Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Filantropia środowiskowa to nowy obszar działań Fundacji BNP Paribas, ale dbałość o środowisko towarzyszyła naszym działaniom od początku. Staramy się, by wszystkie programy i inicjatywy, które inicjujemy lub współtworzymy, były realizowane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Działania prośrodowiskowe to nasza odpowiedź na zmiany klimatu, wywołane działalnością człowieka. Chcemy działać na rzecz klimatu poprzez ochronę i odtwarzanie kluczowych ekosystemów oraz edukację w tym zakresie.

CO ROBIMY?

Fundacja i bank dbają o zapylacze także z pomocą ekspertów z Pszczelarium utrzymując „Pasieki pod gwiazdami” w 3 miejscach wskazanych jako potencjalnie niedopszczelone w Warszawie i Rudzie Śląskiej. Więcej informacji tutaj.

W 2022 roku włączyliśmy się w projekt edukacyjny #beeYope, dotyczący dzikich zapylaczy. Materiały dla szkół w postaci ćwiczeń dla dzieci i pomysłów na lekcje, przygotowane przez firmę Yope i Fundację Łąka, można pobrać tutaj.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BANKU BNP PARIBAS

Działania fundacji są spójne z działaniami fundatora oraz Grupy BNP Paribas, która w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

  • wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne,
  • ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne,
  • zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego.

 

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w Banku BNP Paribas.

WIĘCEJ TUTAJ