Bank zmieniającego się świata

Wolontariat – dlaczego pomaganie się opłaca?

Wolontariat

Wolontariat to pomoc, która do Ciebie wraca. Dlaczego warto udzielać się społecznie? Dlaczego należy bezinteresownie działać na rzecz innych osób i jak wolontariat pomoże Ci we własnym rozwoju?

Czym jest wolontariat?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opisuje wolontariusza jako „osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. Swoje własne definicje mają także organizacje pożytku publicznego.

Wolontariusz wykonuje zadania pro bono. Bezinteresownie oraz świadomie podejmuje działania na rzecz innych. Niesie pomoc wykraczającą poza relacje rodzinne czy towarzyskie.

Co możesz robić jako wolontariusz? Potencjalnych aktywności jest mnóstwo. Możesz pomagać w opiece nad osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami, zajmować się zwierzętami ze schroniska, organizować zbiórki pieniędzy, bezpłatnie udzielać porad (na przykład prawnych) czy świadczyć darmowe usługi ze swojej specjalizacji. Wolontariuszem może zostać w zasadzie każdy.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Jakie są powody przemawiające za tym, żeby podejmować się działań związanych z wolontariatem? Pierwszym i najważniejszym jest po prostu niesienie pomocy. Wykonując zadania jako wolontariusz przyczyniasz się do budowy społeczeństwa otwartego i odpowiedzialnego.

Nawet z pozoru drobne działania, mogą zmienić czyjeś życie na lepsze. Jako wolontariusz możesz sprawić, że ktoś wyjdzie z trudnej sytuacji, osiągnie cel, który bez wyciągnięcia pomocnej ręki nie byłby możliwy do realizacji. Wolontariat pod tym względem może dać dużą satysfakcję.

Pracując społecznie rozwijasz się. Możesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie. Zbiórka pieniędzy to nauka w zakresie odpowiedzialności i rachunkowości. Gromadzenie, podział i transport rzeczy dla potrzebujących to nic innego, jak działania logistyczne. Wolontariat to także zdobywanie funduszy, a tym samym podejmowanie negocjacji z potencjalnymi sponsorami.

Jako wolontariusz możesz poprawić umiejętności interpersonalne i budować relacje. Działasz w grupie, możesz też z czasem zacząć kierować zespołem. Ponadto poznajesz nowych ludzi, co może przełożyć się nie tylko na nowe kontakty prywatne, ale także biznesowe.

Umiejętności zdobyte podczas pracy jako wolontariusz mogą zostać docenione przez potencjalnego pracodawcę, który zobaczy, że jesteś osobą aktywną, wciąż zdobywającą nowe kompetencje, zorganizowaną i potrafiącą działać w grupie.

Wolontariat pracowniczy w BNP Paribas

Dla BNP Paribas społeczna odpowiedzialność biznesu ma duże znaczenie. Dlatego bank aktywnie wspiera wszystkich, którzy chcą bezinteresownie nieść pomoc.

Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku dwa dni wolne na wolontariat. Oferujemy wsparcie dla działań indywidualnych i grupowych, a także zachęcamy do udzielania się w projektach Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i Fundacji BNP Paribas.

Organizujemy konkursy dla pracowników na przedsięwzięcia społeczne, których zwycięzcy otrzymują środki na realizację celów. W ten sposób udało się wdrożyć ponad 120 projektów, z których skorzystało ponad 17 000 osób.

Od 2011 r. pracownicy BNP Paribas udzielają się w programie Krwinka (oddawanie krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku), zaś od 2015 r. nasza Fundacja realizuje akcję społeczną Dobre Kilometry (dystans pokonany przez pracowników podczas biegania czy nordic walkingu jest przeliczany na środki przekazywane na wybrany cel).

Pracownicy BNP Paribas realizują także Program Grantów Lokalnych, polegający na pomaganiu mniejszym organizacjom pozarządowym. Mogą udzielać się filantropijnie, poprzez złożenie deklaracji o comiesięcznym odpisie od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne.

BNP Paribas, w ramach działań pod hasłem #pomaganiejestfajne, angażuje się w od lat w akcję Szlachetna Paczka, od 2018 r. również jako partner strategiczny. Udało nam się przekazać pomoc o wartości ponad 3 mln zł.

Wychodzimy z założenia, że często najważniejsze prezenty to te, których się nie rozpakowuje, a wolontariat to nie tylko pomoc materialna. Liczą się także troska, wykazanie zainteresowania, dawanie nadziei i poczucia przynależności.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Bank bez barier

BNP Paribas – bank bez barier

Dla BNP Paribas każdy klient jest tak samo ważny. Z tego względu cały czas zwiększamy zakres działań, które mają na…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Terminal POS – czym jest, jak działa, kiedy warto go mieć?

Terminal POS – czym jest, jak działa, kiedy warto go mieć?

09Terminal POS pozwoli Twoim klientom płacić za produkty czy usługi kartą płatniczą. Jak działa to urządzenie? Na co zwrócić uwagę…

Czytaj więcej