Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Gwarancje bankowe

Bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

O produkcie

Gwarancje bankowe to skuteczne i wygodne zabezpieczenie transakcji handlowych oraz przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nie określamy maksymalnej kwoty udzielanej gwarancji, ponieważ jest ona ustalana w oparciu o analizę zabezpieczanej transakcji.

Gwarancja bankowa to nieodwołalne zobowiązanie banku-gwaranta do zapłaty na rzecz beneficjenta, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w treści gwarancji.

Gwarancje są udzielane w PLN i w walutach wymienialnych, dla których bank ustalił kursy kupna/sprzedaży.

Korzyści

Dla Zleceniodawcy

 

 • Możliwość podniesienia wiarygodności firmy w oczach nowego kontrahenta.

 • Potwierdzenie zdolności płatniczej.

 • Możliwość złożenia gwarancji bankowej bez angażowania własnych środków gotówkowych w formie depozytu, kaucji zabezpieczającej lub wadium.

Dla Beneficjenta

 

 • Pewność zapłaty – gwarant jest dłużnikiem i płatnikiem.

 • Potwierdzenie wiarygodności kontrahenta.

 • Niezależna od umowy podstawowej płatność na pierwsze żądanie, zgodnie z treścią gwarancji, bez konieczności udowodnienia zasadności roszczenia.

Gwarancją bankową można zabezpieczyć w szczególności

Jak uzyskać gwarancję w BNP

Gwarancja bankowa jest produktem kredytowym. Bank wystawi gwarancję jeśli pozytywnie oceni zdolność firmy do terminowej spłaty zobowiązań finansowych w całym okresie ważności gwarancji oraz pod warunkiem podpisania umowy i spełnienia przez klientów wszystkich warunków z niej wynikających. Zlecenie gwarancji można złożyć:

 • w formie papierowej (zlecenie podpisane własnoręcznie) lub
 • w formie pliku pdf* (zlecenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
 • korzystając ze SWIFT-u (wymóg posiadania dostępu do SWIFT) lub
 • GoOnline naszym systemie bankowości internetowej.

Sposób wystawienia Gwarancji

Gwarancja bankowa może być wystawiona w jednej z następujących opcji:

 • w formacie pliku pdf (zamiast dokumentu papierowego), opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym: e-Gwarancja lub
 • w tradycyjny sposób w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem pełnomocników banku lub
 • w formie komunikatu SWIFT wysłanego do banku beneficjenta.

E-gwarancje

e-Gwarancja

 

to gwarancja bankowa wystawiona w formacie pliku pdf (zamiast dokumentu papierowego), opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

co zyskujesz?

Pełnomocnicy

e-Gwarancje wystawiane przez Bank BNP Paribas opatrzone są zawsze dwoma kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób upoważnionych

  • Aneta Pawlik
  • Anna Skrzyniarz
  • Agnieszka Mrozek
  • Adam Orliński
  • Elizabeth Boboń
  • Ewelina Szmandra
  • Iwona Kotarska
  • Karolina Duda
  • Mariusz Ozgowicz
  • Monika Jóźwik
  • Monika Luty
  • Rafał Tomaszewski
  • Zuzanna Orligóra

Obsługa gwarancji w bankowości elektronicznej

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę gwarancji w module „finansowanie handlu” w systemie bankowości elektronicznej GOonlineBiznes.

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

Centrum Biznesowe MSP

 

Znajdź 

 

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.