Bank zmieniającego się świata

Lepsze nastroje konsumentów po pierwszym kwartale 2021 roku

Lepsze nastroje konsumentów po pierwszym kwartale 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki badania dotyczącego nastrojów konsumenckich w kwietniu 2021 roku. Jak Polacy oceniają obecną sytuację gospodarczą i finansową? Czy pandemia koronawirusa dalej ma znaczący wpływ na nasze codzienne życie i decyzje zakupowe?

Wskaźniki konsumenckie w badaniach GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) regularnie sprawdza, jakie nastroje panują wśród polskich konsumentów. Badanie obrazuje, jak postrzegamy bieżącą sytuację gospodarczą oraz w jaki sposób patrzymy w przyszłość – z pesymizmem czy optymizmem.

Główne wskaźniki, którymi posługuje się GUS, to:

  • bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) – pokazuje to, jak konsumenci oceniają obecną sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz czy są skłonni do dokonywania ważnych zakupów,
  • wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) – opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, czyli nastroje związane ze stanem naszego gospodarstwa domowego i kraju, przewidywania dotyczące bezrobocia, skłonność do oszczędzania.

Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej mogą mieć wartość od -100 do +100. Wartość ujemna oznacza, że przeważają nastroje pesymistyczne, zaś dodatnia to przewaga osób z nastawieniem optymistycznym.

Poprawa nastrojów społecznych

Najnowsze badanie GUS zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 roku, na grupie liczącej 1291 osób. Jakie można wyciągnąć wnioski z raportu?

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej to -22,5*. Oznacza to przewagę nastrojów pesymistycznych, ale warto go porównać z wcześniejszymi okresami. W marcu BWUK wynosił -23, a w okresie od grudnia 2020 do lutego 2021 roku oscylował wokół -25.

Widać więc trend rosnący, coraz więcej osób postrzega obecną sytuację gospodarczą jako dobrą. Na początku pandemii koronawirusa BWUK był wyraźnie niższy i w ciągu jednego miesiąca spadł drastycznie, z poziomu +1,3 w marcu do -36,4 w kwietniu 2020 roku.

W kwietniu bieżącego roku poprawiła się ocena sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego – odpowiednio o 1,8 pkt proc. i 1,5 pkt proc.

Bardziej optymistycznie zapatrujemy się na przyszłość. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest dalej na minusie i wynosi -19,8. Oznacza to jednak wzrost w porównaniu do kwietnia 2020 roku aż o 27,9 pkt proc.

Jak podaje GUS, największy wpływ na WWUK miały oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost optymizmu związany z rynkiem pracy o 1,4 pkt proc.) oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 0,4 pkt proc.).

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Wysokie trawy sposobem na suszę i ulewę Wiele miast już zrezygnowało z koszenia trawy w okresie upałów. Przystrzyżony na 4cm trawnik pod wpływem działania silnego słońca, nie zabezpieczy gleby przed wysychaniem i w efekcie sam zmarnieje.

Jak kosić z głową? Wysokie trawy sposobem na suszę i ulewę

O pożytkach z niekoszenia Przełom kwietnia i maja to czas, kiedy wracają memy z kosiarzami, a wraz z nimi dyskusja…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Arval - własnym autem na wakacje?

Arval – własnym autem na wakacje?

Zastanawiasz się na nowym samochodem? Zapewne pod uwagę bierzesz takie opcje finansowania, jak zakup za gotówkę lub kredyt. Teraz możesz…

Czytaj więcej