Bank zmieniającego się świata

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – jakie firmy mogą ubiegać się o wsparcie i na jaką pomoc mogą liczyć?

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – jakie firmy mogą ubiegać się o wsparcie i na jaką pomoc mogą liczyć?

Antykryzysowa Tarcza Branżowa to kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców związany pandemią koronawirusa. Z pakietu będą mogły skorzystać firmy działające w sektorach: gastronomicznym, rozrywkowym, sportowym i sprzedaży detalicznej. Jak wyglądają szczegóły Antykryzysowej Tarczy Branżowej?

Kto może skorzystać z pakietu Antykryzysowej Tarczy Branżowej?

Nowy program został uchwalony przez Sejm w listopadzie 2020 r. Na Antykryzysową Tarczę Branżową rząd przeznaczy ok. 1,8 mld zł. Według szacunków, pomoc może dotrzeć do 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników.

Tym razem Tarcza nie jest kierowana do wszystkich przedsiębiorstw. Ze zwolnień i ulg będą mogły skorzystać branże najbardziej dotknięte obostrzeniami wprowadzonymi z powodu drugiej fali koronawirusa.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (w tym estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
 • związanych ze zdrowiem fizycznym (m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, uzdrowiska, zakłady fizjoterapeutyczne i inne działalności zajmujące się sportem i rekreacją),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS

Jedną z podstawowych form pomocy jest zwolnienie w okresie od 1 do 30 listopada 2020 r. ze składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli firma opłaciła już listopadowe składki, może ubiegać się o ich zwrot. Żeby uzyskać zwolnienie, trzeba spełnić następujące warunki:

 • przychód w listopadzie 2020 r. musi być przynajmniej 40 proc. niższy w porównaniu do listopada 2019 r.,
 • podmiot do 30 czerwca 2020 r. musiał być zgłoszony jako płatnik składek,
 • na dzień 30 września 2020 r. firma prowadziła działalność w jednej z branż objętych pomocą (gastronomia, rozrywka, zdrowie, sprzedaż detaliczna).

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, Rada Ministrów może wydłużyć okres, w którym składek nie trzeba będzie opłacać.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Antykryzysowa Tarcza Branżowa przewiduje także przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości:

 • 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 2080 zł,
 • 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. przy rozliczaniu w formie karty podatkowej, czyli 1300 zł.

Warunki, jakie trzeba spełnić, są bardzo podobne do tych, które obowiązują w przypadku zwolnienia z ZUS, czyli: spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r. o minimum 40 proc. w stosunku października lub listopada 2019 r. i prowadzenie działalności z jednej z konkretnych branż na dzień 30 września 2020 r.

Zwolnienie z opłaty targowej

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będą w 2021 r. zwolnione z opłaty targowej.

Ulga ta dotyczy głównie małych przedsiębiorców, którzy trudnią się lokalnym handlem na straganach. Zwolnienie może być dla wielu z nich dużą pomocą. Pobieranie opłaty targowej to zadanie samorządów, które w związku z wprowadzeniem programu otrzymają odpowiednią rekompensatę.

Mała dotacja, której nie trzeba zwracać

W pakiecie znalazł się zapis o możliwości ubiegania się o dotację w wysokości 5000 zł. Ta forma pomocy jest kierowana głównie do mikroprzedsiębiorców i małych firm. Pieniędzy nie trzeba będzie zwracać, jeżeli działalność dalej będzie prowadzona trzy miesiące po otrzymaniu dotacji.

Warunki, jakie należy spełnić, to:

 • spadek przychodów o 40 proc. rok do roku w październiku lub listopadzie 2020 r.,
 • prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych w ustawie branż na dzień 30 września 2020 r.,
 • brak zawieszenia działalności na dzień 30 września 2020 r.

Dopłata do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy w ramach Antykryzysowej Tarczy Branżowej mogą wystąpić o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Co ważne, dofinansowanie, które może wynieść maksymalnie 2000 zł na pracownika, może zostać przyznane zarówno na osoby pracujące na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Warunkiem przyznania dotacji jest to, że dany pracownik musi mieć za sobą staż w przedsiębiorstwie wynoszący przynajmniej trzy miesiące przed datą złożenia wniosku. Żeby firma mogła otrzymać dofinansowanie, musi wykazać, że jej przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim bądź w analogicznym miesiącu 2019 r.

Tak samo, jak w przypadku innych świadczeń, przedsiębiorstwo na dzień 30 września 2020 r. musiało działać w branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowotnej lub sprzedaży detalicznej. Ponadto nie może zalegać z regulowaniem składek, nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Odroczenie PIT i przedłużenie innych form pomocy antykryzysowej

Branże, które najmocniej odczuły skutki drugiej fali pandemii koronawirusa, mogą liczyć również na odroczenie o pół roku płatności zaliczek na PIT pobranych od pracowników. Ulga ta dotyczy października, listopada i grudnia 2020 r. Według szacunków, firmy w ostatnim kwartale roku zaoszczędzą dzięki temu 300 mln zł.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Terminal POS – czym jest, jak działa, kiedy warto go mieć?

Terminal POS – czym jest, jak działa, kiedy warto go mieć?

09Terminal POS pozwoli Twoim klientom płacić za produkty czy usługi kartą płatniczą. Jak działa to urządzenie? Na co zwrócić uwagę…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Andrzej Chechliński

Bank BNP Paribas w debacie o rynku eCommerce w 2020 r.

Zmiany nawyków klientów, wyzwania gospodarcze związane z pandemią i trendy w handlu internetowym – to główne obszary tematyczne debaty eCommerce…

Czytaj więcej