Bank zmieniającego się świata

Coraz bliżej do wynalezienia szczepionki na COVID-19

Coraz bliżej do wynalezienia szczepionki na COVID-19

Komentarz tygodniowy z dnia 25 maja 2020 r.

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Początek tygodnia przyniósł zdecydowany wzrost apetytu na ryzyko na poziomie globalnym ze względy na informację z notowanej na Nasdaq amerykańskiej spółki Moderna Therapeutics, która pracuje nad szczepionką na Covid-19 i poinformowała o pozytywnych wstępnych wynikach pierwszej fazy badań klinicznych.
  • W drugiej części tygodnia obserwowaliśmy już konsolidację głównych indeksów i notowań surowców oraz niewielką realizację zysków. Na taki zachowanie inwestorów złożyły się m.in. wątpliwości odnośnie szybkiego wdrożenia nowego funduszu wsparcia gospodarki przez UE o wartości 500 mld EUR.
  • Z opublikowanych w ostatnim tygodniu danych wynika, że na początku II kwartału PKB Polski prawdopodobnie spadł o ok. 3% r/r, choć bardzo duży spadek działalności usługowej (nie ujętej w prognozie bieżącej PKB) może sugerować nieco większą skalę recesji.

Rynek finansowy. Polska i świat:

Komentarz:

Miniony tydzień rozpoczął się silnymi wzrostami na światowych rynkach akcji, na co złożyło się kilka czynników. Po pierwsze Jarome Powell, prezes Fed, w niedzielę (17 maja) wieczorem udzielając wywiadu dla programu „60 minutes” stwierdził, iż narzędzia jakimi dysponuje Rezerwa Federalna nie posiadają praktycznie ograniczeń, co inwestorzy szybko podchwycili jako oświadczenie o pełnej determinacji Fedu w dostarczaniu kolejnych programów pomocowych jeśli będzie to potrzebne. Pozytywne nastroje w poniedziałek budowały także dane o cenach nowych domów w Chinach z 70 największych miastach, które wzrosły w kwietniu m/m o 0,42% po wzroście w marcu o 0,13%. Aktualnie ceny nieruchomości w Chinach są jedynie nieznacznie poniżej wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku, co pozwala sądzić iż chińska gospodarka budzi się z stagnacji wywołanej pandemią koronawirusa. Powyższe przełożyło się na wzrost cen miedzi w poprzedni poniedziałek o 3,15%, a to w konsekwencji do wzrostu notowań KGHM aż o 11,5%, co stanowi najwyższy jednosesyjny wzrost cen akcji spółki od 2009 roku. Ponadto kolejnym czynnikiem, który wywołał zdecydowany wzrost apetytu na ryzyko na poziomie globalnym była informacja z notowanej na Nasdaq amerykańskiej spółki Moderna Therapeutics, która pracuje nad szczepionką na Covid-19 i poinformowała o pozytywnych wstępnych wynikach pierwszej fazy badań klinicznych. W poniedziałek silnie rosły także notowania ropy naftowej, a gatunek WTI powrócił ponad poziom 30 USD/bbl.

W drugiej części tygodnia obserwowaliśmy już konsolidację głównych indeksów i notowań surowców oraz niewielką realizację zysków. Na taki zachowanie inwestorów złożyły się m.in. wątpliwości odnośnie szybkiego wdrożenia nowego funduszu wsparcia gospodarki przez UE o wartości 500 mld EUR albo perspektywy powodzenia badań nad szczepionką na COVID-19 przez spółkę Moderna. Ponadto w ostatnich dniach powraca temat napięć handlowych na linii USA-Chiny. Amerykański senat zatwierdził ustawodawstwo, które może uniemożliwić chińskim firmom, takim jak Alibaba Group Holding Ltd. czy Baidu Inc., notowania na amerykańskich giełdach. Projekt ustawy zakłada, że firmy z tym kapitałem musiałyby przedstawić dokument, że nie są pod kontrolą obcego rządu.

Pomimo wzrostów z początku tygodnia, bez zmian pozostaje sytuacja na krajowych indeksach akcji – WIG20 nadal konsoliduje się w wąskim zakresie pomiędzy 1 550 a 1 650 pkt., a cały czas istotnym oporem pozostaje luka spadkowa z początku marca w rejonie 1 700 – 1 750 pkt. Ponadto nie zmienia się trend jeżeli chodzi o relatywnie lepsze zachowanie średnich i szczególnie mniejszy spółek względem tych największych. sWIG80 stopniowo kontynuuje wzrosty i odrobił już całość spadków z marca, a do szczytu z lutego pozostaje ok. 8% przy 30% odległości dla WIG20. Z uwagi na wzrost apetytu na ryzyko w pierwszej części ubiegłego tygodnia, obserwowaliśmy ponad 1,5% umocnienie złotego względem euro, a kurs EUR/PLN znajduje się na wsparciu na poziomie 4,50. Analogiczny ruch obserwowaliśmy w przypadku pary USD/PLN która dotarła do poziomu 4,11. Z uwagi na powyższe umiarkowaną korektę (a więc wzrost rentowności) zanotowały polskie obligacje skarbowe, przy czym podobnie jak rynki akcji, rentowności pozostają w krótkoterminowej konsolidacji.

Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych:

W ubiegłym tygodniu, prym w średnich stopach zwrotu wiodły fundusze akcji. Fundusze instrumentów zagranicznych rosły średnio o 3,30%, a polskich o 2,98%. Wśród pierwszej grupy, najlepsze stopy zwrotu charakteryzowały rozwiązania skupione na akcjach amerykańskich (+4,47%) oraz fundusze z grupy akcji zagranicznych (pozostałe) +4,08%. Wśród krajowych rozwiązań najlepiej spisywały się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (+3,67%) oraz uniwersalne (+3,02%). Trzecie miejsce na podium zajęły fundusze rynków surowcowych (+1,42%), co jest min. pochodną wzrostu cen ropy naftowej z którą mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu. Najlepiej wśród krajowych funduszy dłużnych zachowywała się grupa funduszy długoterminowych uniwersalnych (+0,19%). Stratę przyniosły jedynie fundusze polskich papierów skarbowych długoterminowych (-0,12%), co należy wiązać min. z zeszłotygodniowym wzrostem rentowności krajowych 10-latek do poziomu powyżej 1,4%.

Sytuacja makroekonomiczna. Polska i świat:

Komentarz:

Polska gospodarka wydaje się być w coraz mniejszym stopniu odporna na korona-kryzys. W kwietniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 2,1% wobec oczekiwanego spadku na poziomie 0,5%. Negatywnie zaskoczyły również wynagrodzenia, które wzrosły jedynie o 1,9%. Słabe dane z polskiego rynku pracy to rezultat większej elastyczności zatrudnienia w wyniku wprowadzonej Tarczy Antykryzysowej. Możliwość zmniejszenia wymiaru zatrudnienia oraz obniżenia pensji wpłynęły negatywnie na kwietniowe dane, które to przeliczane są na pełne etaty. W kolejnych miesiącach prawdopodobny jest dalszy spadek zatrudnienia – firmy dalej będą restrukturyzować działalność oraz mogą pojawić się bankructwa słabszych podmiotów. Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6% r/r, znacznie poniżej konsensusu na poziomie -10,0% r/r. W największym stopniu spadło przetwórstwo przemysłowe, o 27,5% r/r. Zapaść w polskim przemyśle to oczywiście skutek izolacji i zawieszania pracy wielu fabryk. Sprzedaż detaliczna w Polsce w kwietniu spadła o 22,9% r/r, znacznie poniżej konsensusu na poziomie -19,0% r/r. W największym stopniu spadła sprzedaż odzieży oraz samochodów, odpowiednio o 63,4% oraz 54,4% r/r. Spodziewamy się jednak, że kwiecień był najgorszym miesiącem, a wskazania w kolejnych miesiącach będą przynosić stopniową poprawę nastrojów.

Z opublikowanych w ostatnim tygodniu danych wynika, że na początku II kwartału PKB Polski prawdopodobnie spadł o ok. 3% r/r, choć bardzo duży spadek działalności usługowej (nie ujętej w prognozie bieżącej PKB) może sugerować nieco większą skalę recesji. Biorąc pod uwagę, że kwiecień był prawdopodobnie miesiącem, w którym nastąpił największy spadek aktywności gospodarczej z powodu wirusa, to opublikowane dane nie są wcale złe. Z opublikowanych przez GUS majowych badań koniunktury w głównych sektorach gospodarki wynika iż nastroje wśród przedsiębiorstw poprawiły się w stosunku do kwietnia, co nie jest zaskakujące biorąc pod uwagę stopniowe odmrażanie gospodarki. Oparte na tych badaniach prognozy sugerują spadek realnego PKB o ok. 4% w okresie kwiecień-maj. W związku z dalszym znoszeniem ograniczeń działalności gospodarczej uważamy, że zarówno dane dotyczące aktywności w maju będą lepsze niż dane z kwietnia, jak również koniunktura w czerwcu będzie się dalej poprawiać.

Na rynkach europejskich obserwujemy chwilową poprawę nastrojów po publikacji wstępnych wskazań PMI dla przemysłu i usług, które dla większości krajów były wyższe od prognoz. W największym stopniu odbiły usługi, napędzane odmrażaniem się gospodarek. PMI dla usług w Niemczech wzrósł do 31,4 z 16,2 pkt, a dla całej strefy euro do 28,7 z 13,4 pkt. Nie bez znaczenia pozostaje także informacja o przełomie w sprawie programu pomocowego dla krajów Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron zgodzili się poprzeć pakiet pomocowy o wartości 500 mld euro, który ma pomóc Unii Europejskiej wyjść z kryzysu. Pakiet miałby zostać sfinansowany z wykorzystaniem obligacji wyemitowanych przez Komisję Europejską a następnie spłacony przez państwa członkowskie poprzez podwyższone składki do budżetu UE. Pomoc miałaby trafić przede wszystkim do krajów najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 (głównie Włochy, Hiszpania, Francja) w postaci bezzwrotnych grantów.

Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Koronawirus

Finanse w czasach pandemii. O co chodzi z odroczoną spłatą kredytu?

Czas epidemii koronawirusa jest czasem nie tylko troski o zdrowie swoje i najbliższych, ale również zmusza nas do szczególnego zadbania…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak prowadzić mały biznes w internecie? Zapraszamy na cykl webinarów e-Commerce

Jak prowadzić mały biznes w internecie? Zapraszamy na cykl webinarów e-Commerce

ZAPRASZAMY NA CYKL WEBINARÓW: Jak prowadzić mały biznes w internecie Bezpłatne wykłady poprowadzą eksperci w swoich dziedzinach: Radosław…

Czytaj więcej