Bank zmieniającego się świata

Opieka nad dzieckiem w czasie pandemii – kiedy należy Ci się dodatkowy zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy

W czasie pandemii koronawirusa zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły. Żeby umożliwić opiekę nad dziećmi, wprowadzono specjalne przepisy. Sprawdź, kiedy należy Ci się dodatkowy zasiłek opiekuńczy, i co trzeba zrobić, żeby go uzyskać.

 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Specjalny dodatek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z 2 marca 2020 r., dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czym charakteryzują się nowe przepisy?

Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, możesz ubiegać się o 14 dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego. Co ważne, nie będą się one wliczać do ogólnego limitu 60 dni opieki w danym roku kalendarzowym, są bonusem.

Obostrzenia związane z pandemią są łagodzone. Od 6 maja 2020 r. żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki opiekuńcze mogą działać, pod warunkiem, że spełnią wytyczne przeciwepidemiczne. Oznacza to, że nie dla wszystkich dzieci znajdzie się w nich miejsce.

W związku z tym możliwość skorzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego została przedłużona do 14 czerwca. Co ważne, możesz o niego wystąpić także wtedy, gdy placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko, została otwarta. Możesz zdecydować się na pozostanie z dzieckiem w domu.

Dodatkowy zasiłek przysługuje Ci, gdy masz pod opieką dziecko:

  • do lat 8,
  • do lat 16, które ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do lat 18, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto specjalny zasiłek przysługuje Ci, jeśli musisz zajmować się dorosłą osobą niepełnosprawną z powodu zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki, która zapewniała dzienny pobyt.

 

Wyjątkowe sytuacje a dodatek opiekuńczy

Nie wszyscy opiekunowie mają prawo do specjalnego zasiłku. Zgodnie z przepisami mogą się o niego ubiegać tylko osoby ubezpieczone (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność).

Przykładowo, jeśli opiekujesz się dzieckiem wraz z małżonkiem i oboje pracujecie, jedno z Was może dostać specjalny zasiłek. Jeżeli tylko jedno z Was ma ubezpieczenie, a drugie nie pracuje i może zapewnić opiekę, dodatek nie przysługuje. Identycznie jest w sytuacji, gdy wszyscy opiekunowie są bezrobotni.

 

Jak uzyskasz specjalny zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy znajdziesz na stronie ZUS-u*. Wypełniony formularz składasz u płatnika składek. Jeśli masz umowę o pracę lub umowę-zlecenie, będzie to pracodawca lub zleceniodawca. Jeżeli prowadzisz działalność pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą, dokument składasz w ZUS-ie.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko lub osobę niepełnosprawną wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Innymi słowy – otrzymasz tyle pieniędzy, ile na zwolnieniu chorobowym.

 

Źródła:

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki, „zus.pl”, 11.03.2020 [dostęp 19.05.2020], <https://www.zus.pl/documents/10182/24142/O%C5%9AWIADCZENIE+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd>.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Mała Firma Online

Terminy webinarów z cyklu #MałaFirmaOnline

Dlaczego warto mieć stronę internetową i jak nie płacić za nią krocie – 29.05.2020 –…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

ZUS

Zwolnienie z ZUS-u dla przedsiębiorców krok po kroku

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące to jedna z ulg dla przedsiębiorców przygotowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Kto…

Czytaj więcej