Bank zmieniającego się świata

Dane z krajowej gospodarki

Dane z krajowej gospodarki

Spis treści

  Komentarz tygodniowy z dnia 24 sierpnia 2020 r.

  Najważniejsze informacje w skrócie

  • Miniony tydzień na globalnych rynkach upływał w otoczeniu wakacyjnej, niższej zmienności, co było rezultatem braku istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych oraz informacji ze sfery politycznej czy neutralnych doniesień związanych z rozwojem epidemii koronawirusa.
  • S&P 500 zanotował w minionym tygodniu nowy, historyczny rekord na poziomie 3.399,96 pkt. Od tegorocznego dołka z końca marca, S&P 500 rozpoczął systematyczny marsz w górę, który trwa już od 148 dni. W tym czasie indeks zyskał na wartości ponad 50%.
  • W ubiegłym tygodniu poznaliśmy liczne dane z krajowej gospodarki. Sprzedaż detaliczna, dane z rynku pracy, jak i produkcja przemysłowa za lipiec zaskoczyły na plus względem oczekiwań ekonomistów. Jedynie produkcja budowlano-montażowa była gorsza od prognoz potwierdzając, że do recesji w tym roku w największym stopniu przyczynia się silne spowolnienie dynamiki inwestycji.

  Rynek finansowy. Polska i świat

  Komentarz:

  Miniony tydzień na globalnych rynkach upływał w otoczeniu wakacyjnej, niższej zmienności, co było rezultatem braku istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych oraz informacji ze sfery politycznej czy neutralnych doniesień związanych z rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe ostatecznie przełożyło się na umiarkowane wzrosty głównych indeksów, które nie przekraczały 1,0% w skali całego tygodnia. Sytuacja wyglądała wyraźnie lepiej w przypadku amerykańskich spółek technologicznych z indeksu NASDAQ, gdzie wzrosty przekroczyły 3,0%, a tym samym indeks zanotował nowe historyczne poziomy. Bardzo dobrze zachowywały się przede wszystkim tzw. FAANG-i. Ciekawostką był fakt, że w ciągu Apple stał się pierwszą amerykańską spółką, której rynkowa kapitalizacja przekroczyła 2 biliony dolarów. Spółka podwoiła swoją wartość w ciągu nieco ponad dwóch lat. Mimo mniejszego tygodniowego wzrostu, S&P 500 również zanotował nowy, historyczny rekord na poziomie 3.399,96 pkt. Od tegorocznego dołka z końca marca, S&P 500 rozpoczął systematyczny marsz w górę, który trwa już od 148 dni. W tym czasie indeks zyskał na wartości ponad 50%. Powyższe zmiany indeksów miały miejsce mimo niesprzyjających doniesień z Fed. Członkowie Fed w opublikowanych tzw. minutkach dość ostrożnie oceniają perspektywy dla amerykańskiej gospodarki, a także nie planują w najbliższym czasie wprowadzić do instrumentów polityki monetarnej tzw. kontroli krzywej dochodowości, na co mogła liczyć część uczestników rynku.

  Z kolei umacniający dolar amerykański nie sprzyjał notowaniom na rynkach rozwiniętych – indeks MSCI Emerging Markets zakończy tydzień w okolicach zamknięcia z poprzedniego piątku. Na tle powyższego relatywnie słabiej zachowywał się krajowy rynek akcji. Na Książęcej również widoczny był wakacyjny okres. Przy niższych, niż w ostatnim czasie, obrotach (niecałe 700 mln PLN na szerokim rynku), rozpiętość wahań głównych indeksów nie była duża. Indeks WIG20 stracił 1,40% w skali tygodnia. Powyższa zmiana nie była jednak na tyle silnym ruchem aby móc
  zanegować ogólną sytuację techniczną z która mierzą się krajowi inwestorzy od dłuższego czasu – indeks WIG20 po kolejnej nieudanej próbie wybicia ponad 1 850 pkt. wraca do środka trwającej od czerwca konsolidacji, której dolnym ograniczeniem jest z kolei poziom 1 750 pkt. Wśród blue chips pozytywnie wyróżniały się w szczególności notowania Dino Polska, w oczekiwaniu na dobre rezultaty 2Q20, które ostatecznie pozytywnie zaskoczyły rynkowy konsensus. W rezultacie kapitalizacja właściciela sieci marketów Dino przewyższyła wartość rynkową PKN Orlen, a spółka zajęła szóstą lokatę na GPW pod względem kapitalizacji, która obecnie wynosi 26,6 mld PLN. Nieco lepiej wypadły notowania średnich i mniejszych spółek, chociaż i w tym przypadku skala zmiany notowań w minionym tygodniu była ujemna.

  Zdecydowanie większa zmienność panowała na rynkach surowców, gdzie w przypadku metali szlachetnych po częściowym odrobieniu strat, ponownie nastąpiła przewaga podaży. W rezultacie notowania złota zniżkowały poniżej 1950 USD za uncję, a ceny srebra znalazły się poniżej 27 USD za uncję. Zdecydowanie lepiej radziły sobie metale przemysłowe, w szczególności rudy żelaza oraz miedź, które w skali tygodnia zanotowały kilkuprocentowy wzrost w odpowiedzi na lepsze dane makroekonomiczne.

  Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych

  W minionym tygodniu najlepiej zachowywały się fundusze rynków surowcowych oraz absolutnej stopy zwrotu, które odnotowały średnio dodatnią stopę zwrotu na poziomie 0,48% i 0,26%. Wśród pierwszej kategorii, prym wiodły fundusze rynków surowcowych pozostałe (+0,88%) oraz metali szlachetnych (0,44%). Wśród drugiej, najlepiej zachowywały się fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne (średnio +1,77%). Najgorzej radziły sobie fundusze akcji zagranicznych (-0,43%) i polskich (-0,41%). Wśród tych pierwszych, jedną z najgorszych stóp zwrotu odnotowały fundusze akcji globalnych rynków wschodzących (-1,33%).

  Ostatni tydzień przyniósł minimalnie pozytywne stopy zwrotu dla inwestorów funduszy dłużnych PLN w postaci +0,01%. Najlepszymi rozwiązaniami okazały się fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe (0,05%). Dobrze radziły sobie również fundusze uniwersalne (0,02%). Najsłabiej wypadła natomiast grupa funduszy polskich skarbowych długoterminowych, które straciły 0,08%. Powyższe mogło mieć związek min. z korektą rentowności krajowych, 10-letnich obligacji skarbowych z którą mieliśmy do czynienia w minionym tygodniu.

  Sytuacja makroekonomiczna. Polska i świat

  Komentarz:

  Podczas gdy dane PMI z USA wskazały na dalszą poprawę (wzrost indeksu PMI composite do 54,7 pkt z 50,3 pkt w lipcu) indeksy PMI ze strefy euro generalnie rozczarowały. Jedynie niemiecki przemysł wskazał na przyspieszenie wzrostu aktywności względem lipca. Indeks PMI composite ze strefy euro spadł w sierpniu do 51,6 pkt wobec 54,9 pkt na koniec lipca. Konsensus rynkowy tymczasem zakładał, że PMI composite wzrośnie w sierpniu do 55,0 pkt. Natomiast za oceanem indeks PMI composite wzrósł do najwyższego poziomu od 18 miesięcy. Zgodnie z komentarzem do odczytu, motorem napędowym wzrostów był rosnący popyt klientów, wsparty zwiększonymi nakładami przedsiębiorstw na marketing.

  W ubiegłym tygodniu poznaliśmy liczne dane z krajowej gospodarki. Sprzedaż detaliczna za lipiec zaskoczyła na plus. Sprzedaż w cenach stałych wzrosła w lipcu o 3% rok do roku, natomiast w cenach bieżących było to +2,7% r/r, czyli lepiej względem oczekiwań rynku (-0,4%) oraz wyniku za lipiec (-1,9% r/r). Tym samym indeks sprzedaży detalicznej odrobił prawie wszystkie straty i znajduje się jedynie 1,3% poniżej szczytu z lutego. Sektor konsumencki wspierany jest przez poprawiające się dane z rynku pracy. W lipcu zatrudnienie spadło o 2,3% r/r i był to pierwszy miesiąc z lepszą dynamiką m/m (-3,3% w czerwcu, -3,1% wg konsensusu). Ponadto wzrost kontynuują wynagrodzenia, gdzie r/r dynamika wyniosła +3,8% (także powyżej konsensusu 3,6% oraz wyniku z czerwca +2,9%).

  Pozytywnie należy ocenić również opublikowane przez GUS dane o produkcji przemysłowej w lipcu. Produkcja zwiększyła się w zeszłym miesiącu o 1,1% r/r wobec konsensusu rynkowego zakładającego jej spadek o 1,2% r/r. Wzrost produkcji (w ujęciu rok do roku) odnotowano w 20 z 34 działów przemysłu, w tym największe przyrosty zaobserwowano w produkcji mebli (+24,2% r/r) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (+15,3% r/r). Dane z przemysłu i sprzedaży detalicznej potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki na początku III kwartału.

  Z drugiej strony jednak na minus zaskoczyła produkcja budowlano-montażowa, która spadła w lipcu o 3,6% względem czerwca i 10,9% względem lipca 2019 r., potwierdzając, ze do recesji w tym roku w największym stopniu przyczynia się silne spowolnienie dynamiki inwestycji.

  Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  OFF Camera

  Bank BNP Paribas strategicznym partnerem Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA

  Ze względu na wyjątkowe okoliczności wydarzenie będzie miało nietypową formę, czyli transmisje filmów na player.pl, „kino z okna” czy kino…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Pełnomocnictwo do rachunku w banku

  Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – kogo można upoważnić, jak i do jakich czynności?

  Czasem zdarza się, że nie możemy osobiście dokonać czynności związanej z zarządzaniem własnym rachunkiem bankowym. Taka sytuacja może wynikać z…

  Czytaj więcej