Bank zmieniającego się świata

Nieterminowa spłata raty kredytu. Sprawdź możliwe konsekwencje

Nieterminowa spłata raty kredytu. Sprawdź możliwe konsekwencje

Nawet kilkudniowe opóźnienie w uregulowaniu comiesięcznego zobowiązania może przynieść kredytobiorcy sporo problemów. Jeżeli obawiasz się, że zapomnisz o kolejnym terminie, warto upoważnić bank do automatycznego pobierania raty z konta.

Bez względu na to czy zaciągasz kredyt hipoteczny, gotówkowy, ratalny lub płacisz kartą kredytową, zobowiązujesz się do tego, że w wyznaczonych terminach będziesz spłacać do banku określone kwoty pieniędzy.

W zależności od rodzaju kredytu i umowy wysokość raty może być stała (np. w kredycie ratalnym) lub zmienna (np. w kredycie hipotecznym). W przypadku kart kredytowych bank określa minimalną kwotę do spłaty w danym okresie rozliczeniowym na podstawie wysokości wykorzystanego dotychczas limitu kredytowego – można ją znaleźć na comiesięcznym wyciągu.

Jeżeli nie dotrzymasz terminu spłaty zobowiązania, narażasz się na określone w umowie konsekwencje.

 

Opóźnienie w spłacie raty kredytu. Oto możliwe skutki

Jeżeli nie spłacisz terminowo raty zobowiązania wobec banku, narażasz się, odpowiednio do zapisów umowy, na następujące konsekwencje, przykładowo:

  • Odsetki karne – bank ma prawo zacząć naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej. Sprawdź jej zapisy w tym zakresie. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie nie została określona, bank może naliczać je według stawki ustalonej w polskim prawie – w skali roku to stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego plus 5,5 pkt. proc.[1]
  • Pogorszenie oceny w BIK ­– historia kredytobiorcy jest automatycznie zapisywana w Biurze Informacji Kredytowej. Z jego danych korzystają też inne banki i firmy pożyczkowe. Jeżeli więc BIK odnotuje nawet jednodniowe opóźnienie w spłacie zobowiązania, wpłynie to negatywnie na twoją ocenę kredytową. A w rezultacie może doprowadzić do problemów z otrzymaniem kolejnego kredytu w przyszłości.

Pamiętaj! Opóźnienie w spłacie nawet niewielkiej raty kredytu gotówkowego może utrudnić ci otrzymanie kredytu hipotecznego, gdy będziesz kupować mieszkanie.

  • Monity z banku – jeżeli szybko nie spłacisz zaległego zobowiązania po upływie terminu, bank rozpocznie procedurę windykacyjną – jej zasady są uzależnione od jego wewnętrznych regulacji. Niemniej w przypadku opóźnienia ze spłatą najpierw co do zasady możesz spodziewać się telefonu od pracownika banku, a w następnej kolejności – pisemnego wezwania do zapłaty.

Pamiętaj! Bank ma prawo pobierać dodatkowe opłaty za przypomnienia o braku spłaty zobowiązania. Sprawdź ich wysokość w odpowiednich tabelach opłat i prowizji banku.

  • Wypowiedzenie umowy kredytu – jeżeli polubowne działania nie przynoszą skutku, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Prawo nie definiuje, po jakim okresie lub ilu niespłaconych ratach może to nastąpić. W przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej bank informuje dłużnika o terminie, w którym ma on spłacić całość zobowiązania.
  • Egzekucja zadłużenia – to ostateczność. Warto jednak pamiętać o tym, że bank ma prawo przekazać sprawę niespłaconego zadłużenia na drogę sądową. Wówczas dłużnik musi liczyć się z dodatkowymi kosztami sądowymi i komorniczymi.

Co zrobić, by uniknąć kłopotów przy spłacie kredytu?

Często zdarza się, że bank już na etapie udzielania kredytu proponuje Klientowi możliwość automatycznej spłaty rat. Polega ona na tym, że w określonym dniu miesiąca kwota raty zostaje pobrana ze wskazanego rachunku Klienta. Ten powinien tylko zapewnić na nim odpowiednią ilość środków.

To rozwiązanie może okazać się wygodne dla osób, które obawiają się, że mogą zapomnieć o tym, by przelać środki w określonym terminie.

Pamiętaj! Zaciągnięty kredyt możesz nadpłacić – wówczas bank odlicza kwotę nadpłaty od kapitału kredytu i ponownie przelicza wysokość comiesięcznego zobowiązania. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku spłaty raty również w miesiącu, gdy dokonałeś nadpłaty. Dlatego jeżeli korzystasz z opcji automatycznej spłaty kredytu, zapewnij odpowiednią ilość środków na rachunku.

Jeżeli jednak spóźniasz się ze spłatą raty, pamiętaj, że podstawowa zasada brzmi: nie unikaj kontaktu z bankiem. W przypadku kłopotów z uregulowaniem zobowiązania, warto zapytać o możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych albo zmniejszenia wysokości raty przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty.

Źródło:

[1] Art. 481&2 Kodeksu cywilnego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Poznaj Open Banking Portal

Poznaj Open Banking Portal

Open Banking Portal został udostępniony Klientom, którzy zdecydują się w procesie wnioskowania o kredyt ratalny online, potwierdzić tożsamość przez Open…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak zarządzać ryzykiem walutowym w firmie? Sprawdź rozwiązania

Jak zarządzać ryzykiem walutowym w firmie? Sprawdź rozwiązania

Nawet niewielka zmiana kursu złotego wobec innych walut może pozbawić zysków eksportera bądź importera. Dlatego tak ważne jest, by umiejętnie…

Czytaj więcej