Bank zmieniającego się świata

Wspieramy neuroróżnorodność

Wspieramy neuroróżnorodność

Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, dlatego to doskonała okazja, aby w banku, który wspiera różnorodność zwrócić uwagę na temat neuroróżnorodności.

 

W przestrzeni społecznej symbolem wspierającym budowanie świadomości autyzmu jest kolor niebieski. Używanie go w dedykowanej komunikacji jest gestem solidarności z osobami, organizacjami wspierającymi osoby ze spektrum. W tej monochromatycznej symbolice nie mieści się jednak olbrzymia paleta barw neuroróżnorodności. Część społeczności neuroatypowej za bardziej adekwatny uznaje symbol tęczowej nieskończoności.

Wraz ze wzrostem wiedzy i świadomości społecznej oraz rozwojem narzędzi diagnostycznych rośnie liczebność populacji ze spektrum autyzmu. Osoby te mogą identyfikować się z różnymi określeniami, tj. „autystyk”, „asperger”, “neuro nietypowy, „osoba ze spektrum”, „osoba z autyzmem” czy „osoba autystyczna”. Z kolei dzieci i młodzież często nie wiedzą jeszcze, jak chciałyby same siebie określać. Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć szeroko na temat neuroróżnorodności.

 

Czym jest neuroróżnorodność?

To stosunkowo nowe pojęcie w obszarze różnorodności społecznej. Wskazuje różnice w sposobie, w jaki skonstruowany jest mózg człowieka i jak funkcjonują w nim połączenia neuronalne. Przejawia się to zarówno w procesach psychicznych, jak i w zachowaniu danej osoby. Jednym z przykładów neuroróżnorodności jest autyzm postrzegany jako część tożsamości danej osoby, która występuje od urodzenia. Nie jest chorobą, a stanem i odmiennym sposobem myślenia oraz odczuwania świata. Taka perspektywa pozwala w atypowości dostrzec potencjał szerokiej gamy zdolności, czasem ponadprzeciętnych zamiast skupiać się na „brakach” psychologicznych i społecznych.

Neuroatypowi to grupa bardzo różnorodna. Część z nich to jednostki wybitne jak np. Isaac Newton, Amadeus Mozart, Charles Darwin, Emily Dickinson, Vincent van Gogh, Albert Einstein, Virginia Woolf, Jamesa Joyce czy Sylvia Plath. Inni zmagają się z trudnościami, które uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Spora grupa to osoby, które nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale funkcjonowanie w świecie większościowych norm społecznych, komunikacyjnych jest dla nich trudne i często towarzyszy im niezrozumienie lub cierpienie.

 

Różni, ale zawsze równi

Jesteśmy organizacją, która z dużą uważnością przygląda się swojemu otoczeniu. Dotyczy to zarówno perspektywy naszego Klienta, jak i pracownika. Jako organizacja chcemy wzmacniać pozycję społeczną grup wykluczonych, w tym osób neuroatypowych. Uważamy, że jednym z istotnych ograniczeń osób neuroróżnorodnych to niedostrzeżenie ich potencjału przez społeczeństwo i w efekcie jego niewykorzystanie. A przecież osoby neuroatypowe są wśród nas i pracują z nami, dlatego warto zrozumieć ich świat.

W związku z miesiącem świadomości autyzmu, jako organizacja działająca w duchu włączania i różnorodności, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę właśnie na ryzyko dyskryminacji i wykluczania osób ze spektrum autyzmu. W tym roku, w kwietniu dwie nasze centrale: przy ul. Kasprzaka 2 i Grzybowskiej 78 w Warszawie podświetlą się na niebiesko. W ten sposób chcemy okazać wsparcie i solidarność z osobami autystycznymi.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Zamień postanowienia w przyrzeczenia i zacznij od razu

Zamień postanowienia w przyrzeczenia i zacznij od razu

Niełatwo jest wytrwać w postanowieniach noworocznych. Radykalne, wymagające wysiłku, zmiany nawyków, trybu życia, zbyt szybko okazują się za trudne, by…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Umowy na rynku pracy

Umowy na rynku pracy

Jeżeli chcesz podjąć pracę, powinieneś rozważyć jaki rodzaj umowy będzie optymalny dla Ciebie. Oczywiście rodzaj umowy należy ustalić z drugą…

Czytaj więcej