Bank zmieniającego się świata

Całkowita kwota kredytu, a całkowity koszt kredytu

Całkowita kwota kredytu, a całkowity koszt kredytu

Przy wyborze oferty kredytowej warto wziąć pod uwagę całkowite koszty i kwotę kredytu

Terminy całkowita kwota kredytu i całkowity koszt kredytu są często mylnie utożsamiane. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie obu pojęć oraz sposób ich wyliczenia.

 

Co to jest całkowita kwota kredytu?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim całkowita kwota kredytu, to kwota, którą rzeczywiście otrzymamy od banku, na podstawie zawartej wcześniej umowy kredytowej. Warto wiedzieć, że nie obejmuje ona kredytowanych kosztów kredytu. Oznacza to, że do całkowitej kwoty kredytu nie wlicza się kapitału kredytu, który przeznaczany jest na sfinansowanie kosztów, jakie ponosimy zaciągając kredyt. Warto wiedzieć, że pozaodsetkowe koszty kredytu (tj. wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek) nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

 

Co to jest całkowity koszt kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje, że całkowity koszt kredytu, to wszystkie koszty, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z zawartą umową o kredyt (z wyjątkiem opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta).

 

Co się składa na całkowity koszt kredytu?

Na całkowity koszt kredytu konsumenckiego mogą składać się następujące elementy:

  • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeśli są znane kredytodawcy – odsetki zazwyczaj stanowią zasadniczy element kredytu. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Warto przy tym wiedzieć, że oprocentowanie kredytu, które ustalane jest przez każdy bank w skali roku, nie może przekroczyć ustawowej wysokości odsetek maksymalnych, która aktualnie równa jest dwukrotności sumy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Raty mogą być przy tym stałe, malejące lub rosnące.
  • do całkowitego koszu kredytu można zaliczyć także wszelkiego rodzaju prowizje, takie jak prowizja przygotowawcza, czy opłata za przyznanie kredytu.
  • koszty usług dodatkowych, w tym ubezpieczenia kredytu, jeśli ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu, bądź do uzyskania go na oferowanych warunkach. Ubezpieczenie kredytu może stanowić formę zabezpieczenia instytucji finansowej. Nie występuje we wszystkich kredytach.

 

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się opłat notarialnych, które musimy ponieść w związku z ubieganiem się o kredyt.

Powyższe opłaty standardowo składają się na całkowity koszt kredytu w przypadku, gdy staramy się o kredyt konsumencki, np. kredyt gotówkowy.

Na koszty kredytu hipotecznego może składać się także wycena lub oszacowanie wartości nieruchomości oraz podatek od czynności cywilno-prawnych. Do całkowitego kosztu kredytu hipotecznego nie wlicza się natomiast opłat notarialnych i opłat sądowych ponoszonych przez konsumenta.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Wzrost inflacji powyżej oczekiwań według danych GUS

Wzrost inflacji powyżej oczekiwań według danych GUS

17-02-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Czy inwestowanie w nieruchomości się opłaca?

Czy inwestowanie w nieruchomości się opłaca?

Inwestowanie w nieruchomości wciąż jest jednym z popularniejszych sposobów na lokowanie kapitału.

Czytaj więcej