Bank zmieniającego się świata

Tworzenie zleceń stałych

Tworzenie zleceń stałych

Klient, który regularnie robi przelewy do tego samego odbiorcy (np. płatność za telefon, internet, czy opłaca inne rachunki), może ustawić zlecenie stałe, tak żeby co miesiąc przelewać określoną kwotę.

Można też ustawić zlecenie stałe na własne konto np. po to, aby regularnie odkładać określoną kwotę na swoim koncie oszczędnościowym.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Nowe funkcje w GOmobile (GOM)

Nowe funkcje w GOmobile (GOM)

DODALIŚMY: nowe pole „Status rachunku karty” w szczegółach karty kredytowej możliwość dodania do GooglePay i ApplePay karty, która jest w…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Modyfikacja i usuwanie zleceń stałych

Modyfikacja i usuwanie zleceń stałych

Klient może przeglądać utworzone zlecenia stałe, usunąć wybrane zlecenie lub zmienić jego parametry. Przeczytaj, jak zmienić lub usunąć…

Czytaj więcej