Bank zmieniającego się świata

Bank zmieniającego się świata to bank bez barier

BANK BEZ BARIER

Jesteśmy bankiem, któremu zależy, bankiem zaangażowanym. Stawiamy na szacunek i empatię. W naszych oddziałach można posługiwać się językiem migowym. Pilnujemy, by do każdej placówki dostęp miały osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obsługujemy osoby z niepełnosprawnościami, ale także je zatrudniamy. 

W BNP Paribas pracuje obecnie 59 osób z różnymi niepełnosprawnościami. 40 kobiet i 19 mężczyzn. 28  osób zatrudniamy w Oddziałach, a 31 w Centrali Banku.

Chcielibyśmy, aby w naszym Banku każdy czuł się dobrze, bezpiecznie, był szanowany i nie miał żadnych obaw, że spotka go tam coś złego, przykrego – podkreśla w jednym z wywiadów Przemysław Gdański, Prezes BNP Paribas. – Jako BNP Paribas Polska stajemy po stronie słabszych – dodaje.

Dowodem na to, że autentycznie zależy nam na tym, aby być bankiem wszystkich Polaków, bankiem różnorodności, którą uważamy za wielką wartość są liczne inicjatywy podejmowane wewnątrz instytucji, ale także te zewnętrzne. W BNP Paribas szkolimy pracowników z odpowiedniego podejścia do ludzi z niepełnosprawnościami – organizowane są np. Dni Różnorodności. Jednocześnie wprowadzamy w Oddziałach, obsłudze Klienta narzędzia ułatwiające dostęp do naszych usług i ofert – dla przykładu we wszystkich placówkach BNP udostępniliśmy usługę tłumacza języka migowego. Informację o wszelkich udogodnieniach znajdziesz na stronie BANK BEZ BARIER 

Bank to ludzie

W ramach Dni Różnorodności, które odbyły się  21 października 2020 r. rozmawialiśmy o zdrowiu i niepełnosprawności, w kontekście społecznym i zawodowym. Pracownicy Banku BNP Paribas, mieli możliwość uczestnictwa w webinarze „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” prowadzonym przez naszego wieloletniego partnera Fundację Integracja, która jest w Polsce liderem tworzenia świata dostępnego i społeczeństwa otwartego na środowisko osób z niepełnosprawnościami. Celem webinaru było budowanie świadomości w tak ważnym społecznie temacie, jakim jest współpraca, włączanie osób z osobami z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawność nie zawsze widać „gołym okiem”

W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które od urodzenia lub w wyniku wypadków czy chorób nie mają pełnej sprawności fizycznej, sensorycznej, intelektualnej lub psychicznej. Obecnie w Polsce żyje około 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, co stanowi 12,2 % ludności całego kraju. Kim są Ci ludzie? Nie są to wyłącznie osoby niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną. Większość z nich może mieć schorzenia trudne do dostrzeżenia przez postronnego obserwatora. Między innymi niepełnosprawność może być związana z ryzykiem wystąpienia czasowo obniżonej sprawności psychofizycznej  w wyniku chorób przewlekłych – np. cukrzycy. Taką osobą może być Twój kolega czy koleżanka z pracy i niekoniecznie możesz mieć nawet tego świadomość.

BNP Paribas kontra stereotypy

Stereotypowo osoby z niepełnosprawnością często postrzegane są jako ludzie, którzy nie mogą pracować zawodowo, są niesamodzielne, mają roszczeniową postawę czy też potrzebują specjalnego traktowania. W praktyce najczęściej jest zupełnie inaczej, a ich zatrudnienie pozwala łamać takie stereotypy i zapobiega wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Jest to dla nich często forma rehabilitacji. Praca jest też środkiem do zaspokajania potrzeb (nie tylko materialnych), bowiem pozwala rozwijać umiejętności oraz umożliwia utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki niej stają się również bardziej niezależni. Praca, jak u każdego, buduje w nich także poczucie własnej wartości i tożsamości, podnosząc przy okazji ich samoocenę. Osoby z niepełnosprawnością poprzez różnego rodzaju dyskryminację, zamykają się w swojej bańce, co niestety sprzyja powstawaniu stereotypów. Dlatego tak ważna jest ich aktywizacja na rynku pracy. BNP Paribas chętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Zachęcamy do aplikowania tych, którzy chcieliby znaleźć u nas zatrudnienie. Według Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ciągu ostatnich lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnością systematycznie wzrasta. Dotyczy to głównie otwartego rynku pracy. Jako Bank BNP Paribas również chcemy podążać tym nurtem. Jako odpowiedzialna instytucja finansowa dbamy o różnorodność i chcemy być bankiem otwartym dla wszystkich.

Nowoczesna technologia + empatia = równy dostęp

Dotychczas udało nam się zrealizować gros udogodnień dla naszych klientów. W placówkach bankowych udostępniliśmy usługę tłumacza polskiego języka migowego, która obecnie jest w każdym oddziale oraz na infolinii. Klient może połączyć się z tłumaczem korzystając z tabletu Doradcy w oddziale lub z własnego telefonu łącząc się przez przeglądarkę albo skanując kod QR znajdujący się na drzwiach oddziału. Aby skorzystać z pomocy tłumacza na naszej Infolinii, wystarczy połączyć się z tłumaczem online, korzystając z linku: tlumacz.migam.org/bnpparibas. Dodatkowo, aby korzystanie z usługi było jeszcze prostsze, wizytę w oddziale w języku migowym można zarezerwować także przez aplikację Booksy. Aby zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług bankowych w pełnym zakresie, w listopadzie 2019 roku udostępniliśmy również możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów naszego banku w formie nagrania wizualnego treści dokumentów w polskim języku migowym.

Osoby niewidome mają natomiast możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów naszego banku w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a. Każdy oddział wyposażony jest również w lupę powiększającą dla osób niedowidzących oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu. Bankomaty również zostały przystosowane do obsługi przez te osoby. Wyposażono je w gniazda słuchawkowe i klawiaturę numeryczną z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Ponadto,  szklane elementy konstrukcji oddziałów zostały oklejone informacjami i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych dla osób słabowidzących.

Bank bez barier

Dostosowujemy również nasze oddziały pod względem architektonicznym do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Udogodnienia zastosowane w oddziałach sprzyjają zarówno osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, bądź z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również niewidomym, niedowidzącym lub niesłyszącym. Obiekty są także dostosowywane do potrzeb osób starszych oraz z małymi dziećmi. W każdej placówce z certyfikatem „Oddział bez barier” osoba poruszająca się na wózku ma możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji obiektu. [ZOBACZ]. Każdy rodzaj stanowiska posiada przynajmniej jedną wersję w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie 50 oddziałów banku posiada certyfikat „Obiekt bez barier” a kolejne są w procesie audytu i certyfikacji.

Nasze www i w media społecznościowe „czytelne’ dla wszystkich

Dbamy również o dostępność w pozostałych kanałach kontaktu z Klientem. Regularnie analizujemy wszystkie kanały komunikacji z Klientem pod kątem funkcjonalności i przyjazności. W 2017 roku dostosowaliśmy stronę internetową banku do części wymogów dotyczących standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0. oraz zleciliśmy przeprowadzenie audytu dostępności strony. Audyt został zrealizowany przez Fundację Integracja. W grudniu 2019 roku wprowadziliśmy również rozwiązanie, dzięki któremu osoby niewidome mogą swobodnie korzystać z treści prezentowanych w naszych mediach społecznościowych. Grafiki publikowane na Facebooku są opisywane w sposób, który umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym ich odczytanie.

Nasi pracownicy z kolei, co oczywiste, w zależności od stopnia orzeczonej niepełnosprawności, mają prawo do skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających m.in. z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wiemy, że każdy człowiek ma prawo wyboru ścieżki zawodowej. Naszym celem jest systematyczne dostosowywanie coraz większej liczby miejsc pracy, aby móc w większym stopniu ułatwić ten wybór osobom z niepełnosprawnościami.

W 2021 roku będziemy jeszcze bliżej ludzi

A jakie są nasze plany? W najbliższym roku zamierzamy rozpocząć cykl szkoleń, dotyczący zatrudniania osób z niepełnosprawnością wśród naszego HR oraz kadry menedżerskiej. Ponadto, chcemy systematycznie przybliżać tę tematykę jak najszerszej grupie adresatów wewnątrz organizacji. Chcemy być bankiem jeszcze bardziej otwartym, dostosowanym i przygotowanym na kolejne zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, dlatego jesteśmy w trakcie podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które nas w tym wesprą. Wierzymy, że w naszej organizacji jest miejsce dla każdego. Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata – zmieniajmy go razem!

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. 

 

Katarzyna Merecka, Specjalista ds. Rekrutacji, Departament Relacji z Rynkiem Pracy/BNP Paribas

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Bank BNP Paribas jako pierwszy w Polsce zaoferuje rozłożenie płatności kartą na raty już w sklepie

Bank BNP Paribas jako pierwszy w Polsce zaoferuje rozłożenie płatności kartą na raty już w sklepie

We współpracy z Mastercard i firmą Polskie ePłatności, Bank BNP Paribas,  udostępni usługę „Płać w ratach”. Klienci Banku będą mogli…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Sytuacja ekonomiczna w Polsce

Sytuacja ekonomiczna w Polsce – stabilna gospodarka i dobre wyniki w czasie pandemii

Wbrew pesymistycznym prognozom, polska gospodarka w dobie pandemii koronawirusa trzyma się mocno. Jak wyglądają wyniki ekonomiczne i dlaczego mogą być…

Czytaj więcej