Bank zmieniającego się świata

Bank BNP Paribas członkiem Cool Farm Alliance

Bank BNP Paribas członkiem Cool Farm Alliance

Bank BNP Paribas dołączył do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA), który zrzesza podmioty pracujące na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Bank BNP Paribas dołączył do grona 60 firm w ramach CFA jako pierwsza instytucja finansowa.

– Członkostwo w CFA jest elementem działań Banku BNP Paribas, który będąc odpowiedzialną instytucją finansową, podejmuje szereg działań wspierających klientów w zrównoważonym rozwoju, m.in. poprzez rozwój pro-ekologicznych produktów i usług dodanych oraz podejmowaniem działań edukacyjnych w ramach programu Bank Zielonych Zmian – Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Dzięki przystąpieniu do CFA klienci Banku BNP Paribas z Food&Agro będą mogli korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool za pośrednictwem bankowego portalu Agronomist (www.agronomist.pl). Narzędzie będzie dostępne w I półroczu 2021 roku.

Cool Farm Tool

Cool Farm Tool to kalkulator on-line, służący wyliczania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej, bioróżnorodności gospodarstwa czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.
Głównym założeniem konsorcjum CFA jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i promocji kompleksowego zestawu narzędzi metrycznych dla rolnictwa zrównoważonego. Wszystkie elementy, które składają się na Cool Farm Tool zostały opracowane w oparciu o naukowe wyliczenia jednostek naukowych będących członkami konsorcjum.

W skład Cool Farm Alliance wchodzi ponad 60 podmiotów na świecie, w tym sieci handlowe, producenci i dostawcy żywności, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz podmioty doradcze.

Więcej informacji na stronie https://coolfarmtool.org/cool-farm-alliance/members/

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Wielkie sukcesy to efekt pracy u podstaw. Bank BNP Paribas budzi w dzieciach tenisową pasję

Wielkie sukcesy to efekt pracy u podstaw. Bank BNP Paribas budzi w dzieciach tenisową pasję

W 2016 roku Bank BNP Paribas zainicjował program Dzieciaki do Rakiet. Jego głównym celem, od samego początku, była popularyzacja tenisa,…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Cztery nagrody dla Banku BNP Paribas w rankingach Forbesa i Newsweeka

Cztery nagrody dla Banku BNP Paribas w rankingach Forbesa i Newsweeka

Bank BNP Paribas jako jedyny został wyróżniony aż cztery razy w tegorocznej edycji rankingów „Forbes” i „Newsweek Polska”. Bank uzyskał…

Czytaj więcej