzyszącego, polegającego na regularnych wizytach wolontariuszy i wolontariuszek.

https://www.malibracia.org.pl/

 

Organizacje Roku 2022 – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenie Mudita

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewniając dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wpływa również na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło dzieci przed przemocą.

https://fdds.pl/

 

Stowarzyszenie Mudita to inicjatywa działająca na rzecz mam dzieci z niepełnosprawnościami, a także wszystkich innych osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Stowarzyszenie chce docenić ich ciężką pracuję i podarować odrobinę wytchnienia, m.in. poprzez działalność Latającego Spa dla mam, które dociera do domów opiekunów, odciążając ich w codziennych obowiązkach czy opłacając opiekuna zastępczego.

https://stowarzyszeniemudita.pl/

 

Organizacje Roku 2021 – Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja SYNAPSIS

 

 

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji powstało w odpowiedzi na problem społeczny, jakim wciąż pozostaje stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących psychicznie, a co za tym idzie zachodzącą potrzebą szeroko pojętej edukacji społecznej, nie tylko poprzez przekazywanie podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii, ale poprzez próby odwoływania się do potrzeby empatii oraz konieczności respektowania społecznej normy równości.

http://depresja.org/

Fundacja SYNAPSIS od 30 lat pomaga dzieciom i dorosłym z autyzmem. Prowadzi diagnozy i terapię, wspiera całe rodziny. Fundacja w swoich działaniach skupia się na uwrażliwianiu innych na potrzeby osób z autyzmem, dzięki czemu  świat jest dla nich bardziej przyjazny.

https://synapsis.org.pl/

 

Organizacja Roku 2019 i 2020 – Fundacja Onkologiczna Alivia

W latach 2019 i 2020 pracownicy Banku BNP Paribas wspierali Fundację Onkologiczną Alivia. Misją fundacji jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka do bycia odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i wszelkich innych informacji, które mogą poprawić ich wyniki leczenia i stan zdrowia. Fundacja Alivia edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki którym mogą oni odważniej decydować o swoim zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia. Przez dwa lata współpracy w ramach programu „Wspieram cały rok” Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała 130.000 zł na pomoc osobom mierzącym się z chorobami nowotworowymi.

 https://alivia.org.pl/

 

Organizacja Roku 2018 - Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

W 2018 roku w ramach programu „Wspieram cały rok” przekazaliśmy blisko 60.000 zł na wsparcie osób starszych. Ponadto wybraliśmy się wspólnie z seniorami na koncert w Filharmonii Narodowej, podczas którego darczyńcy wcieli się w rolę wolontariuszy osób starszych. Pracownicy Banku w ramach zespołowej integracji zabrali podopiecznych Stowarzyszenia na piknik w stadninie koni, a niektórzy spośród pracowników zostali z małymi braćmi na stałe.

www.malibracia.org.pl