Bank zmieniającego się świata

Czym jest faktoring? Dlaczego warto z niego korzystać, gdy prowadzisz firmę?

Czym jest faktoring? Dlaczego warto z niego korzystać, gdy prowadzisz firmę?

Faktoring to usługa, która pozwoli Twojej firmie na utrzymanie płynności finansowej. Sprawdzi się szczególnie dobrze wtedy, gdy udzielasz kontrahentom wydłużonych terminów płatności lub masz problem ze ściągnięciem należności.

Czym jest faktoring?

Faktoring to forma krótkoterminowego finansowania. Polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności. Bank nie ma takich usług w swojej ofercie. Takie usługi świadczy BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

W usłudze faktoringu uczestniczą trzy podmioty:

  • faktor, czyli bank lub inna instytucja finansowa, która nabywa wierzytelność,
  • faktorant, czyli firma, która zbywa wierzytelność,
  • kontrahent, czyli strona, która jest zobowiązana do spłaty wierzytelności.

W uproszczeniu, procedura faktoringu wygląda następująco:

  • faktorant (przedsiębiorstwo) wystawia fakturę kontrahentowi,
  • przekazuje daną fakturę bądź faktury do faktora, czyli często banku,
  • faktor (bank lub inny podmiot) płaci faktorantowi (firmie) pieniądze za fakturę,
  • faktor zajmuje się ściągnięciem wierzytelności od kontrahenta.

Sposób rozliczania między firmą a bankiem lub inną instytucją finansową będącą faktorem, wygląda inaczej w zależności od rodzaju faktoringu.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:

  • faktoring niepełny,
  • faktoring pełny.

Faktoring niepełny zwany jest także niewłaściwym lub faktoringiem z regresem. Na czym polega? Firma przekazuje faktorowi fakturę i otrzymuje zaliczkę, np. 50 proc. kwoty widniejącej na dokumencie. Bank lub instytucja zajmuje się ściągnięciem pieniędzy od kontrahenta.

Jeśli to się uda, przekazuje pozostałą kwotę do faktoranta i pobiera swoją prowizję. Jeśli jednak dłużnik nie opłaci faktury, firma będąca faktorantem musi zwrócić całą sumę faktorowi. Bank lub instytucja nie przyjmuje na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

W faktoringu pełnym, czyli właściwym, bez regresu, sytuacja jest odwrotna. To faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Firma nie musi oddawać zaliczki w razie kłopotów. Tego typu usługa często podlega ubezpieczeniu, z którego bank otrzymuje środki w razie braku spłaty faktury przez kontrahenta.

Istnieje też faktoring mieszany, który łączy w sobie cechy pełnego i niepełnego. Przedsiębiorca ustala z faktorem kwotę, do której ponosi odpowiedzialność za brak spłaty faktury przez kontrahenta.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring jest bardzo dobrą formą szybkiego finansowania. Firma może otrzymać pieniądze wkrótce po przekazania faktur do banku. Faktoring może przyczynić się więc do utrzymania bądź poprawy stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi dobre źródło kapitału obrotowego.

Plusem jest też to, że mogą z niego korzystać zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, które mogą nie mieć zdolności kredytowej. Faktoring może też w mniejszym stopniu obciążać budżet firmy w porównaniu do kredytu.

Warto zaznaczyć, że faktoring nie polega tylko na ściąganiu należności od nierzetelnych klientów. Jest to sposób na to, żeby szybciej uzyskać środki, które i tak w końcu trafiłyby na konto przedsiębiorstwa. Daje jednak możliwość wydłużenia terminu płatności, co może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa czy rozwój długofalowej współpracy z klientem, który otrzyma propozycję późniejszej zapłaty.

Faktoring zapobiega zatorom płatniczym i pozwala niemal od razu wykorzystać pieniądze, które można przeznaczyć na bieżącą działalność czy rozwój. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie i umożliwia zachowanie płynności finansowej.

Dane rejestrowe:

BNP PARIBAS FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS        0000225155

NIP        9661767430

Regon   052255107

Kapitał zakładowy           10 410 000,00 ZŁ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS        0000011571

NIP        5261008546

Regon   010778878

Kapitał zakładowy           147 518 782,00 ZŁ

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Andrzej Chechliński

Bank BNP Paribas w debacie o rynku eCommerce w 2020 r.

Zmiany nawyków klientów, wyzwania gospodarcze związane z pandemią i trendy w handlu internetowym – to główne obszary tematyczne debaty eCommerce…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Bank BNP Paribas jako partner portalu teamrodzina.pl promującego partnerski model rodziny

Bank BNP Paribas jako partner portalu teamrodzina.pl promującego partnerski model rodziny

Bank BNP Paribas kontynuuje współpracę z Fundacją Share the Care, której celem jest promocja partnerskiego modelu rodziny, według którego obowiązki…

Czytaj więcej