Bank zmieniającego się świata

Tematy inwestycyjne 2021

Tematy inwestycyjne 2021

„Tematy inwestycyjne 2021” to materiał przygotowany przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego BM BNP Paribas Bank Polska, który zawiera prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie oraz oczekiwania Grupy BNP Paribas, jak i Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska, odnośnie zachowania się poszczególnych klas aktywów na rynkach finansowych. Dokument składa się z 10 wyselekcjonowanych tematów inwestycyjnych, które adresują oczekiwane, przyszłe uwarunkowania gospodarcze, a dzięki temu powinny dostarczyć inwestorom przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

„Oczekujemy, że 2021 rok będzie okresem silnego ożywienia gospodarczego, wspieranego przez otoczenie historycznie niskich stóp procentowych. Powinno to stanowić mocne wsparcie dla rynku akcji, w szczególności dla spółek z sektorów cyklicznych (m.in. przemysł, budownictwo, nieruchomości, surowce).” – mówi Michał Krajczewski, Kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem tutaj.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Bank BNP Paribas jako partner portalu teamrodzina.pl promującego partnerski model rodziny

Bank BNP Paribas jako partner portalu teamrodzina.pl promującego partnerski model rodziny

Bank BNP Paribas kontynuuje współpracę z Fundacją Share the Care, której celem jest promocja partnerskiego modelu rodziny, według którego obowiązki…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

BLIK

Jak płacić BLIK-iem w sklepie?

BLIK to wygodny i bezpieczny sposób płacenia za zakupy i usługi. Jak zacząć z niego korzystać? Jak wygląda dokonywanie płatności…

Czytaj więcej