Bank zmieniającego się świata

Wspólny kredyt gotówkowy – rozwiązanie nie tylko dla małżonków!

para przy laptopie szuka wspólnie kredytu gotówkowego

Spis treści

  Obawiasz się, że Twoja aktualna sytuacja finansowa nie wystarczy do otrzymania wymarzonej kwoty od banku? Rozważ wspólne wzięcie kredytu przez dwie osoby – to rozwiązanie, w ramach którego bank rozpatrując wniosek bierze pod uwagę zdolności kredytowe obu osób. Co istotne, każdy z Was jest wtedy solidarnym dłużnikiem w spłacie zobowiązania. Sprawdź szczegóły – podpowiemy Ci, jak dokładnie działa wspólny kredyt gotówkowy i kto może się o niego ubiegać. Dowiesz się też, w jakich sytuacjach może okazać się dobrym rozwiązaniem!

  Kredyt z rodzicem, partnerem – wspólne zobowiązanie to opcja nie tylko dla małżonków!

  Na początek wyjaśnijmy, że kredyt możesz wziąć z każdą osobą o odpowiedniej zdolności kredytowej. Wspólne zobowiązanie wcale nie jest zarezerwowane wyłączne dla osób pozostających w związkach małżeńskich. To mit często powielany w dyskusjach lub na forach internetowych. Tak naprawdę bank, taki jak Bank BNP Paribas, nie będzie ingerował w to, na jakim stopniu pokrewieństwa pozostajesz ze współkredytobiorcą. Liczą się natomiast wysokość Waszych comiesięcznych dochodów, wiek, koszty utrzymania czy historia kredytowa. Oznacza to, że możesz wziąć wspólny kredyt z partnerem, rodzicami czy przyjacielem – oczywiście o ile oboje spełniacie warunki banku i chcecie na równi korzystać ze środków z kredytu. I tu warto wiedzieć, że pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel – nowy samochód, zagraniczne wakacje, generalny remont mieszkania. Pamiętaj tylko, że wspólny kredyt gotówkowy to zupełnie inny rodzaj finansowania, niż pożyczka z żyrantem (poręczycielem).

  Wspólna zdolność kredytowa

  Czy wspólne zobowiązanie może okazać się dobrym rozwiązaniem? W wielu sytuacjach – tak, zwłaszcza jeśli Twoje aktualne zarobki są przeszkodą w składaniu samodzielnego wniosku. Jak to konkretnie działa? Drugi kredytobiorca jest dla banku dodatkowym źródłem dochodu, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że zobowiązanie będzie spłacone w terminie. Twoja zdolność kredytowa rośnie, dzięki czemu możesz otrzymać wyższą kwotę kredytu. Miej jednak na uwadze, że wspólne zobowiązanie zmniejsza osobistą zdolność kredytową każdej ze stron. Możesz więc spotkać się z odmową, jeśli w przyszłości złożysz nowy wniosek o własne finansowanie.

  Lista najważniejszych obowiązków współkredytobiorcy

  Jeśli chodzi o wspólny kredyt, warunki traktowania dłużników są równe. Dla banku oboje jesteście drugą stroną umowy i każdego z Was dotyczą te same prawa oraz obowiązki.

  Do ogólnych obowiązków współkredytobiorcy należą:

  • zwrot zaciągniętej kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz prowizją banku,
  • regularne i terminowe spłacanie ustalonych w harmonogramie rat,
  • przestrzeganie wszystkich zasad zawartych w umowie.

  Co jeszcze warto wiedzieć? Zazwyczaj bank nie wnika w to, kto z Was wyda pożyczone środki, ani na jaki cel je przeznacza. Może więc zdarzyć się tak, że wnioskujecie o kredyt wspólnie, a pieniędzmi dysponuje tylko jedna osoba. Pamiętaj jednak, że jako współkredytobiorcy ponosicie solidarną odpowiedzialność za spłatę, aż do całkowitego uregulowania kwoty. Oznacza to, że jeśli druga strona nie będzie wywiązywać się z umowy, bank może domagać się od Ciebie spłaty całej lub części kwoty — ponieważ oboje odpowiadacie za nią w równym stopniu. Co więcej, spłata kredytu przez którąkolwiek ze stron zwalnia z odpowiedzialności pozostałe osoby.

  Co stanie się, jeśli od dłuższego czasu zalegacie z płatnościami? Tu bank ma pełne prawo rozpocząć windykację (a nawet egzekucję komorniczą, gdy zostaną spełnione warunki do jej prowadzenia w tym np. bank otrzyma orzeczenie sądowe) zarówno wobec Ciebie, jak i drugiego kredytobiorcy. Dzieje się tak dlatego, że wspólne zobowiązanie obciąża Was taką samą odpowiedzialnością. Warto więc dobrze przemyśleć, czy osoba, z którą wnioskujesz o pożyczkę, jest na pewno godna zaufania.

  Wspólny kredyt gotówkowy a rozstanie

  Narzeczeni, przyjaciele albo inne osoby pozostające w nieformalnej relacji często biorą wspólną pożyczkę np. na remont mieszkania albo zagraniczne wakacje. Niestety związki i przyjaźnie mogą się w tym czasie rozpaść (zwłaszcza w perspektywie kilku lat), a zobowiązanie zostaje. Co dzieje się z kredytem po rozstaniu? Należy go spłacić niezależnie od sytuacji osobistej. Zarówno umowa kredytowa podpisana przed ślubem, jak i po, czy umowa zawarta przez osoby, które nie są związane węzłem małżeńskim, wciąż pozostaje Waszym wspólnym zobowiązaniem. Pozostaje więc dogadać się między stronami i jak najszybciej uregulować należności.

  A co ze wspólnym kredytem po rozwodzie? Tutaj również dla banku oboje jesteście kredytobiorcami i macie solidarny obowiązek spłacać zadłużenie. Co prawda sąd może po rozwodzie zadecydować o podziale majątku, jednak dotyczy to wyłącznie aktywów. Pasywa, np. kredyty gotówkowe, nie podlegają rozdzieleniom. Podobna zasada panuje między wspólnym kredytem a rozdzielnością majątkową – intercyza nie zmienia niczego w sposobie spłacania pożyczki albo odpowiedzialności kredytowej pary względem banku.

  Odrzucenie spadku a wspólny kredyt, czyli co dzieje się z zadłużeniem w przypadku śmierci kredytobiorcy?

  Dziedziczenie długów to kwestia, która budzi wiele kontrowersji i wątpliwości, dlatego warto nieco ją wyjaśnić. Zasadniczo jeśli kredytobiorca umiera, obowiązek spłaty kredytu przechodzi na jego spadkobierców. Jedyną formą uniknięcia tego zobowiązania będzie odrzucenie spadku (w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o śmierci). Natomiast trzeba jasno zaznaczyć, że odrzucenie spadku a wspólny kredyt to dwie różne kwestie. Kiedy osoba, z którą wziąłeś pożyczkę umiera, odpowiadasz za dług na równi ze spadkobiercami zmarłego. Jeśli ich nie ma – Ty odpowiadasz za cały dług (kredyt). Dlatego zanim zdecydujesz się na wspólne zobowiązanie, warto zapytać bank o ubezpieczenie kredytu – co prawda nieco podniesie to jego całkowity koszt, ale może wesprzeć w trudnej sytuacji.

  Pamiętaj, że zanim  bank podejmie pozytywną decyzję o przyznaniu Ci kredytu, wcześniej dokładnie przeanalizuje Twoją zdolność kredytową – na podstawie informacji, które mu udzielisz.

  FAQ

  Każda pełnoletnia osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, nie jest ubezwłasnowolniona i nie ma ogłoszonej upadłości konsumenckiej. Aby wniosek kredytowy został zaakceptowany, musicie spełnić wskazane w umowie kredytowej warunki oraz mieć zdolność kredytową.

  Tak. Możesz ubiegać się o wspólny kredyt z partnerem, członkiem rodziny czy przyjacielem. Dla banku nieważne jest, czy wnioskujące osoby są ze sobą w jakikolwiek sposób spokrewnione. Pamiętaj jednak, że każdy bank ustala własny limit środków dla takiej umowy kredytowej.

  W przypadku śmierci małżonka, który był współkredytobiorcą, obowiązek spłaty spada na pozostałych solidarnych dłużników, w tym spadkobierców zmarłego i na żyjącego współmałżonka.

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  freelancer przy komputerze planujący kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy, a rodzaj zatrudnienia – sprawdź, co warto wiedzieć!

  Trudna sytuacja ekonomiczna może doprowadzić do momentu, w którym pilnie potrzebujesz środków na bieżące wydatki. Czy rodzaj zatrudnienia wpłynie na…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

  Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

  Sposoby przyspieszania „zielonej” transformacji po COP 26, związanych z nią ryzyk i szans, zmiany w zakresie rocznych emisji CO2 według…

  Czytaj więcej