Bank zmieniającego się świata

Jak obniżka stóp procentowych przez RPP wpłynie na koszt mojego kredytu

Obniżka stóp procentowych

28 maja 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe (m.in. dokonała obniżki stopy referencyjnej o 0,4%), co miało wpływ na zmianę stawek na rynku międzybankowym, w tym stawki WIBOR, stanowiącej element oprocentowania kredytów opartych o zmienne oprocentowanie, takich jak: produktów hipotecznych, kredytów dla Rolników Indywidualnych oraz kredytów dla Mikro Firm.

 

Aktualne stawki referencyjne to:

  • WIBOR 3 M – 0,28%
  • WIBOR 6 M – 0,29%

Obniżenie stawki WIBOR może nie mieć natychmiastowego przełożenia na wysokość oprocentowania, w sytuacji gdy banki stosują tzw. okresy stabilizacji (okres w którym niezależnie od zmian stawki WIBOR obowiązuje stała stawka). W takim przypadku:

  • wysokość oprocentowania kredytu nie zmieni się automatycznie od kolejnego dnia po obniżce stawki referencyjnej WIBOR (jak również nie podnosi się automatycznie, gdyby ta stawka wzrosła)
  • wysokość oprocentowania zmieni się wraz z upływem aktualnego okresu stabilizacji i będzie ustalone przy uwzględnieniu stawek referencyjnych aktualnych na dzień rozpoczęcia nowego okresu stabilizacji.

 

Okresy stabilizacji oprocentowania, ustalonego w oparciu o stawkę referencyjną, wynoszą zazwyczaj:

  • 3 miesiące dla WIBOR 3M (zmiana wysokości oprocentowania co 3 miesiące)
  • 6 miesięcy dla WIBOR 6M (zmiana wysokości oprocentowania co 6 miesiący)

 

Jak to wygląda w praktyce? Służymy przykładem:

Oprocentowanie kredytu oparte jest o WIBOR 3 M i marżę Banku. Przykładowa zmiana okresów stabilizacji następuje co 3 miesiące tj. w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu.
Zmiana stawek referencyjnych przez RPP następuje w maju, co ma odzwierciedlenie w stawkach na rynku międzybankowym (stawkach WIBOR). Wysokość oprocentowania kredytu ulegnie zmianie w momencie rozpoczęcia się nowego okresu stabilizacji, czyli w tym przypadku w lipcu.
Oznacza to, że w przypadku niektórych kredytobiorców zmiana % nastąpi szybciej (tym, którym w momencie decyzji RPP kończył się okres stabilizacji) a inni kredytobiorcy na zmianę % poczekają dłużej (ci którzy dopiero co rozpoczęli nowy okres stabilizacji)

Szczegółowe zasady dotyczące zmiany wysokości oprocentowania w Banku BNP Paribas określone są w Umowie kredytu w przypadku kredytów hipotecznych, natomiast w przypadku Kredytobiorców będących Mikro Rolnikami / Mikro Firmą zasady określone są w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw”.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Depresja ekonomiczna

Pandemia koronawirusa – czy czeka nas depresja ekonomiczna?

Pandemia koronawirusa odciska silne piętno na światowej gospodarce. Czy skończy się na recesji, czy może będziemy borykać się z bardziej…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

NBP obniża stopy procentowe niemal do zera

NBP obniża stopy procentowe niemal do zera

01-06-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem tygodniowym Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na…

Czytaj więcej