Bank zmieniającego się świata

Wzrost PKB w 2019 r. niższy od prognoz

Wzrost PKB w 2019 r. niższy od prognoz

Komentarz tygodniowy z dnia 3 lutego 2020 r.

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Handel w ubiegłym tygodniu zdominowały był przed jeden temat, którym była epidemia koronawirusa. Wizja możliwego globalnego odbicia gospodarczego w 2020 r. zostaje obecnie zastępowana spekulacjami na temat możliwego dużego negatywnego wpływu, jaki może mieć trwająca epidemia na wzrost gospodarczy w Chinach i na świecie.
  • Wzrost awersji do ryzyka skierował kapitał w stronę bezpiecznych aktywów takich jak obligacje. Rentowność niemieckich 10letnich obligacji wyraźnie spadła do -0.44%. Natomiast rentowności amerykańskich papierów dłużnych spadły do poziomu 1.50%, najniżej od października ub. r.
  • Opublikowany przez GUS wzrost PKB w 2019 r. wyniósł 4.0% i okazał się niższy od prognoz (4.2%). Dane za rok ubiegły rok wskazują, że w IV kwartale nastąpiło znaczne spowolnienie do zaledwie ok. 3.0% r/r z 3.8% r/r w III kwartale.

Rynek finansowy. Polska i świat:

Komentarz:

Handel w ubiegłym tygodniu zdominowały był przed jeden temat, którym była epidemia koronawirusa. Wizja możliwego globalnego odbicia gospodarczego w 2020 r. zostaje obecnie zastępowana spekulacjami na temat możliwego dużego negatywnego wpływu, jaki może mieć trwająca epidemia na wzrost gospodarczy w Chinach i na świecie. Nie bez wpływu pozostawały także nowe statystyki odnośnie zarażanych oraz ofiar śmiertelnych wirusa. WHO w swoim ostatnim komunikacie wydała decyzję, że koronawirus jest już problemem globalnym, jednak nie zaleciła jak na razie radykalnych działań tj. na przykład ograniczenia w podróżowaniu. Niemniej jedną z reakcji chińskich władz było wydłużenie okresu świątecznego z okazji obchodów Nowego Roku. Piątek na rynkach akcji zakończył się mocnymi spadkami głównych indeksów i podtrzymaniem awersji do ryzyka. Poza rosnącymi obawami o gospodarcze skutki epidemii Inwestorzy zamykali także pozycje przed weekendem w obawie o mocniejszą wyprzedaż na początku bieżącego tygodnia po otwarciu giełd w Chinach, po przedłużonej przerwie związanej z obchodami Nowego Roku. Zgodnie z oczekiwaniami podczas dzisiejszej sesji chińskie indeksy zanotowały mocne spadki, niemniej reakcje na powyższe na rynkach bazowych są umiarkowane – indeksy w Państwie Środka zwyczajnie dyskontowały negatywne informacje, tak jak to zrobiły pod ich nieobecność pozostałe globalne indeksy, które zakończyły tydzień z kilkuprocentowymi spadkami. Z drugiej strony wsparciem dla chińskiego rynku były działania zapobiegawcze jak np. zakaz krótkiej sprzedaży do odwołania czy zwiększenie płynności w systemie bankowym o ponad 170 mld USD.

Zeszłotygodniowa przecena nie ominęła krajowego rynku akcji. WIG20 rozpoczął tydzień mocnym tąpnięciem, które sprowadziło notowania największych spółek poniżej poziomu 2100 pkt. Mimo wtorkowo-środowego odreagowania, kolejne dni przyniosły kontynuację podaży w związku z odejściem inwestorów od ryzykownych aktywów, do których należą rynki rozwijające się. Na uwagę zasługuje jednak relatywnie dobre zachowanie indeksów średnich i mniejszych spółek. Z kolei wśród sektorów pozytywnie tydzień zakończyły tylko WIG-Motoryzacja oraz WIG-Nieruchomości.

Wzrost awersji do ryzyka skierował kapitał w stronę bezpiecznych aktywów takich jak obligacje. Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji wyraźnie spadła do -0.44%. Natomiast rentowności amerykańskich papierów dłużnych spadły do poziomu 1.50%, najniżej od października ub. r. Popyt pojawił się również na amerykańskiej walucie – dolar w ostatnich dniach korzysta z powrotu awersji do ryzyka i zwiększonego popytu na bezpieczniejsze aktywa, za którą uważana jest m.in. właśnie amerykańska waluta. Zgodnie z powyższym, obserwowaliśmy w ostatnich dniach osłabienie złotego, a kurs EURPLN przekroczył w ciągu dnia poziom 4.30. Ostatnie wzrosty kursu mogą wynikać jednak nie tylko wycofywania kapitału z rynków wchodzących, ale również z pogarszających się czynników krajowych, w tym spadającego tempa wzrostu gospodarczego i rosnącej inflacji.

Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych:

Ostatni tydzień stycznia nie był udany dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Jedynie fundusze dłużne zagraniczne (+0,06%) i dłużne PLN (+0,02%) osiągnęły średnio pozytywne stopy zwrotu. Wśród funduszy dłużnych PLN najlepiej wypadła grupa funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych długoterminowych (+0,28%) za sprawą wzrostu cen obligacji dziesięcioletnich, co obserwowaliśmy również na rynkach bazowych. Najsłabiej radziły sobie fundusze dłużne uniwersalne zyskując jedynie 0,01%.

Fundusze akcji zagranicznych były najgorszym segmentem w ubiegłym tygodniu z wynikiem -1,78%. Wśród powyższego segmentu najsłabiej radziły sobie fundusze akcji azjatyckich bez Japonii (-3,83%) jak i ogólnie globalnych rynków wschodzących (-3,65%). Fundusze akcji polskich okazały się niewiele lepsze, ponosząc stratę w wysokości 1,40%. Relatywnie lepiej radził sobie segment funduszy małych i średnich spółek (-0,94%) aniżeli funduszy uniwersalnych (-1,73%).

Sytuacja makroekonomiczna. Polska i świat:

Komentarz:

W piątek, 31 stycznia, Wielka Brytania formalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej. Od lutego rozpocznie się 11-miesieczny okres przejściowy w czasie którego kraj będzie pozostawać w unii celnej. Zagwarantowany będzie również swobodny przepływ osób. Do końca 2020 r. Wielka Brytania i UE maja wypracować dwustronne porozumienia handlowe. Na rynkach pojawiają się obawy, że okres 11 miesięcy może być niewystarczający, co może przełożyć się na jakość porozumień lub brak ujęcia niektórych kwestii w umowach.

Podobnie jak formalne przeprowadzenie Brexitu, na rynki w ubiegłym tygodniu wpływu nie miało posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Chociaż w ostatnim czasie rynek ponownie zaczął wyceniać obniżki stóp procentowych przez Fed w związku z obawami o spowolnienie gospodarcze w Chinach spowodowane epidemią, to Fed pozostawił bez zmian poziom kosztu pieniądza. Brak zmian w polityce FOMC, jak i utrzymanie dotychczasowego tonu w komunikacie po posiedzeniu było szeroko oczekiwane przez analityków. Tym samym podtrzymujemy prognozę ekonomistów Grupy BNP Parbias, iż poziom stóp procentowych w USA przynajmniej do końca bieżącego roku pozostanie bez zmian, co może przełożyć się pozytywnie na wartość dolara.

Jeżeli chodzi o dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych to ważniejszy był wstępny odczyt PKB, który w ujęciu annualizowanym wzrósł w IV kwartale o 2,1% (podobnie jak w III kwartale i zgodnie z oczekiwaniami), a w całym roku było to 2,3% (względem 2,9% w 2018 r; było to najwolniejsze tempo wzrostu od 2016 r.). Pomimo dobrego wyniku konsumpcji (+1,8% r/r), tempo wzrostu było wyraźnie wolniejsze niż w III kwartale (+3,2% r/r). Mocno negatywnie prezentowały się natomiast dane o inwestycjach prywatnych (-6,1% r/r), podczas gdy wydatki rządowe były o 2,7% r/r wyższe.

Opublikowany przez GUS wzrost PKB w 2019 r. wyniósł 4.0% i okazał się niższy od prognoz (4.2%). Dane za rok ubiegły rok wskazują, że w IV kwartale nastąpiło znaczne spowolnienie do zaledwie ok. 3.0% r/r z 3.8% r/r w III kwartale, które prawdopodobnie wynikało z osłabienia konsumpcji. Udział eksportu netto we wzroście PKB Polski był również najprawdopodobniej ujemny w IV kwartale. Są to, naszym zdaniem, dwa główne czynniki powodujące negatywne zaskoczenie.

Umiarkowanie negatywnie (po wcześniejszych danych PMI) zaskoczyło styczniowe wskazanie indeksu Ifo. Indeks wyniósł w styczniu 95.9 pkt wobec prognoz na poziomie 97 pkt. O ile obecną sytuacje przedsiębiorcy oceniają lepiej niż w poprzednim miesiącu (99.1 wobec 98.9 pkt.) to pogorszeniu uległy oczekiwania co do przyszłości (o 1 pkt do 92.9 pkt.).

Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Bank BNP Paribas zachęca: DOCENIAJ nie oceniaj!

Bank BNP Paribas zachęca: DOCENIAJ nie oceniaj!

Pieniądze pomagają realizować wyznaczone cele, ale niezbędna jest do tego również wiara w powodzenie naszych planów i wsparcie najbliższych.

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak zapłacić za zakupy bez karty i portfela?

Jak zapłacić za zakupy bez karty i portfela?

Skończyły się czasy, w których gotówka była niezbędna do opłacenia zakupów. Co więcej, coraz rzadziej wykorzystuje się karty płatnicze, które…

Czytaj więcej