Bank zmieniającego się świata

Prawo pracy: czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu pandemii koronawirusa?

Prawo pracy: czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu pandemii koronawirusa?

Pandemia koronawirusa to trudny okres dla wielu firm. Pracodawcy, poszukując możliwości ratowania swoich przedsiębiorstw, rozważają redukcję zatrudnienia. Czy mają do tego prawo?

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie pandemii koronawirusa

Szereg firm w czasie pandemii działa w ograniczonym zakresie lub musiało zawiesić funkcjonowanie. Jednym ze sposobów na ograniczenie kosztów w trudnym okresie jest zmniejszenie liczby etatów.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła dużo tymczasowych ułatwień dla przedsiębiorców, ale program nic nie zmienił w kwestii ułatwiania zwolnień. Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, prawo chroni Cię w taki sam sposób, jak przed pandemią koronawirusa.

W dalszym ciągu obowiązują takie same okresy wypowiedzenia, czyli:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli dana osoba pracowała minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata.

Pamiętaj, że w szczególnych przypadkach pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, ale najwyżej do 1 miesiąca. Za pozostały czas należy Ci się odszkodowanie.

Jeśli Twoja umowa była na czas określony, pracodawca, wypowiadając umowę, nie musi podawać powodu zwolnienia. Inaczej wygląda sprawa z umową na czas nieokreślony. Pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję. A powodem może być np. spadek dochodów związanych z pandemią koronawirusa.

Rozwiązanie a umowy cywilnoprawne

Podobnie jak w przypadku umów o pracę, bez zmiany pozostały zasady dotyczące umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę

Zamawiający może także odstąpić od umowy o dzieło. Zamawiający na podstawie art. 644 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w każdej chwili, płacąc jednak umówione wynagrodzenie. W takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła (np. materiały, które można wykorzystać do zrealizowania innej umowy).

https://www.bnpparibas.pl/blog/810-2

Rozwiązanie stosunku pracy a okres przedemerytalny

Nie musisz się obawiać zwolnienia z powodu pandemii koronawirusa, jeśli masz umowę o pracę i niedługo masz przejść na emeryturę. Również pod tym względem nie wprowadzono zmian przy okazji uchwalania tarczy antykryzysowej.

Na 4 lata przed przejściem na emeryturę wchodzisz w tzw. okres ochronny. Pracodawca musi Ci umożliwić przepracowanie tego okresu aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wyjątkiem jest uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Co w przypadku upadłości?

W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa pracodawca może rozwiązać umowę o pracę i skrócić okres jej do 1 miesiąca wypowiedzenia.

Gdy likwidowane są takie same stanowiska pracy, firma musi się kierować względami obiektywnymi. Pod uwagę powinny być brane takie czynniki, jak staż pracy, doświadczenie zawodowe, poziom wykształcenia itp.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Jak rozliczyć PIT

Rozliczenie podatkowe – jak złożyć PIT przez Internet?

Zeznanie podatkowe możesz od kilku lat złożyć przez Internet. Sprawdź, jak rozliczyć PIT online. Co należy przygotować do rozliczenia PIT?…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Zachowek

Wynagrodzenie przeciętne, postojowe i zasadnicze – czym się różnią?

Czym się różni wynagrodzenie przeciętne od mediany, kiedy należy Ci się wynagrodzenie postojowe, dlaczego tak istotne jest wynagrodzenie zasadnicze –…

Czytaj więcej