Bank zmieniającego się świata

Czym jest RRSO i oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Czym jest RRSO i oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy pozwala sfinansować dowolny cel, na który brakuje nam pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że korzystając z tego rodzaju wsparcia, będziemy zobowiązani zwrócić zarówno pożyczone środki, jak i ponieść koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania. O ich wysokości wiele nam powie wartość RRSO oraz oprocentowanie kredytu gotówkowego. Co to jest RRSO i czym się różni od oprocentowania?

 

Co to jest RRSO?

RRSO jest skrótem od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, która stanowi całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Podawanie wartości RRSO jest ustawowym obowiązkiem banków, w której zawierają się wszystkie opłaty możliwe do przewidzenia i określenia ponoszone przez konsumenta podpisującego z bankiem umowę o kredyt gotówkowy.

W skład RRSO wchodzą opłaty, którymi charakteryzują się wszystkie kredyty gotówkowe. Mogą to być:

  • koszty odsetek,
  • opłata przygotowawcza,
  • prowizja,
  • opłata za rozpatrzenie wniosku,
  • oraz koszty usług dodatkowych.

W zakresie RRSO nie mieszczą się natomiast opłaty niemożliwe do odgórnego oszacowania, takie jak koszt utrzymania konta w banku, korzystania z karty, czy też koszt opłat notarialnych.

 

Oprocentowanie, czy RRSO? To często mylone pojęcia

Niektóre osoby, sięgające po kredyt gotówkowy, mylą ze sobą oprocentowanie kredytu z Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania, uznając je za synonimy. Jest to błąd, który może spowodować złą interpretację oferty banku. Pojęcia te nie są ze sobą tożsame. RRSO wyraża całkowity koszt kredytu, a oprocentowanie – tylko jeden z kosztów, składających się na całość.

Oprocentowanie kredytu, to nic innego jak wyrażony procentowo wskaźnik obrazujący jaki jest koszt odsetek kredytu w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest w całym okresie kredytowania od kapitału jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. Dla przykładu kredyt udzielony na kwotę 2 tys. zł na 12 miesięcy w pierwszej racie będzie miał np.180 zł kapitału i 40 zł odsetek. Po spłacie tej raty kolejne odsetki będą liczyły się od kwoty kapitału pomniejszonej o spłaconą część kapitału, a to oznacza, że część odsetkowa będzie coraz mniejsza.

Możemy rozróżnić dwa sposoby prezentowania oprocentowania:

  • oprocentowanie nominalne tj. stały wskaźnik np. 7,99%, w którym zawarte są już wszystkie elementy kosztowe i przychodowe Banku, zaś przesłanki do zmiany tego oprocentowania w trakcie trwania Umowy kredytu zawarte są w niej samej lub w Regulaminie. Takie oprocentowanie dominuje w umowach kredytów gotówkowych.
  • oprocentowanie bazujące na stopie referencyjnej np. WIBOR i marży. W dużym uproszczeniu wskaźnik WIBOR obrazuje koszt pieniądza, który Bank pożycza kredytobiorcy, zaś marża jest przychodem Banku. Bank nie ma wpływu na stopę referencyjną bowiem jest ona ustalana przez Narodowy Bank Polski. Konstrukcja wskaźnika referencyjnego i marży stosowana jest głównie w umowach długoterminowych takich, jak kredyt/pożyczka hipoteczna.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Stałość oprocentowania oznacza, że Bank zobowiązuje się, że w całym okresie kredytowania nie zmieni stopy procentowej kredytu. W przypadku zmiennego oprocentowania przesłanki do zmiany zależnie od zastosowanego modelu mogą być zawarte w zapisach Umowy/Regulaminu, ewentualnie zmiana ta podąża za wskaźnikiem referencyjnym, tj. dla modelu WIBOR + marża. Szukając dopasowanego rozwiązania finansowego warto wziąć pod uwagę ten element zwłaszcza gdy poruszamy się w świecie niskich stóp procentowych.

 

Czy warto negocjować oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu to nic innego jak koszt kredytu i ma bezpośrednie przełożenie na wysokość płaconej raty. W świecie dużej konkurencji Banki są skłonne do obniżenia oprocentowania/marży. Chęć ta może być tym większa im lepszym profilem klienta z punktu widzenia oceny ryzyka jesteśmy. Dlatego też przed zawarciem Umowy warto zrobić rozeznanie na rynku i być przygotowanym na negocjacje. Należy przy tym pamiętać, że oprócz oprocentowania banki stosują jeszcze opłatę w postaci jednorazowej prowizji, która przy niskim oprocentowaniu może być wysoka i na odwrót. To oznacza, że skuteczne negocjowanie wymaga dobrego rozeznania na rynku.

Każdy konsument chciałby zaciągnąć jak najtańszy kredyt, dlatego wiele osób wybiera oferty z niższym RRSO. W pewien sposób jest to rozsądne, ale nie zawsze działa tak, jak byśmy tego oczekiwali. Dlaczego? Otóż na wysokość wspomnianego parametru wpływa nie tylko wartość odsetek, ale także to, jak długo będziesz spłacać swoje zobowiązanie.

Pamiętaj, że im dłuższy okres kredytowania, tym niższa wartość RRSO, ale jednocześnie większy całkowity koszt kredytu. Co więcej, koszt Twojego zobowiązania będzie wyższy, jeśli przy tej samej wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zaciągniesz zobowiązanie z ratą stałą, a nie malejącą. Ma to ogromne znacznie przy zaciąganiu kredytów na dużą kwotę.

 

Największa zaleta RRSO – co to jest?

RRSO ma dużą, praktyczną zaletę. Mianowicie, pomaga bardzo szybko porównać ze sobą kredyty gotówkowe oferowane przez różne banki. W zasadzie jest ono narzędziem, które do tego służy. Aby jednak skutecznie z niego korzystać, potrzebny Ci będzie kalkulator kredytu gotówkowego w postaci internetowej aplikacji. Użyj go, zanim udasz się do banku. Pozwoli Ci to zrozumieć zależności pomiędzy kosztami kredytu a okresem kredytowania i wybrać najlepszy dla Ciebie wariant.

Dzięki temu szybko znajdziesz bank, który proponuje najkorzystniejszy dla Ciebie kredyt. Pamiętaj jednak, że kalkulator kredytu gotówkowego pokaże Ci dokładniejszy wynik, jeśli będziesz w nim porównywać tę samą kwotę kredytu, spłacaną przez ten sam okres czasu, w tym samym systemie ratalnym. Wyliczy on ratę kredytu dla różnych wartości RRSO, oferowanych przez banki.

O tym pamiętaj!

Zaciągnięcie kredytu związane jest z jego regularną spłatą, która wpłynie na Twój budżet. Co prawda, wartość oprocentowania i RRSO pozwolą Ci orientacyjnie określić koszty kredytu, ale nie zapomnij, że fachową pomoc uzyskasz od pracowników banku.

To właśnie oni wyjaśnią Ci wszystkie zawiłości oraz przygotują – najdogodniejszy dla Twoich możliwości finansowych – harmonogram spłaty rat, tak abyś nie utracił finansowej płynności.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Ochrona danych w sieci, czyli jak stworzyć bezpieczne hasła

Ochrona danych w sieci, czyli jak stworzyć bezpieczne hasła

Internet jest codziennością w dużej części życia każdego z nas i wymaga bardzo poważnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Aby w…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

jak oszczędzać - para ze świnką skarbonką

Jaką formę oszczędzania wybrać?

Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że generowanie nadwyżek pieniędzy powinno być podstawą zarządzania miesięcznym budżetem. Jednocześnie okazuje się, że Polacy mają…

Czytaj więcej