Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Faktoring

Faktoring to nie tylko szybkie pieniądze, to szersza perspektywa

Kontakt z doradcą

Dla kogo?

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. to rozwiązanie dla firm, które:

 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • posiadają wysoki poziom należności od kontrahentów,
 • mają ograniczony kapitał własny,
 • chcą poprawić terminowość spłat swoich kontrahentów,
 • utrzymują stałą współpracę z odbiorcami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż.

Usługi BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. skierowane są do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz rolno-spożywczych. Dla firm międzynarodowych działających za pośrednictwem spółek na rynkach krajowych proponujemy jednolite rozwiązanie faktoringowe - Multi-Local Solution.  

RODZAJE FAKTORINGU
 

FAKTORING NIEPEŁNY

Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wierzytelności klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek tytułem zapłaty należności z wykupionych faktur. W przypadku braku spłaty ze strony odbiorcy, Faktor w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu odzyskanie przeterminowanych środków klienta, a w przypadku upływu określonego czasu następuje regres.

Korzyści dla klientów:

 • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych kontraktów,
 • poprawa płynności finansowej firmy i stabilizację przepływów finansowych dzięki skróceniu przepływu należności,
 • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności.

FAKTORING PEŁNY

Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wierzytelności klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek tytułem zapłaty należności z wykupionych faktur. Faktor przejmuje ryzyko braku zapłaty przez kontrahenta kwoty nabytej należności. W przypadku braku spłaty ze strony odbiorcy Faktor otrzymuje środki od ubezpieczyciela.

Korzyści dla klientów:

 • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych kontraktów,
 • poprawa płynności finansowej firmy i stabilizację przepływów finansowych dzięki skróceniu przepływu należności,
 • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • wsparcie Faktora w ustaleniu ryzyka współpracy z nowymi i dotychczasowymi klientami,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników krajowych i zagranicznych

DATA FAKTORING

Jest to innowacyjna i unikatowa forma faktoringu dedykowana dla Klientów charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców, gdzie specyfika rozliczeń z odbiorcami ma najwyższy priorytet. W tym przypadku całość rozliczeń z kontrahentami pozostaje po stronie Klienta. Data faktoring może przyjmować formę faktoringu niepełnego lub faktoringu pełnego.

Usługa zapewniająca, oprócz zalet Faktoringu Pełnego i Niepełnego:

 • unikatową formę wymiany danych między Klientem a faktorem,
 • obsługę dużej ilości faktur,
 • obsługę od stu do kilku tysięcy kontrahentów.

LINIA PROGRESYWNA

Jest to nowoczesna forma finansowania łącząca zalety finansowania należności oraz zapłaty za zobowiązania Klienta. Pozwala na elastyczne zarządzanie środkami finansowymi i wykorzystanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem. Wielkość limitu faktoringowego uzależniona jest od poziomu scedowanych należności, a cały proces obsługi transakcji jest całkowicie zautomatyzowany. Linia progresywna to najnowszy produkt w ofercie, który stanowi odpowiedź na potrzeby obecnych, jak i przyszłych Klientów.

Korzyści dla Klientów:

 • możliwość uzyskania rabatów u kontrahentów za wcześniejszą płatność,
 • możliwość wydłużenia terminów płatności od dostawców,
 • zacieśnienie i poprawa relacji handlowych - Twoja firma jako wiarygodny partner w biznesie.

Elektroniczny System obsługi umów faktoringowych e-Trade

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów, wdrożyliśmy nowoczesny system obsługi transakcji faktoringowych.

E-Trade to system służący elektronicznej wymianie danych, który eliminuje potrzebę wymiany dokumentów papierowych między nami a Klientami. Moduł raportowy będący częścią tego systemu pozwala analizować i skutecznie zarządzać umową faktoringową.

Logowanie do Systemu e-Trade.

Dlaczego BNP Paribas Faktoring?

Masz pytania dotyczące produktu?

Wsparcie Sprzedaży Faktoringu dla potencjalnych klientów

 

Zostaw kontakt

 

lub zadzwoń 22 34 777 66

(infolinia czynna pon. - pt. w godzinach: 8:00 – 16:00, opłata zgodna z cennikiem operatora)

www.faktoring.bnpparibas.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.