Bank zmieniającego się świata

GUS publikuje dane o polskim rynku pracy

GUS publikuje dane o polskim rynku pracy

Spis treści

  Komentarz tygodniowy z dnia 23 listopada 2020 r.

  Najważniejsze informacje w skrócie

  • Kolejny tydzień należał do udanych dla inwestorów na rynkach akcji. O ile wzrosty dotyczyły głównie indeksów na rynkach rozwijających się, o tyle ich tempo nie było już jednak tak dynamiczne jak wcześniej.
  • Paliwa do wzrostów na początku tygodnia dała informacja odnośnie pomyślnych testów dotyczących kolejnej szczepionki na COVID19, tym razem wyprodukowanej przez firmę Moderna. Z kolei w środę na rynek napłynęły pozytywne informacje aktualizujące wyniki produktu firmy Pfizer, według których skuteczność szczepionki wzrosła do 95%.
  • W Polsce opublikowano we wtorek dane o rynku pracy, który w październiku ponownie musiał zmierzyć się z licznymi ograniczeniami. O ile tempo zatrudnienia w dalszym ciągu utrzymuje się na zbliżonym poziomie tj. ok. -1,0% r/r, to dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw mocno wyhamowała. W ubiegłym miesiącu wynagrodzenia wzrosły o 4,7% r/r wobec 5,6% we wrześniu.

  Rynek finansowy. Polska i świat

  Komentarz:

  Kolejny tydzień należał do udanych dla inwestorów na rynkach akcji. O ile wzrosty dotyczyły głównie indeksów na rynkach rozwijających się, o tyle ich tempo nie było już jednak tak dynamiczne jak wcześniej. Paliwa do wzrostów na początku tygodnia dała informacja odnośnie pomyślnych testów dotyczących kolejnej szczepionki na COVID-19, tym razem wyprodukowanej przez firmę Moderna. Z kolei w środę na rynek napłynęły pozytywne informacje aktualizujące wyniki produktu firmy Pfizer, według których skuteczność szczepionki wzrosła do 95%. O 5 p .p. więcej niż poprzednio i o tyle samo więcej niż ma firma Moderna. O ile fakt opracowania skutecznej szczepionki na COVID-19 jest dobrą informacją dla rynków i powinno to pozytywnie wpłynąć na proces ożywienia światowej gospodarki, tak należy zauważyć że w krótkim okresie ryzyko związane z koronawirusem są o wiele większe. Wirus wciąż rozprzestrzenia się w szybkim tempie, a kolejne kraje decydują się na zaostrzanie restrykcji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała ludzi do ograniczenia publicznych i prywatnych zgromadzeń i zaproponowała wprowadzenie masek na twarz dla wszystkich uczniów, ale nie udało jej się przeforsować szeregu nowych środków. Z kolei władze Nowego Jorku zdecydowały się zamknąć szkoły z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa.

  Powyższe obawy najmocniej uderzyły w wyceny spółek z rynków rozwiniętych. S&P500 zanotował spadek o 0,77%, a technologiczny Nasdaq wzrósł o 0,22% przerywając swoją relatywną słabość wobec pierwszego z indeksów, która miała miejsce od kilku tygodni. W USA, oprócz negatywnego wpływu informacji odnośnie koronawirusa, rynek negatywnie zareagował również na wypowiedzi Sekretarza Skarbu USA (Steve’a Mnuchin’a), który poinformował, że główne programy pożyczkowe Fed związane z pandemią wygasną już 31 grudnia bieżącego roku. Mimo iż środki te nie były wykorzystywane w dużej skali, były swoistym zabezpieczeniem na najczarniejszy scenariusz rynkowy. Rozpoczynający się tydzień dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych będzie krótszy z racji czwartkowego Święta Dziękczynienia, co może po części wpłynąć na zmienność na rynku akcji. Trochę lepiej radziły sobie spółki z państw rozwiniętych Starego Kontynentu. Niemiecki DAX wzrósł o 0,46%, a francuski CAC40 o 2,15%. W dalszym ciągu jesteśmy świadkami odbicia wycen europejskich banków, których indeks branżowy (Euro Stoxx Banks) wzrósł w ciągu zeszłego tygodnia o 4%.

  Tak jak zostało wspomniane to na początku, relatywną siłę pokazały w zeszłym tygodniu spółki z państw należących do rynków rozwijających się – sam indeks MSCI Emerging Markets wzrósł w tym czasie o 1,76%. Shanghai Composite Index zanotował dodatnią stopę zwrotu na poziomie 2,04%, a koreański KOSPI 2,39%. Na tym tle znakomitą stopę zwrotu wykazał krajowy, szeroki indeks akcji (WIG), który wzrósł o 3,39%. Siła napędową wzrostów były największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który zanotował tygodniową stopę zwrotu na poziomie +4,08%. Kapitał na krajowym rynku akcji kierował się w stronę branż cyklicznych, co widać min. po zachowaniu indeksów branżowych. Najwięcej zyskały min. WIG-Motoryzacja (+6,31%) oraz WIGPaliwa (+6,26%). Najgorzej radziły sobie spółki telekomunikacyjne, energetyczne i podmioty należące do indeksu WIG-Leki, który stracił 0,73%.

  Wzrost apetytu na ryzykowne aktywa wpłynął na spadki notowań metali szlachetnych, uznawanych powszechnie za tzw. „bezpieczne przystanie”. Kwotowania złota zanotowały w czwartek najniższe poziomy od I połowy listopada, gdy dotarły do strefy 1855 USD/uncja.

  Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych

  W związku z kontynuacją wzrostów na rynkach akcji, ubiegły tydzień przyniósł największy wzrost wycen funduszy akcji. Liderem był segment funduszy akcji zagranicznych z wynikiem +1,26%. W powyższej kategorii najlepiej radzili sobie zarządzający funduszami akcji europejskich rynków wschodzących (+2,49%) oraz tureckich (+2,95%). W ramach funduszy akcji polskich (+0,90%) wzrosty objęły zarówno fundusze akcji polskich uniwersalne jak i małych i średnich spółek, które odnotowały kolejno wyniki na poziomie 1,02% i 0,80%. „Pod kreską” tydzień zakończyli zarządzający funduszami rynku surowcowych, które straciły średnio 0,64%, co było min. pochodną słabego zachowania metali szlachetnych takich jak złoto i srebro.

  Fundusze dłużne zagraniczne zakończyły tydzień z wynikiem na poziomie 0,31%. Fundusze dłużne PLN zachowywały się słabiej i śrdnio zyskały jedynie 0,08%. Najlepiej relatywnie radziła sobie grupa funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych (+0,19%), a najsłabiej papierów dłużnych polskich skarbowych, które straciły średnio 0,01%.

  Sytuacja makroekonomiczna. Polska i świat

  Komentarz:

  Krajowa inflacja bazowa wyniosła w październiku 4,2%, a więc nieznacznie mniej niż we wrześniu, gdy wyniosła ona 4,3%. Podobny trend charakteryzował pozostałe miary inflacji bazowej: 15% średnia obcięta spadła do 3,1%, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych do 3,0% zaś inflacja po wyłączeniu cen administrowanych do 2,1%.

  W Polsce opublikowano we wtorek dane o rynku pracy, który w październiku ponownie musiał zmierzyć się z licznymi ograniczeniami. O ile tempo zatrudnienia w dalszym ciągu utrzymuje się na zbliżonym poziomie tj. ok. -1,0% r/r, to dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw mocno wyhamowała. W ubiegłym miesiącu wynagrodzenia wzrosły o 4,7% r/r wobec 5,6% we wrześniu. Jak zauważa w komunikacie GUS, narastająco, w okresie IX miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,4% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 8,8% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 3,0% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

  W piątek ukazały się pozytywne dane o produkcji przemysłowej, które były lepsze od prognoz. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1% r/r wobec oczekiwanego 0,5% r/r. Biorąc pod uwagę produkcje przemysłową w innych państwach świata w czasie pandemii to produkcja przemysłowa w Polsce utrzymuje się na relatywnie dobrym poziomie. W stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8% oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%.

  Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  BNP Paribas w czasie pandemii – pomagamy i dbamy o bezpieczeństwo

  BNP Paribas w czasie pandemii – pomagamy i dbamy o bezpieczeństwo

  Pandemia koronawiursa wpływa na życie społeczne i gospodarcze. BNP Paribas, jako bank odpowiedzialny, dokłada wszelkich starań, żeby dbać o bezpieczeństwo…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Czym różnią się karty kredytowe od przedpłaconych?

  Czym różnią się karty kredytowe od przedpłaconych?

  Jak podaje Narodowy Bank Polski, po pierwszym kwartale 2020 r. klienci banków mieli w sumie ponad 43 mln kart płatniczych.

  Czytaj więcej