Bank zmieniającego się świata

Fotowoltaika – na co zwrócić uwagę i jak wyglądają przepisy? (cz.2)

Fotowoltaika – czym jest, na co zwrócić uwagę i jak wyglądają przepisy?

Spis treści

  Fotowoltaika to nowoczesny sposób na czystą energię. Dlaczego warto zdecydować się na instalację paneli słonecznych? Jakie przepisy prawne mogą być istotne?

  Dlaczego warto zdecydować się na fotowoltaikę?

  Jak pisaliśmy w pierwszej części poradnika na temat fotowoltaiki, zdecydowanie się na taką formę odnawialnego źródła energii ma szereg zalet. Jakich?

  Przede wszystkim, uzyskujesz dostęp do własnego prądu. Według szacunków, instalacja zwraca się po ok. 7 latach. Co więcej, swoją fotowoltaikę możesz przyłączyć do ogólnej sieci elektrycznej. Dzięki temu staniesz się prosumentem, czyli konsumentem i producentem równocześnie. Może Ci to pozwolić na obniżenie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną.

  Możesz ubiegać się o dofinansowanie, dzięki któremu koszty instalacji paneli słonecznych będą niższe. Jednym z najważniejszych programów wsparcia jest Mój Prąd. Nabór wniosków do trzeciej edycji rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

  Fotowoltaika a warunki zabudowy

  Jak wygląda montaż fotowoltaiki pod względem formalnym? Co warto wziąć pod uwagę? Jedną z kwestii jest odpowiedź na pytanie, czy montaż paneli wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

  Zależy to od sytuacji. Jeżeli dana nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym taką inwestycję, jak fotowoltaika, nie jest to konieczne.

  Jeżeli takowego planu nie ma, to kwestie formalne zależą od tego, jak i gdzie będą zamontowane panele. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest konieczne, jeżeli inwestycja polega na budowie obiektu budowlanego lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

  Co to oznacza w praktyce? Decyzja o warunkach zabudowy będzie wymagana raczej w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej, a nie wtedy, gdy na przykład chcesz zamocować panele na swoim domku jednorodzinnym.

  Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: „Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga instalacja na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, o ile czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja ta dotyczy urządzeń fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości.”*

  Fotowoltaika a pozwolenie na budowę

  Nowelizacja Prawa budowlanego września 2020 r. wprowadziła kilka zmian, jeśli chodzi o przepisy dotyczące fotowoltaiki. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 pr. bud., jeśli instalacja ma moc zainstalowaną elektryczną:

  • do 50 kW – nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
  • powyżej 50 kW – uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne.

  Większość użytkowników indywidualnych nie będzie więc musiała występować o pozwolenie, przez wzgląd na to, że systemy paneli słonecznych służące do zasilania domu raczej nie będą miały mocy przekraczającej 50 kW.

  Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji może być jednak niezbędne m.in. wtedy, gdy:

  • panele są instalowane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
  • urządzenia fotowoltaiczne mają wysokość powyżej 3 metrów,
  • inwestycja jest przeprowadzana ona obszarze Natura 2000.

  Istotną kwestią jest to, że montaż urządzenia fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW wymaga:

  • uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • zgłoszenia zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce lokalizacji danego obiektu.

  Innymi słowy, nawet stosunkowo niewielka inwestycja może wymagać konsultacji z rzeczoznawcą oraz przedstawicielami Straży Pożarnej.

  W pierwszej części artykułu o fotowoltaice omawiamy m.in. kwestię tego, gdzie zamontować fotowoltaikę i jak zostać prosumentem i zyskać dotację?

   

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  Od teraz zakupy na kredyt z BNP Paribas zrobisz jeszcze sprawniej

  Od teraz zakupy na kredyt z BNP Paribas zrobisz jeszcze sprawniej

  Bank BNP Paribas jako pierwszy wykorzysta usługę AIS (Account Information Service) w ramach otwartej bankowości, aby usprawnić wnioskowanie o kredyt…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Fotowoltaika

  Fotowoltaika – czym jest, na co zwrócić uwagę i jak wyglądają przepisy? (cz.1)

  Panele fotowoltaiczne pozwalają korzystać z energii słonecznej. W jakim miejscu można je zainstalować? Które przepisy trzeba brać pod uwagę i…

  Czytaj więcej